HUBA

(HU)LP BIJ (B)ELASTING  (A)ANGIFTE
 
Ook bij OABK kunt u dit jaar weer terecht voor hulp bij belasting aangifte met de vertrouwde gezichten zoals u dit in voorgaande gewend was.
Hij neemt uitgebreid de tijd om uw fiscale situatie door te nemen om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte, huur en of zorgtoeslag.
Voor het invullen dient u het volgende klaar hebben te liggen:
* jaaropgave ’s  van werkgevers en uitkeringsinstanties
* overzicht gemaakte kosten in verband met ziekte en handicap
* een dieetverklaring van arts, diëtist of specialist
* reiskosten of gemaakte kilometers bij bezoek van arts, specialist, fysiotherapeut etc.
* bij bezit van eigen woning:
   - woz- waarde 2015 (zie aanslag gemeente belastingen)
   - betaalde hypotheekrente
 
U kunt contact opnemen met de volgende HUBA medewerkers
 
Leen van der Plas  071-4074831
Dick Heemskerk  06-25481348
Fokko de Boer  06-37612678
 
Wilt u wel uw BSN nummer en uw geboortedatum bij de hand houden ?
Activiteiten overzicht