Geleend bezit


December, maand van overvloed,

als menigeen uit eten moet.

Men aan elkaar geschenken geeft,

alsof het geld geen waarde heeft.

 

En ieder vindt het heel gewoon.
’t  Is toch het zelfverdiende loon. 
‘k  Mag toch beschikken over ’t geld 
dat voor mijn werk werd neergeteld.

Dat is niet waar, als u bedenkt,

wie deze gaven aan ons schenkt.

Want al die welvaart en die zegen,

die hebben wij van God gekregen.

 

Het eigendom behoort aan Een.

Wat Hij ons gaf, was slechts te leen.

Laten we daarom niet verkwisten

wat anderen zo node misten.

 

En Hij wil nog veel meer aan ons geven,

een toekomst met een eeuwig leven.

Dat heeft Hij in Zijn woord beloofd,

aan ieder die in Hem gelooft.

 

Want God de Allerhoogste Koning,

koos voor Zijn Zoon een aardse woning.

Een kribbe in een kale stal,

dat was voor Hem Zijn op en al.

 

De Vader schonk Zijn enig Kind,

omdat Hij u en mij bemint.

Zouden wij zelf dan hen niet geven

die minder kregen in hun leven ?

 

                        Valkenburg 6 December 1989

                        B. Kuijt.

Nieuws & evenementen Overzicht