Overleg


Overleg tussen de gemeente Katwijk, Welzijnskwartier en Algemene Ouderen Bond Katwijk.

 

Na de commotie welke was ontstaan na een afwijzing van de gemeente Katwijk op het verzoek van de AOBK op een gedeeltelijke huur teruggave zijn de partijen bijeen gekomen om elkaars standpunten toe te lichten.Een kleine terugblik.

Sinds de maand maart liggen de activiteiten in het Dienstencentrum de Zwanenburg stil dit geldt voor alle dienstverleningen die hier te vinden zijn zoals de wijkregisseur, steunpunt Rabobank, teamso, formulierenbrigade, rijbewijskeuringen etc. alsmede de activiteiten welke in het Huis van de Buurt door diverse partijen worden georganiseerd onder de vlag van het WZK, AOBK en IOV. Het zijn bezigheid activiteiten en samenkomsten voornamelijk gericht op senioren uit heel Katwijk, begrijpelijk dat veel bezoekers uit Katwijk aan zee komen gezien de leeftijdsopbouw in dit deel van het dorp. Maar ook informatie ochtenden waar bezoekers uit heel Katwijk op af komen.

Heel geleidelijk aan worden de regels in het land versoepeld en dus ook in de Zwanenburg, de keuringsarts heeft zijn werk hervat, de wijkregisseur houdt weer zijn zittingen, teamso is weer elke week aanwezig evenals het spreekuur voor de mantelzorgers. Wekelijks groeit het lijstje van de agenda weer, welke in de Katwijk Speciaal te vinden is, overigens staan alle activiteiten, ook van andere gebruikers, op de website van de AOBK vermeldt. 

Anders ligt dit voor activiteiten waar meer mensen op af komen dan volgens de richtlijnen van het RIVM is toegestaan, het zijn voornamelijk activiteiten welke niet wekelijks voorkomen maar bijvoorbeeld eens in de maand. De vraag van de AOBK was dan ook aan, (in eerste instantie het WZK als beheerder van de gemeentelijke panden), de gemeente om voor dit deel geen huur af te dragen zodat elders ruimte kan worden gehuurd waar de grotere bijeenkomsten wel mogelijk zijn.

 

Escalatie

De afwijzing van de gemeente zorgde voor veel beroering en onbegrip bij het bestuur van de AOBK vooral de vraag wat gaat er dan gebeuren over pakweg 3 maanden wanneer het nieuwe jaar 2021 voor de deur staat. Senioren zijn al het zwaarst gedupeerd, op het hoogtepunt van de pandemie konden zij haast de deur niet meer uit en zoals gezegd werden alle bijeenkomsten gecanceld, gaat dit het nieuwe jaar ook door? En daarbij gaat het hier niet alleen om de AOBK maar ook vele andere verenigingen in de gemeente Katwijk. In de maandelijkse column van de AOBK in de Katwijk Speciaal werd dit aan de orde gesteld en werd een beroep gedaan op het college van B&W en de politieke partijen zich in te zetten om dit schrikbeeld te voorkomen en af te wenden. Jaap Haasnoot van KiesKatwijk regelde een plekje bij de radio van RTV Katwijk en stelde vragen aan B&W om de angst van de AOBK uit te dragen.


Helderheid

Inmiddels is de AOBK met raad en daad bijgestaan door het WZK en is de financiële commissie van de AOBK onder leiding van penningmeester Ina de Mooij aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd dat er toch grotere bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd in het zalencentrum het Anker, uiteraard mits.

Op initiatief van de gemeente en het WZK werd een afspraak gemaakt tussen de drie partijen om helderheid te verschaffen in wat er nu voor de toekomst staat te gebeuren. Het verwijt van de AOBK aan de gemeente geen helderheid aan verenigingen te verstrekken werd beaamt, dit had beslist beter gekund bevestigen de heer G. Varkevisser en mevr. J. Smak van de afd. samenleving van de gemeente Katwijk. Toch zit de gemeente niet stil, eind deze maand begin oktober wordt verwacht dat tezamen met de beslissing over de MAG en de zienswijze over het vastgoed wordt afgerond er meer duidelijkheid zal zijn.

Het gesprek heeft veel helderheid verschaft en staan de neuzen gelukkig weer de goede kant op, al kunnen we u nog geen echte oplossing aandragen. Het idee dat er op het gemeentehuis niets werd gedaan blijkt geheel onterecht te zijn, dat het niet eenvoudig is en de AOBK niet de enige is moge ook duidelijk zijn. Er wordt door alle partijen naar een acceptabele oplossing gezocht en dat is het belangrijkste. Het vertrouwen is er gelukkig weer met dank aan de inzet van het WZK.

 

Reacties

(1)
Mooi verwoord .en alle partijen zoeken naar een goede oplossing. Dat is in ieder geval goed bericht .hopelijk komen ze tezamen naar een duidelijke oplossing.
Arend Vlieland
11 september
Nieuws & evenementen Overzicht