Biljarten in het Dienstencentrum de Zwanenburg

Het eerste wat velen zich zullen afvragen is biljarten in coronatijd mogelijk, en dan zeker voor een risico-groep als de leden van de AOBK.

Dat kan inderdaad met de daarvoor geldende regels.

 

De biljarters van Biljartclub Zwanenburg zijn al weer een heel poosje actief in het coronatijdperk, na enige scepsis en het afwegen van de gevaren welke op de loer liggen blijkt het goed te doen te zijn. Het is goed dat de mannen van de biljartclub Zwanenburg, deze bestaat alleen uit mannen, gezellig met elkaar bezig kunnen zijn. De ontspanning staat voorop, de regionale competitie ligt tot nader order stil en onderling oefent men of speelt partijtjes tegen elkaar of in onderling competitie verband.

VOOR ALLES GELDT HOU U AAN DE REGELS

Normaal gesproken is er altijd wel een mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, eens een balletje te stoten. In deze tijd is het natuurlijk anders, voor het biljarten zijn nu strikte regels opgesteld waar iedereen zich aan zal moeten houden. Het is duidelijk dat nu het spelletje er alleen is voor de leden van de biljartvereniging en het alleen kan op afspraak. Ook als toeschouwer aanwezig zijn gaat nu even niet tenzij met toestemming van de toezichthouder.

Naast dat men lid moet zijn van de AOBK (lidmaatschap is €30,-/ jaar) moet men ook lid zijn van de biljartvereniging het lidmaatschap hiervan bedraagt €65,- / jaar en wordt aan het begin van het seizoen (september) geïncasseerd. 
De vertegenwoordiger van de biljartvereniging in het bestuur is Johan Messemaker, kijk hiervoor onder de kolom “Over AOBK” over AOBK.

Biljartvereniging Zwanenburg Overzicht