DE RABOBANK IN DE ZWANENBURG

Onderstaand bericht is niet meer van toepassing.

De Rabobank heeft besloten deze activiteit niet meer in De Zwanenburg uit te voeren.

Voor ouderen en mensen met een fysieke beperking introduceerde Rabobank Leiden-Katwijk een aantal jaren geleden de mobiele adviseur. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze service. Om nóg dichterbij de senioren in Katwijk te staan, zijn de mobiele adviseurs van Rabobank Leiden-Katwijk iedere dinsdagochtend van 09:00 uur tot 12:30 uur aanwezig in De Zwanenburg in Katwijk.

Zij helpen u graag met het regelen van dagelijkse bankzaken zoals het openen van een rekening, het verlenen van een volmacht of hulp met internetbankieren. Graag tot ziens in ons servicepunt in de Zwanenburg!

 

Rijbewijskeuringen in Katwijk

Maandelijks wordt via Welzijnskwartier Katwijk gelegenheid gegeven voor rijbewijskeuringen, voor ouderen en anderen. Na de 75 jaar is de periodieke rijbewijskeuring voor ouderen verplicht en dit geldt ook voor mensen die om medische redenen voor hun rijbewijs gekeurd moeten worden en voor houders van een groot rijbewijs. Ook voor taxipassen. De keuring moet tenminste elke vijf jaar verricht worden.

De keuringen vinden plaats in De Zwanenburg, in principe elke eerste maandag van de maand. Een afspraak maken kan via 071-4033323. Voor de ouderenkeuring bedragen de kosten € 35, voor het groot rijbewijs € 50. 

Benodigd tijdens de keuring zijn:

-       Eigen verklaring met geneeskundig verslag, CBR formulier, te koop bij de gemeente

-       Lijst van de apotheek met actuele medicatie, ook bij geen medicatie

-       Beetje urine, beter geen ochtendurine

-       Bril voor in de verte zien (autorijden, televisiekijken)

-       Rijbewijs

-       Betaling contant i.v.m. snelheid van handelen

 Agenda 2018: 

5 maart, woensdag 4 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli6 augustus, 1 oktober, 5 november

 3 december 

 Ton Windgassen, arts integrale geneeskunde.

 

 

Koek & Soepie

“Koek & Soepie” is een activiteit welke in 2017 in samenwerking tussen het Welzijnskwartier en de AOBK is gestart, eigenlijk is dit op verzoek van de bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg opgezet. Er bleek een behoefte te bestaan bij tweeërlei groepen, de ene groep verlangde naar rust na een druk weekend met kinderen, kleinkinderen en diverse ook met achterkleinkinderen en er zijn er zelfs met achter-achterkleinkinderen. Bij de andere groep was het juist het tegenovergestelde zij zijn soms het hele weekeinde alleen en verlangde weer naar de gezelligheid van het onder elkaar zijn. Dat was juist de kern van de zaak, gezelligheid, niet veel zelf hoeven te doen en even uit huis vandaan maar wel aan de inwendige mens denken. Vandaar ook dat de naam de lading dekt, beginnen met een bakkie en uiteraard een koekje en eindigend met een Soepje en een broodje en de naam Koek & Soepie is verklaard. Wanneer nu ook nog een gastvrouw aanwezig is om ervoor te zorgen dat alles voor je klaar staat is het duidelijk dat hier sprake is van een groot succes. Het zijn dan ook gastvrouwen geworden en de groep dijt zo uit dat inmiddels gezocht wordt naar andere oplossingen om er in de toekomst verzekert van te zijn dat de opzet niet uit het oog wordt verloren. Kosten € 4,- waar vind je het.  

Bloedprikken

Iedere vrijdag vindt er het z.g. Bloedprikken in de Zwanenburg plaats, het is een onderdeel van de trombosedienst Leiden e.o.

Meer weten over deze dienstverlening, klik dan op de afbeelding hiernaast.

Lees meer

Zingen in het Atrium van wooncomplex de Zwanenburg

Op 17 december 2019 komt het koor van de AOBK, de Vierboet, zingen in het Atrium van het wooncomplex de Zwanenburg. Het geheel staat in het teken van het kerstfeest, het begint om 19:00 uur. Er wordt een mooie wissel gemaakt tussen koor en samenzang, na afloop af van de zang is het tijd voor een gezellig onderonsje met chocomel en wat lekkers. De avond is voor iedereen en wordt verzorgd door het WZK en woningbouwvereniging DUNAVIE.

