Persbericht indexatie pensioen

Seniorenorganisaties: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak.

        

 

Vandaag stelde demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer officieel op de hoogte van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reacties op het eerder door hem gepresenteerde ‘consultatiedocument’ èn de taaiheid van een fors aantal nog door te hakken knopen maakten dat noodzakelijk.

De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel, want zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Maar ze vinden het een slechte zaak dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons pensioenstelsel navenant afneemt; een risico dat de minister zich moet aanrekenen. Ze betreuren het in dat kader vooral dat de minister geen besluit heeft genomen dat het pensioenfondsen in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel eerder mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).

Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een nieuw stelsel de beloofde indexatie van pensioenen eerder in beeld komen; ook tegen de achtergrond van het feit dat de (zogenaamde ‘tweede pijler-)pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de inflatie terwijl het vermogen van pensioenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.

De gezamenlijke seniorenorganisaties roepen de minister, en de Tweede Kamer, dan ook op eerdere indexatie van pensioenen mogelijk te maken en zo de bij het afsluiten van het pensioenakkoord gedane belofte van een ‘koopkrachtig pensioen’ na te komen.

Voor nadere toelichting zijn bereikbaar:

• Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen ANBO 06 50528098

• Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB 06 53234705

• John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden 06 51519275

Nieuws & evenementen Overzicht