Maak het ze niet te makkelijk

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid.

De AOBK wil dit graag onder uw aandacht brengen om u zo bewust te maken van de gevaren waar veel ouderen zich niet tegen weten te wapenen.         Het is speciaal gericht op mensen voor wie de digitale wereld iets vreemds is maar we hebben er wel mee te maken.

Kijk mee op de aangegeven tijden, het is in uw eigen belang. 
FASv is de Federatie Algemene Senioren vereniging waarbij ook de AOBK is aangesloten


Vooraankondiging c
ampagne Senioren en Veiligheid 

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid. 

Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

Deze campagne heeft als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen. 

Hierbij werken we samen met o.a. ouderenbonden (waaronder FASv en De Koepel Gepensioneerden), politie, het CCV, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecomsector en zorgpartijen. Ook betrekken we hierin graag zoveel mogelijk gemeenten.

Hiervoor willen wij de verenigingen vragen om dit in uw gemeente (b.v. via de gemeente afdeling voorlichting) 

dit ruim bekend te (laten) maken en zich op te geven als deelnemende partij.

 

De basis van deze campagne – geen betaalde inzet via tv – is dat op vier verschillende onderwerpen voorlichtingsfilmpjes op hetzelfde moment worden gedeeld door alle partijen via hun communicatiekanalen. 

Elke week staat een onderwerp centraal en wordt daarover een filmpje gedeeld. 

 

Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is hierbij de hoofdrolspeler en tevens ambassadeur van de campagne. Daarnaast vindt elke dinsdag om 10:30 uur een webinar plaats, gepresenteerd 

door Catherine Keyl, met panel van inhoudelijke experts over het thema van die week.

De webinars zijn rechtstreeks te zien en terug te kijken via www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

 

Weekno.

Wanneer

Onderwerp

Datum Webinar

Tijd webinar

36

01-09 t/m 07-09

Meekijken bij pinnen

02-09-2020

10.30 uur

37

08-09 t/m 14-09

Babbeltrucs

09-09-2020

10.30 uur

38

15-09 t/m 21-09

Hulpvraagfraude (Whatsapp)

16-09-2020

10.30 uur

39

22-09 t/m 28-09

Phishing

23-09-2020

10.30 uur

 

De FASv zal, na elke webinar, over het dan behandelde onderwerp verslag doen via een Nieuwsflits of Nieuwsbrief en via de website www.fasv.nl

 

Nieuws & evenementen Overzicht