Geen steun uit de gemeente voor de AOBK

Onderstaand artikel is uit de column van de Katwijk Speciaal van deze week. De afgelopen jaren zijn er veel bijeenkomsten geweest over de MAG het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Katwijk als eerste afhaakt met een beetje tegenwind en zo de mensen die het juist zwaar te verduren hebben gehad in de kou laat staan!

Inmiddels heeft er een overleg plaats gevonden tussen de AOBK en het Welzijnskwartier. Het belangrijkste wat hieruit naar voren is gekomen dat het WZK de AOBK met raad en daad zal bijstaan waar zij kunnen, voor de AOBK een fijne gedachte en een steun in de rug.

Bij de gemeente wordt gereageerd dat het overmacht is, hoe lang kan overmacht duren, wat gebeurd er dan het volgende jaar? Ook niets? Dit kan en mag toch niet! Het enige wat wordt gevraagd aan de gemeente is, schrap de huur voor die activiteiten die elders wel georganiseerd kunnen worden.

Hier onder de column in de Katwijk Speciaal.

Uw reactie wordt gewaardeerd

 

Geen steun van de Gemeente Katwijk voor verenigingen.

 

Iedereen heeft er de mond vol van, klaar staan voor anderen, samen de schouders er onder, let op mensen met weinig contacten. Mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig om gelukkig te zijn. In het begin van de pandemie werden veel acties ingezet zelfs leden van diverse politieke partijen in Katwijk vormde één front, het WZK met Corine Hoek voorop nam het voortouw, vele vrijwilligers zette zich met succes in, terwijl succes niet hun inzet was, HULP daar ging het ze om. Vele organisaties en verenigingen worstelden en worstelen nog met wat ze kunnen doen, bestuurders en vrijwilligers willen, juist nu, er voor hun leden zijn. Verenigingen kunnen het niet alleen ze zijn in grote mate afhankelijk gemaakt van de gemeenten zowel qua kennis als financieel. Onze volksvertegenwoordigers zouden nu moeten laten zien dat we niet geregeerd worden door de ambtenaren, die zich zelf weer verschuilen achter de politici. De AOBK heeft in 2016 onder grote druk moeten accepteren dat zij een buitenproportioneel hoge huur moeten betalen voor hun onderkomen. Ondanks de toezegging van het toenmalige College aan de raadsleden dat de huur binnen de normen zou blijven was het voor de AOBK slikken of stikken. Nu ondervindt de Ouderen Bond hier de naweeën van, de beheerder van de panden van de gemeente Katwijk, het WZK, zegt met handen en voeten gebonden te zijn omdat de gemeente Katwijk vasthoudt aan een kostprijs dekkende huur, zo is het lot van de AOBK bezegeld. Met het invallen van de pandemie zou iedere vereniging die huurt van de gemeente een brief gehad moeten hebben met informatie over de huur. Op 21 april heeft de AOBK een mail gestuurd naar de gemeente dat zij niet in kennis van het beleidsplan van de gemeente zijn gesteld, een doorverwijzing naar de beheerder, het WZK, is het enige antwoordt van de gemeente geweest. Leden  smachten om weer iets te kunnen vooral om dat deze kwetsbare ouderen al zoveel moesten missen. Door nieuwe inzichten zijn er best mogelijkheden voor diverse activiteiten, soms in kleinere groepen aangepaste voorzieningen etc. Anders ligt dit bij de niet-wekelijkse activiteiten zoals Seizoensopening, ALV, bingo, kerstviering etc.  bijeenkomsten waarvoor de Zwanenburg nu niet geschikt is door de 1,5 m maatregelen maar waar wel elders plek voor is, de AOBK is niet in staat dubbele (top)huur te betalen terwijl er ook nog eens geen andere inkomsten zijn. Gemeente Katwijk laat uw sociale gezicht zien en wees eens niet star in uw beleid. Laat zien dat u niet wegloopt voor uw verantwoordelijkheid.

Nieuws & evenementen Overzicht