Agenda

Indien een agendapunt hier in blauw is weergegeven kunt u meer informatie ontvangen door er op te klikken.

Zangkoor Laudanus
0

Zangkoor Laudanus in de Zwanenburg.

Zangkoor Laudanus in de Zwanenburg,

Donderdag 21 september vanaf 19:30 uur wordt de eerste zangavond van het nieuwe seizoen geopend door het Gereformeerd zangkoor Laudanus uit Rijnsburg. De voorzitter van dit zangkoor, de heer Leo van Delft, zegt hier in zijn voorwoord op hun website het volgende over ,

Lees meer

Nieuws

Promotie WZK.


Bevrijdingsexpositie Schilderclub


nieuwe start van de crea-ochtend . 

We zijn het nieuwe seizoen gestart op 7 september,

Lees meer

Klaverjassen en Jokeren

Elke donderdagmiddag is er voor veel leden de gelegenheid om heerlijk ontspannen te komen klaverjassen of te jokeren. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden er drie ronden gespeeld en na afloop worden de prijswinnaars van de dag bekend gemaakt.

 

 

Lees meer
Erma

Schildercursus

Schilderclub "De Zwanenburg" is een gemêleerd gezelschap van jonge Ouderen en hoog bejaarden, van mannen en vrouwen met verschillende achtergronden en ideeën, met ieder een eigen stijl en techniek. Er wordt geschilderd met olieverf, op doek of ander materiaal, op waterbasis, aquarellen, met kwast, penseel of paletmes, eigenlijk op en met alles wat de deelnemers zelf leuk vinden en voor ogen hebben. Maar wel onder de bezielende leiding van Erma van Bentum de Jong, Erma heeft haar opleiding genoten van de in Katwijk, Rijnsburg e.o. bekende kunstenaar Bas Zwaan. Er zijn nog deelnemers aanwezig die nog les hebben gehad van deze gedreven kunstenaar, maar dat is alweer 23 jaar geleden en nog steeds is deze groep bijzonder actief

Lees meer

Zangkoor "De Vierboet"

  1. De Vierboet is een koor onder leiding van Cor Varkevisser en bestaat uit ongeveer 25 verschillende stemmen. Het koor bestaat al 45 jaar.

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit het geestelijke lied. Zo wil men, door middel van uitvoeringen op middag bijeenkomsten van de AOBK en in bejaarde- en/of verzorginshuizen, zingend het Evangelie verkondigen.

Om de uitvoering goed te laten klinken wordt er iedere dinsdagmorgen op en fijne en ongedwongen manier fanatiek geoefend. Dit onder muzikale begeleiding van Floor van Rijn.

Het is een bijzonder gezellig en samenhangend gemengd koor, ook intresse? Wip gewoon eens langs op dinsdagochtend luister of doe mee of bezoek eens een keer een optreden van dit koor. Bellen kan ook Cor Varkevisser ‭(06) 22 51 25 35‬.

 

 

Biljartvereniging Zwanenburg

Biljartvereniging Zwanenburg is een onderdeel van de AOBK en bestaat momenteel uit 30 leden. Op alle werkdagen kan er 's morgens op vier biljarttafels worden getraind.

 

Meer Bewegen Voor Ouderen

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) Woensdag 14:00-17:00 uur Tijdens deze gymnastieklessen worden er oefeningen gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van ballen, hoepels, knotsen, ringen, etc.. De bewegingen worden aangepast aan u als deelnemer en veel van de oefeningen kunnen zittend op een stoel worden uitgevoerd. 1x in de week.

