Nieuwe bestuurssamenstelling

BESTE AOBK LEDEN,

 

 

Zo kort voor de vakantie periode even een kort woord van uw nieuwe voorzitter,

Na een lange periode van onzekerheid zijn wij als A.O.B.K. weer volop in beweging, we hebben, na de Corona perikelen de draad voorzichtig weer opgepakt en zijn daar prima in geslaagd.

Na een voorzichtige start zijn alle activiteiten weer begonnen en draait alles weer als vanouds. In het begin wat voorzichtig maar later heeft u weer volop deelgenomen aan de diverse activiteiten en wij kunnen daarom dan ook terugkijken op een geslaagd laatste deel van het seizoen.

We hebben vanaf 17-06-2022 een andere bestuurssamenstelling, Tijdens de ledenvergadering heeft Leen van der Plas zijn functie als voorzitter neergelegd en is er een nieuwe voorzitter aangesteld. Het zal niet meevallen in de voetsporen van Leen te treden maar ik hoop uw vertrouwen als voorzitter niet te beschamen en zal mijn best doen, samen met de andere bestuursleden om de vereniging op juiste en verantwoorde wijze te leiden, Er is ook een nieuw bestuurslid gekozen en wel Jaap van Duijvenbode, wij verwelkomen Jaap als nieuw bestuurslid. Leen van der Plas is overigens nog wel bestuurslid. 

Rest mij u een hele prettige en veilige vakantie toe te wensen en laten wij hopen bij leven en welzijn elkaar na de vakantie weer te mogen ontmoeten in Dienstencentrum de Zwanenburg

 

Hartelijke groet van uw voorzitter,

Johan Messemaker,