Diverse activiteiten verplaatst naar het Anker

Seizoenopening 2020 - 2021

Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
wordt de seizoenopening georganiseerd in het

zalencomplex het Anker aan de Voorstraat.

Ook andere activiteiten vinden plaats in dit zalencentrum, zie de agenda hieronder. Het is wel noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft volg hiertoe de aanwijzingen op de website en in de Katwijk Speciaal.

Let op 

De inschrijving voor de seizoenopening op vrijdag 25 september vindt plaats 
in de Zwanenburg op woensdag 16 en donderdag 17 september             10:00-12:00 uur. 
Voor mensen die het lastig vinden om langs te komen op genoemd tijdstip   
kunnen ook bellen maar hou dan wel rekening met wachttijden 071-4071690.
Er kunnen in het Anker beslist niet meer dan honderd man en vol is echt vol. 
De mensen krijgen een nummer mee wat tevens hun toegangsbewijs is. 
Voor een snelle reservering is het wenselijk dat u uw lidnummer bij de hand hebt,   
weet u uw lidnummer niet meer zorg er dan voor dat u uw telefoonnr. weet.

 

     Datums voor activiteiten in het Anker

 

1. 25 september ouderenmiddag  14.00 – 17.00 uur 

 

2. 30 oktober vrijwilligersdag           10.00  12.00 uur

 

3. 27 november  ouderenmiddag     14.00 – 17.00 uur

 

4. 7 december     Kerstmiddag          14.00 – 17.00 uur

 

5. 8 december     Kerstmiddag            14.00  17.00 uur

 

Bijzonderheden 25 september, coördinatoren voor deze middag zijn Arie van Beelen en Arend Vlieland

In grote lijnen zoals besproken hoe de middag gaat verlopen,

1 Opening Voorzitter (Seizoens opening en mededelingen)

koffie plus cake

1e Bingo 

4 Gedicht van Dicky van der Spek

5 koffie 

6 Voordracht

7 2e Bingo

8 Verloting 

9 Sluiting 

Bingokaart € 2,50 , verloting 4 loten € 1,=

Nieuws & evenementen Overzicht