Senior en Veilgheid (Hulpvraagfraude of Whatsappfraude)

Komende week staat in de hierboven vermelde campagne het thema Hulpvraagfraude, ook wel Whatsappfraude genoemd, centraal.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een paar filmpjes gemaakt om senioren te wijzen op de gevaren welke juist voor ouderen kunnen ontstaan in dit digitale tijdperk, de praktijk leert dat criminelen zich juist richten op senioren Omdat zij een makkelijke prooi blijken te zijn.

Koepel Gepensioneerden is één van de organisaties die in september samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid.

Onder de slogan “Maak het oplichters niet te makkelijk” wordt aandacht besteed aan een viertal vormen van criminaliteit waarvan ook senioren de dupe kunnen worden. Elke week van september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Het gaat daarbij om: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WhatsAppfraude en Phishing.  

Wij kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden maar daar heb je de juiste informatie voor nodig. Je bewust worden van wat er kan gebeuren en hoe je het kunt voorkomen. Dat is belangrijk en daarom werken wij als KoepelGepensioneerden graag aan deze campagne mee en dus ook uw Algemene Ouderen Bond Katwijk.

In het webinar van dinsdag 15 september (start 10.30 uur) waar de voorzitter van onze commissie Zorg, Welzijn en Wonen, Leo Bisschops gast is, wordt ingegaan op de smeekbede van een "familielid" in financiële problemen maar die uiteindelijk een oplichter blijkt te zijn.

Na het webinar is het bij dit onderwerp behorend ca. 3 minuten durend voorlichtingsfilmpje te bekijken. Deze filmpjes zijn vrijelijk te gebruiken op monitoren in wachtkamers van huisartsen, in kantines van sportverenigingen of sociëteitsruimten. Heeft u zulke ingangen, dan kunt de filmpjes hiervoor downloaden. Er is ook een korte versie van het filmpje, die kunt u hier bekijken.

Een rode draad in de campagne is ook het besef dat slachtoffers zich onnodig schamen voor het geval men één van de onderwerpen overkomt. De daders zouden zich juist moeten schamen en senioren zouden moeten beseffen dat niet alleen zij in de gewiekste trucs trappen maar dat iedereen dit kan overkomen.

Het laatste onderwerp van deze campagne "Phishing" wordt in kalenderweek 39 behandeld.

Nieuws & evenementen Overzicht