Digitaal parkeerbeleid

Dat de Algemene Ouderen Bond Katwijk betrokken is bij de ouderen blijkt wel uit het feit dat ze aan de bel getrokken hebben bij de Gemeente Katwijk over het nieuwe digitaal parkeren dat ingevoerd gaat worden.

Veel van de ouderen kan hier niet mee overweg, niet alleen omdat ze geen digitale kennis hebben dus geen pc/smartphone maar ook omdat de uitleg die ze per brief ontvangen hebben niet echt duidelijk is. Nu zijn er vanuit de AOBK 2 bestuursleden naar de raadsvergadering van de Gemeente Katwijk geweest en hebben de 2 minuten spreektijd die zij kregen goed benut over dit onderwerp.
Naar aanleiding hiervan is er een vervolggesprek geweest. Hieruit is voortgekomen dat er een flyer door de Gemeente is ontwikkeld waar de AOBK eventuele aanpassingen kon doorgeven zodat het duidelijk is hoe het precies werkt.
Ook mochten wij meedenken over de invulling van een nieuwe brief die verzonden gaat worden. Daarin staat o.a. vermeld dat je het bezoek nu ook telefonisch kan aanmelden.
Dit is een grote stap voorwaarts vooral voor de oudere generatie die geen smartphone/pc hebben en dus hun bezoek op deze manier kunnen aanmelden.
Wij zijn de Gemeente Katwijk dankbaar voor hunne snelle reactie en uitvoering hierop.
 
 
 
 
Nieuws & evenementen Overzicht