Kijk ons eens onder de kolom Activiteiten > Welzijnskwartier > Fitte senioren https://www.aobk.nl/index.php?page=890&sid=1

voor deelname en kosten neem contact op met het WZK

Koek & Soepie

“Koek & Soepie” is een activiteit welke in 2017 in samenwerking tussen het Welzijnskwartier en de AOBK is gestart, eigenlijk is dit op verzoek van de bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg opgezet. Er bleek een behoefte te bestaan bij tweeërlei groepen, de ene groep verlangde naar rust na een druk weekend met kinderen, kleinkinderen en diverse ook met achterkleinkinderen en er zijn er zelfs met achter-achterkleinkinderen. Bij de andere groep was het juist het tegenovergestelde zij zijn soms het hele weekeinde alleen en verlangde weer naar de gezelligheid van het onder elkaar zijn. Dat was juist de kern van de zaak, gezelligheid, niet veel zelf hoeven te doen en even uit huis vandaan maar wel aan de inwendige mens denken. Vandaar ook dat de naam de lading dekt, beginnen met een bakkie en uiteraard een koekje en eindigend met een Soepje en een broodje en de naam Koek & Soepie is verklaard. Wanneer nu ook nog een gastvrouw aanwezig is om ervoor te zorgen dat alles voor je klaar staat is het duidelijk dat hier sprake is van een groot succes. Het zijn dan ook gastvrouwen geworden en de groep dijt zo uit dat inmiddels gezocht wordt naar andere oplossingen om er in de toekomst verzekert van te zijn dat de opzet niet uit het oog wordt verloren. Kosten € 4,- waar vind je het.  

Opening Winterseizoen

Zodra de “r” weer in de maand komt lijkt het wel of de meeste mensen het ook wel weer gehad hebben met de zomer. Er wordt weer uitgekeken naar regelmaat, regelmaat welke de mensen vinden bij hun leeftijdgenoten, hun gelijkgezinden en dus ook weer hun vertrouwde omgeving van de Zwanenburg en hun clubbie de Algemene Ouderen Bond Katwijk. De officiële opening van het winterseizoen is dan ook een druk bezochte bijeenkomst, er wordt uit de doeken gedaan welke activiteiten weer voor de deur staan zowel de ouwe getrouwe als nieuwe activiteiten. Het is een soort van nieuwjaarsreceptie we zien elkaar weer en zijn daar blij mee. 

LET OP!!!!! De opening van het winterseizoen is gewijzigd, oorspronkelijk was 3 september de geplande datum maar door de ingebruikname van het nieuwe meubilair is deze verschoven naar deze datum en tijd. 29 AUGUSTUS OM 10:00 uur

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering is de belangrijkste bijeenkomst van de AOBK, niet alleen wordt er terug gekeken en vooruitgezien maar hier wordt bepaald welke koers wordt gevaren wordt. De leden bepalen deze koers en daarom is het belangrijk voor elk lid hier aanwezig te zijn en zijn of haar stem te laten horen.

Kleding verkoop

  • Twee keer per jaar is er de bekende kleding verkoop in Zwanenburg. Speciaal voor onze doelgroep wordt er, zoals we gewend zijn, dameskleding verkocht tegen sterk gereduceerde prijzen er is voor ieder wat wils. De AOBK is blij dat zij dit voor de Ouderen in Katwijk kan en mag organiseren, dit is een belangrijk voordeel wat de ouderen wordt geboden.

HUBA

(HU)LP BIJ (B)ELASTING  (A)ANGIFTE
 
Ook bij OABK kunt u dit jaar weer terecht voor hulp bij belasting aangifte met de vertrouwde gezichten zoals u dit in voorgaande gewend was.
Hij neemt uitgebreid de tijd om uw fiscale situatie door te nemen om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte, huur en of zorgtoeslag.
Voor het invullen dient u het volgende klaar hebben te liggen:
* jaaropgave ’s  van werkgevers en uitkeringsinstanties
* overzicht gemaakte kosten in verband met ziekte en handicap
* een dieetverklaring van arts, diëtist of specialist
* reiskosten of gemaakte kilometers bij bezoek van arts, specialist, fysiotherapeut etc.
* bij bezit van eigen woning:
   - woz- waarde 2015 (zie aanslag gemeente belastingen)
   - betaalde hypotheekrente
 
U kunt contact opnemen met de volgende HUBA medewerkers
 
Leen van der Plas  071-4074831
Dick Heemskerk  06-25481348
Fokko de Boer  06-37612678
 
Wilt u wel uw BSN nummer en uw geboortedatum bij de hand houden ?