En hoe nu verder


Het gaat alweer hard met de mooie zomer van 2020, het mooie slaat dan alleen op het weer want de rest is beslist niet zo rooskleurig. Het bestuur vraagt u even het onderstaande lezen en roept u op uw mening te laten horen, de r zit zo weer in de maand zorg dat we niet achter de feiten aanlopen.

 


Het blijft onzekerheid troef zolang het coronavirus rondwaard in de wereld, dit geldt niet alleen voor de ouderen maar ook met name ondernemers worden hard getroffen. Moeten verzorgingstehuizen straks weer op slot, worden mensen die de afgelopen maanden in parkeerstand zijn gezet straks nog langer wachten op de broodnodige zorg die ze nodig hebben. Ook hier vallen de nodige doden, het opschuiven van behandelingen kan niet straffeloos doorgaan. Op de top van de crisis kwam het al aan de orde, moeten er straks keuzes gemaakt worden tussen ouderen of jongeren, corpulente, rokende of andere ongezond levende mensen. Komt de nu, eerder dan verwachte opleving van het virus, alleen door de onverschillige levensstijl van jongeren of zijn er andere oorzaken, niet alleen jongeren maken zich hieraan schuldig er zijn genoeg ouderen die zeggen klaar te zijn met corona, alleen zij vergeten dat het virus niet klaar is met ons. Er wordt onvoldoende geluisterd naar de deskundige, epidemiologen, viruslogen waarbij we ongekende risico’s nemen. Zelfs het kabinet die het zo goed heeft gedaan de afgelopen periode en veel lof kreeg toegezwaaid blunderde de afgelopen week op een bijzondere manier.

Goed het is ook voor de politicus een vakantieperiode maar ook hier geldt dat dit niet het belangrijkste is de ouderen van nu weten nog van de tijd dat zij weinig of geen vakantie hadden, 60 uur in de week werkte en dat ene weekje vakantie dan nog iets anders gingen doen want er moest brood op de plank komen. De hedendaagse mens is hier niet mee opgegroeid we weten niet meer wat het is. Toch is het allemaal in de geschiedenis niet zolang terug onze overgrootouders hebben het zelf meegemaakt. De eeuwwisseling is nog maar kort terug en het was begin die eeuw dat de mensen vanaf het platte land naar de grote steden trokken waarmee onze levensstijl veranderde. Wij hebben nu de mogelijkheid en de kennis om het virus onder controle te houden maar we moeten het dan wel allemaal willen. Laten we er met zijn allen eens over nadenken, wat willen we, wat kunnen, wat zijn de gevolgen.

 

Het is nog maar even terug dat we 75 jaar bevrijding in Europa mochten herdenken, dat Japan capituleerde wordt 15 augustus herdacht, na de atoombommen op 6 en 9 augustus die eind 1945 aan 250.000 mensen het leven kosten. Daartegenover staat dat de levens van mensen in de door Japan bezette landen, waaronder Nederlands Indië gespaard zijn gebleven, dit terwijl er door de Japanse overheid al opdracht was gegeven alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen die in de kampen zaten te doden. We hebben van dichtbij de lezing van de Katwijker, de heer Bouhuys, mogen publiceren. Wat ook nu nog verschrikkelijk is dat de overledenen door de Nederlanders, en met name de Staat in de steek zijn gelaten welke nu, 75 jaar later, nog niet is hersteld.

Sta 15 augustus, ook al is het maar even, stil bij deze herdenking van onze medelanders, waar de echte wereldoorlog beëindigden.

 

Het bestuur van de AOBK vergaderd nu zelfs in de zomervakantie, wat normaal niet aan de orde is, wat kunnen we betekenen voor mensen met minieme contacten, wat kunnen we voor elkaar betekenen nu het Dienstencentrum de Zwanenburg te beperkt blijkt te zijn. Eerste pogingen om de huur, die we anders kwijt zijn voor niet reguliere uren, te besteden aan huur van ruimte waar we wel nog iets kunnen doen voor onze leden lijken vooraf te stranden aan gemeentelijke regels. Het is soms wrang, de AOBK heeft onder grote druk ingestemd met een te hoge huur, wat aan de toenmalige wethouder dhr. Mosterd sr. duidelijk werd aangetoond, het werd gecompenseerd met subsidie, nu dreigen we door dit beleid alsnog gestraft te worden en moet er gezocht worden naar andere mogelijkheden. Maar uw bestuur gaat door we geven niet op, er zal op alle mogelijke manieren gekeken worden om ouderen uit onze samenleving bij te staan.

Op maandag 17 augustus vindt er weer een bestuursvergadering plaats waarin ook uw mening zal worden meegenomen. Laat van u horen, uw mening, uw idee, uw suggesties zullen worden meegenomen uw stem en steun is belangrijk. 
aobkatwijk@gmail.com of op de FB pagina Aobk Katwijk.

Nieuws & evenementen Overzicht