Beperkte start activiteiten

De Vereniging gaat sommige activiteiten weer opstarten.

Per September gaat de AOBK weer een begin maken met sommige activiteiten.

(Er waren al een 2-tal activiteiten gedurende de zomerstop opgestart onder de toen geldende Covid-19 maatregels.)

Zoals competitie klaverjassen/jokeren op de donderdagmiddag vanaf 9 September.

Hiervan is het inschrijven met 0,50 cent verhoogd, van 2,50 naar 3,00, de consumptieprijzen zijn gelijk gebleven.

Dit betekent ook dat de damessoos op de donderdagmiddag weer bij de dinsdagmiddag wordt bijgevoegd.

Deze was i.v.m. de Corona maatregels gesplitst in 2 middagen.

Het zangkoor gaat oefenen vanaf dinsdag 7 September in de ochtend.

Het schilderen op de maandagmiddag vanaf 06 September.

Zo hopen we in de loop van het jaar steeds meer activiteiten te kunnen ontplooien.

Dit is nog steeds afhankelijk van "wat doet Covid-19" en welke maatregels legt de Regering ons op.

Het is afwachten en laten we hopen dat het steeds beter gaat.

Voor nu houdt rekening met de geldende Covid-19 regels en bij klachten blijft thuis.

Dit is voor uw eigen, maar ook voor de veiligheid van anderen.

Nieuws & evenementen Overzicht