Even voorstellen, het bestuur.

Leden kunnen, door in te loggen op deze website, eenvoudig de vrijwilligers van de AOBK bekijken zelfs  met een foto erbij. 
In het kader van de privacywetgeving is dit niet voor iedereen mogelijk, iets waar uw bestuur volledig achter staat.
De AOBK doet er dan ook alles aan de privacy voor ieder te waarborgen.

Toch is het ook goed dat bezoekers van de website wat meer over onze  mooie Algemene Ouderen Bond Katwijk te weten kunnen komen daarom een portret van onze bestuursleden. In de afbeeldingen hiernaast het bijbehorende gezicht.

 

 

Leen van der Plas, Voorzitter.

Op 25 oktober 2020 is het op de kop af 30 jaar dat Leen van der Plas bestuurslid werd van de algemene ouderen bond in Katwijk waarvan 27 jaar als voorzitter. Het kan dan ook niet anders dan dat een groot deel van zijn leven bestaat om er te zijn voor anderen want ook in het vele kerkenwerk heeft hij zijn sporen verdiend. Op 1 maart 2015 hield de anbo in Katwijk op te bestaan maar alle activiteiten gingen gewoon door en ondanks de tegenwerking van de landelijke bond werd op 11-11-2016 de huidige bond in Katwijk e.o., de AOBK, opgericht. Onder zijn leiding werd aangesloten op de Federatie van Algemene Senioren vereniging welke samen met enkele andere bonden, verenigd in de NVOG, tot de grootste organisatie behoort welke de belangen van de senioren in Nederland behartigen.  Een andere functie die Leen binnen de vereniging bekleedt als assistent van de penningmeester, is kasbeheerder.

Leen zorgt voor verbondenheid en zorgt dat alles binnen de Algemene Ouderen Bond Katwijk op rolletjes loopt, is daarbij uiteraard het gezicht en contactpersoon naar buiten toe. Samen met de secretaris en penningmeester vormen zij het dagelijksbestuur van onze Bond.  (071) 407 48 31 leenvanderplas@casema.nl 

 

Cor Varkevisser, Secretaris.

Cor Varkevisser is de secretaris van de AOBK, en niet voor niets er is nagenoeg geen lid die hij niet gesproken heeft of niet kent. Naast het secretariaat verzorgt Cor, samen met de penningmeester, de ledenadministratie op secure wijze, het is de preciesheid die Cor kenmerkt en hem zo geschikt maakt voor het werk als secretaris. Ondanks dat het secretariaat binnen een vereniging ontzettend veel werk met zich meebrengt schrikt hij niet terug om meerdere taken op zich te nemen, naast het secretariaat heeft Cor als dirigent ook “De Vierboet” onder zijn hoede evenals de gelegenheidskoren tegen kerst en pasen. Bij extra activiteiten of mensen op een andere wijze bijstaan is een beroep op Cor nooit te vergeefs. Zo werkt Cor mede aan het tot stand komen van de liturgieën voor de paas-en kerstmiddagen. Als secretaris maakt hij deel uit van het Dagelijks Bestuur, naast deze veelomvattende werkzaamheden is Cor ook op kerkelijk gebied actief binnen de pkk. (071) 407 33 78 corvark@hotmail.com 

 

Ina de Mooij, Penningmeester.

