Het werk van 23 november

Niet iedereen is er aan toe, durft het aan of om wat voor persoonlijke redenen dan ook, om weer in groepsverband aan de gang te gaan. Het is geen punt in schildersclub Zwanenburg het onderling contact is er toch wel, er wordt thuiswerk uitgewisseld of zomaar gewoon kletsen met elkaar. Het toont de onderlinge verbondenheid en de hobby die met elkaar wordt gedeeld. Op 23 november werd er na weer een onderbreking opnieuw gestart en tevens een aanvang genomen aan het drieluik van het WZK. Geniet mee van het werk van 23 augustus. 

Schilderscursus Overzicht