Aandacht voor de activiteiten

Op initiatief van KiesKatwijk werd de AOBK in de gelegenheid gesteld om bij RTV Katwijk magazine de aandacht te vestigen op de steun welke verenigingen nodig hebben.

Veel verenigingen in de gemeente Katwijk worstelen met hetzelfde probleem, hoe kan de organisatie voor het jaar 2021 vorm gegeven worden.

Het probleem komt voort uit de vraag van de AOBK aan de gemeente Katwijk om een deel van de huur kwijt te schelden, niet zomaar om het inwisselen van die momenten voor activiteiten die niet in de Zwanenburg kunnen worden gehouden nee het gaat om de niet reguliere momenten die enkele keren per jaar plaats vinden en op grote schaal worden bezocht. De mogelijkheid bestaat om ruimte te huren in het Anker waar volgens de huidige corona regels meer mensen samen kunnen komen. Iets wat voor veel mensen zo ontzettend belangrijk is, gewoon eens een keer bij elkaar te zijn, geen egoïsme en alle risico’s nemend voor eigen belang maar gewoon volgens de regels. 
Het is toch niet zo’n vreemde vraag om mensen in de gelegenheid te stellen bij elkaar te komen waar dit mogelijk is maar de reactie van de gemeente is vreemd wat de vraag doet rijzen wat betekent dit voor het komende jaar. Worden ouderen belemmert alleen door de financiële belangen van de gemeente? Hier het antwoordt van de gemeente Katwijk.

 We zien op dit moment geen noodzaak voor het schrappen van de huur, aangezien de AOBK in het huidige pand de activiteiten ook op een andere manier kunnen organiseren (i.p.v. een andere ruimte te huren)”. Helaas is het door de RIVM richtlijnen niet mogelijk om alle leden tegelijkertijd deel te laten nemen aan activiteiten. De meeste organisaties maken gebruik van een tijdslot met een maximum aantal deelnemers per keer. De praktijk leert dat er nog altijd mensen zijn die niet deelnemen uit voorzorg of angst voor besmetting.”

De gemeente gaat hier op de stoel van bestuurders zitten alsof zij niet capabel zijn hetgeen volstrekt onterecht is.
De AOBK pakt het aanbod van RTV Katwijk met beide handen aan, het gaat hier ook in dit geval niet alleen om de AOBK veel verenigingen weten niet hoe zij hun plannen voor volgend jaar moeten invullen. De reactie van de gemeente is gewoon belachelijk en te gek voor woorden.

Luister mee wat de voorzitter, Leen van der Plas en bestuurslid, Nico van Beelen te melden hebben.
P.S. door de corona maatregelen waren slechts 2 personen toegestaan.

klik onder de afbeelding van RTV Katwijk, de uitzending begint ca 11:05 uur. Laat uw opmerkingen achter.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvkatwijk.nl/rtv-magazine-2/

Nieuws & evenementen Overzicht