Ina de Mooij heeft sinds half 2018 het penningmeesterschap op zich genomen, naast het voorzitterschap van de IOV heeft ze dus niet de eenvoudigste posten binnen een vereniging op zich genomen. Het is des te meer te waarderen omdat Ina geen financiële achtergrond heeft, binnen de kortste tijd heeft zij de materie eigen gemaakt daar kwam ook nog eens wisseling van de bank bij en zeker niet minder het hele gedoe rond de Maatschappelijke Agenda van de Gemeente Katwijk en nu dan nog eens de coronacrisis waardoor ook nog eens de binnenkomsten stagneren. Samen met het haar ondersteunende team verzorgt ze de aanvragen voor financiële ondersteuning bij diverse fondsen. Het beheer van de website/facebook doet ze samen met Johan & Cor. Buiten al deze drukke werkzaamheden heeft Ina een van de grootste wijken voor de postbezorging, (De AOBK maakt papieren nieuwsbrieven voor mensen zonder het internet, deze worden door vrijwilligers rond gebracht). Met dit alles, terwijl ze nog gewoon aan het arbeidsproces deelneemt, is zij als activiteitenbegeleidster ook nog wekelijks actief met de zeer druk bezochte crea-groep van de AOBK en het WZK. Ina maakt als penningmeester deel uit van het Dagelijks Bestuur. 

0657061492 klaasje@telfort.nl 

 

 

Dicky van der Spek, Bestuurslid.

Dicky van der spek is echt een oud gediende met een grote staat van dienst voor de ouderen in heel Katwijk. Bij afwezigheid van de voorzitter, wat gelukkig maar heel zeldzaam voorkomt, blijkt zij een waardige vervangster te zijn, bewonderenswaardig hoe simpel en eenvoudig zij het stokje kan over nemen. Niet dat zij het voorzitterschap ambieert, nee zij is liever bezig als activiteitenbegeleidster. Wat heeft zij niet gedaan binnen de Ouderen Bond, zij runt de damessoos, verzorgt de zangavonden en vraagt hiervoor een bijdrage aan fonds 1818 en daarnaast houdt ze de folders sterk in de gaten om de aanbiedingen te bekijken en op pad gaat om de schappen leeg te kopen. De bingo middagen zijn een begrip in de hele regio, Dicky is de motor achter deze druk bezochten middagen. En wat te denken van de kledingverkoop in het voor- en najaar eveneens druk bezocht. En niet te vergeten altijd met een glimlach op haar gezicht, ze krijgt hierbij veel waardering van de bezoekers bij b.v. de viering van de christelijke feestdagen zoals de paas-en kerstvieringen waar Dicky ontzettend veel voorbereidend werk verzet. In de zomermaanden zet zij zich ook als vrijwilligster voor het WZK. (071) 407 37 50 dvdspek@casema.nl 

Johan Messemaker, 2e Voorzitter.

Johan is een jonkie in het bestuur sinds Maart 2021 met zijn bijna 65 jaar.

Hij is al bekend met bestuursfuncties want hij is ook de secretaris van de Biljartvereniging, iets wat hij met veel verve doet.

Johan gaat samen met Ina de Mooij de website/facebook beheren en zal de secretaris bijstaan wanneer dit nodig mocht blijken.

Hij heeft niet zo veel ervaring met websites maar hoopt het snel op te kunnen pakken zodat ook hij, samen met Ina de website kan beheren en aanvullen of wijzigen en zodoende redelijk actueel kan houden. 

jo.messemaker@ziggo.nl

 

 

Jan Zuijderduijn, Kantine beheerder.

Jan is als bestuurslid verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het reilen en zeilen binnen de accommodatie van het Dienstencentrum, regelt de inkoop en zorgt ervoor dat nooit wordt misgegrepen.

Jan toont zich altijd een zeer betrokken bestuurder en is nooit te beroerd om bij te springen en adviezen te geven bij tussendoor activiteiten. Ondanks dat Jan de 82  gepasseerd is, is dit niet te zien, niet aan zijn uiterlijk niet aan zijn werk, gewoon doorgaan is zijn motto. Het werk wat verricht wordt om alles op zijn plaats te zetten, schoon te maken en op te ruimen wordt vaak onderschat, het gebeurd meestal als iedereen al vertrokken is, we varen er wel bij. Naast al dit werk is Jan ook de activiteiten begeleider bij kaartclub de Zwanenburg waar hij het klaverjassen begeleid samen met Arie van Beelen en Arend Vlieland. 071-4074647 fam.zuijderduijn@kpnmail.nl 

 

Arie van Beelen, Bestuurslid

Arie is met zijn 66 jaar nog een van de jonkies in het bestuur, natuurlijk spant de penningmeester de kroon in deze, zit in de begin jaren van zijn bestuurlijke leven hetgeen niet wil zeggen dat het een leerling is. Arie weet van aanpakken zo is hij als coördinator nauw betrokken bij de 1e organisatie buiten de deur door de corona perikelen. Respect voor de manier zoals hij de contacten legt met de beheerders van het zalencentrum het Anker, reserveren, vast leggen, coördineren wat is er mogelijk waar moet opgelet worden. Zeker in corona tijd geen sinecure. Verder is Arie actief begeleider van de kaartclub en legt ook zelf graag een kaartje en was hij een van de eerste die bereid was om mensen naar en van de Zwanenburg te rijden. Als bestuurslid vertegenwoordigt Arie ook de biljartvereniging binnen onze Bond. Naast zijn werk voor de Algemene Ouderen Bond Katwijk is Arie zeer betrokken als vrijwilliger bij de Duinrand. (071) 401 48 02 arie_lijda@hotmail.com 

 

Arend Vlieland, Bestuurslid

Het is niet even simpel wanneer je zich aanmeldt bij een club en gelijk gevraagd wordt om diverse functies op je te nemen maar zo ging het wel bij Arend, je komt binnen stappen en er is gelijk van alles aan de hand en ze hebben je gelijk overal voor nodig. Je kent niet eens alle mensen maar Arend heeft getoond nergens voor terug te schrikken en pakte het met verve aan, hij is een onmisbare schakel geworden binnen de kantine commissie nooit wordt vergeefs een beroep op hem gedaan. In de kaart commissie zorgt hij ervoor dat de standen juist worden ingevuld al komt van kaarten in Corona tijd weinig terecht. Samen met Arie van Beelen is hij coördinator voor de activiteiten buiten de deur, het vraagt nogal wat zorgvuldigheid en vooruit kijken. Werk buiten het beeld van velen wat ontzettend belangrijk is voor de leden van de AOBK. 071-4030720 arendria@casema.nl 

 

Dicky onderwater, Bestuurslid

Het portret van de bestuursleden is min of meer willekeurig gekozen maar niet voor Dicky Onderwater om haar hier als laatste te portretteren. Samen met de voorzitter maakte zij al voor de eeuwwisseling deel uit van het bestuur van de Ouderen Bond. Dicky vindt zelf dat er wat sleet opkomt en zou wanneer er een ledenvergadering zou zijn gehouden na 22 jaar teruggetreden zijn als bestuurder. Het toont haar karakter om toch door te gaan terwijl haar keuze om te stoppen niet zomaar uit de lucht komen vallen. Velen jaren, waarvan als bestuurder 22 jaar, zijn natuurlijk niet niks. Wie Dicky niet kent als altijd in de weer om mensen te bedienen, klaar te staan voor anderen. 22 jaar, hoeveel zijn er die dit presteren, hoeveel zijn er die dit over hebben en volhouden voor anderen, in zo’n lange tijd gebeuren er ongetwijfeld momenten dat je de schoenen in de wilgen zou willen hangen maar niet voor Dicky. Buiten de AOBK is zij ook vrijwilliger voor het WZK. Toch is het moment gekomen, meer nog door haar lichamelijke klachten omdat zij nu niet kan doen wat zij zo lang heeft gedaan, dat zij afscheid wil nemen. Wie zijn wij dan om hier tegen in te gaan al blijft het jammer, er ontstaat wel een vacature die we uiteraard weer graag opgevuld zien bij de eerst volgende ledenvergadering. (071) 407 26 64 c.onderwater@outlook.com 

 

Een mail naar aobkatwijk@gmail.com is en blijft het simpelst. 

 

 

 

Over_de_club Overzicht