0

Bericht van de KNBB 1 april 2020

Biljarten


Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit
Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Lees meer

Het laatste nieuws over de biljartcompetitie.

Alle wedstrijden, competities & toernooien onder auspiciën KNBB stilgelegd
Geldt voor gehele land, en t/m 1 juni 2020

23 maart 2020

UPDATE 23 MAART 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuurbom alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

---

Update t 16 maart

UPDATE 16 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 6 april. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 6 april zijn stilgelegd!

In lijn met alle adviezen is ook het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein gesloten. Werknemers van het Bondsbureau werken thuis op hun gebruikelijke dagen. Telefoons zijn doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail. Ook alle trainingen & vergaderingen die stonden gepland in het Bondsbureau gedurende deze periode gaan dus NIET door.

0

Biljartcompetitie KNBB

 

Noot: Onderstaand artikel is overgenomen van de website van de KNBB en slaat dus, buiten genoemde biljartcompetitie van de KNBB, niet voor de activiteiten welke onder auspiciën van de AOBK plaats vinden. Hier blijft van kracht dat de adviezen van het RIVM en de GGD, zoals deze in het hele Dienstencentrum geldt.

Hieronder het artikel van de KNBB.


Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) worden voor de periode van 7 dagen (tot en met woensdag 18 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.

Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.

Lees meer

Jubileum toernooi CRBB

Jubileum Toernooi CRBB

 

Omdat volgend jaar de CRBB 40 jaar bestaat spelen we met een aantal verenigingen een jubileumtoernooi.

Totaal speelt de Zwanenburg met 6 teams mee een team bestaat uit 2 spelers.

In een team speelt 1 speler Libre en 1 speler Bandstoten en moeten dit het gehele toernooi spelen.

De thuiswedstrijden in de maand oktober zijn.

 

Zwanenburg 6 - Puyckendam 2        Donderdagochtend 1 oktober  aanvang: 09.30 uur.

 

Zwanenburg 4 - De Kuip 1                 Vrijdagmiddag 11 oktober         aanvang: 13.30 uur.

Zwanenburg 5 - Bogaert 2                 Vrijdagmiddag 11 oktober         aanvang; 13.30 uur.

 

De speeldagen in de maand november/december/januari/februari zijn nog niet precies bekend.

0

Onderlinge Biljartcompetitie

 
 
Biljarten B.V. Zwanenburg
 

 

Afgelopen winter is er weer hard gestreden in de onderlinge competitie van de biljartvereniging om de eerste, tweede en derde plaats.
Uiteindelijk ging Jaap van Duijvenbode met een minimaal verschil met de eer strijken
zie onderstaande lijst.
Jaap namens het bestuur van harte gefeliciteerd met je eerste plaats
Lees meer
0

Triatholon Biljarten

Biljarten
 
 
Nu de onderlinge competitie afgelopen is starten wij op maandagmiddag 18 maart met een triathlon. 
We hopen 4 a 5 groepen te maken met een gelijkwaardig aantal te maken caramboles. 
Het gaat als volgt je speelt 40% van je aantal te maken caramboles 25% band en 3 drieband maximaal 30 beurten.
 
 
Het inschrijfformulier hangt op het mededeling bord in de biljartzaal.
Inschrijven is mogelijk t/m 13 maart.     
   
                                                          

 

                                                                                 JK 
 
0

Rust in de tent.

Na deze week ligt de biljartcompetitie in de Zwanenburg 2 weken stil, misschien dat zij nu de tijd hebben om eens de standen te laten zien. Hoe staan zij er voor, zit er nog een kampioen bij dit jaar en misschien is een keer de beloofde uitleg van al die cijfers in de uitslagen lijsten van de CRBB aan de beurt.

Op het mededelingenbord in de entree zullen de standen van onze teams worden weergegeven..

De laatste standen van onze biljarters

Hier de laatste standen van onze biljarters, 15 februari 2019. Het wedstrijdschema en zo nog maar wat cijfertjes, misschien dat de teamleiders, wedstrijdleider of secretaris nog wat kwijt willen? Misschien een woordje van de voorzitter van B.V Zwanenburg om buitenstaanders een handreiking te doen waarom zij lid zouden moeten worden van deze geweldige club. We horen het wel.

Even een voorbeeld, hier de laatste uitslag van biljartvereniging de Bogaert uit Rijnsburg het moet toch met zoveel enthousiaste leden mogelijk zijn een uitslagenlijst te produceren, zowel van de onderlinge als de competitie van de CRBB. Zie laatste foto

Lees meer
0

De teams van B.V. Zwanenburg. Een tussen balans

Het eind van de Biljartcompetities nadert alweer, hoe is het met de onze biljarters van B.V. Zwanenburg. Hoe de stand ook geïnterpreteerd zal worden er zijn dit jaar wel verzachtende omstandigheden aan te voeren, biljarten is een sport van concentratie en gevoeligheid. Daar past geen buddybuilding achtig gedrag bij en juist aan spier- kweking hebben ze aan het begin van dit jaar wel gedaan. Er moest gebikkeld worden ze moesten laten zien wie ze waren en laten we eerlijk wezen dat hebben ze wel gedaan. Ze hebben iets mooi neergezet, ze plukken er nog niet de vruchten van in hun competitie maar dat komt in de toekomst nog wel, wat in het vat zit verzuurd niet

Lees meer
De overhandiging van de cheque aan de voorzitter van de bv Zwanenburg en de penningmeester

Rabobank sponsor van de bv Zwanenburg

JRabobank Leiden-Katwijk sponsor van Biljartvereniging de Zwanenburg

Medewerkers van de Rabobank mogen zelf goede doelen aandragen waarvan zij denken dat hiermede een steentje wordt bijgedragen aan het maatschappelijk belang. Gert Jan van Klaveren en Melvin Dieke zijn de bankmedewerkers die de Biljartvereniging van de AOBK “b.v. Zwanenburg” een warm hart toedragen en nog voor de officiële opening van deze ruimte kwamen zij een cheque overhandigen aan de Penningmeester van de AOBK, dhr. Dick Heemskerk en de voorzitter van b.v. Zwanenburg dhr. Nico Kuijt, het geheel werd gecomplementeerd met de voorzitter van de AOBK dhr. Leen van der Plas alsmede de secretaris van de AOBK dhr. Cor Varkevisser.

Lees meer

Verstoring van het biljarten

De biljartvereniging de Zwanenburg wilde meer ruimte voor hun geliefde sport, deze wens is gehonoreerd. Dit houdt wel in dat er in de komende periode vanaf 20 september niet zeker is wanneer er gebiljart kan worden, hou hiervoor de website in de gaten. Wanneer de noodzakelijke werkzaamheden zijn afgerond is nog van diverse factoren afhankelijk en daarom ook nog niet bekend.

Biljartseizoen 2018-2019

Ook voor de biljarters geldt dat de zomer alweer zijn einde nadert, hoewel we nog volop kunnen genieten van het heerlijke zomerweer zijn er toch ook mensen die, bij de lol die ze aan hun hobby beleven, zich meer willen inspannen om het hoogste eruit te halen wat er bij zichzelf inzit. En dat betekent dat ze al volop in training zijn en dan ook nog eens niet alleen voor hunzelf maar ook voor het team waar ze in spelen. Want dat is één van de mooie kanten van de biljartsport, je kunt je eigen uitdagen door je eigen gemiddelde te verhogen, je kunt een tegenstander uitdagen en dan ook nog eens, door het eigen gemiddelde wat is opgebouwd, een betere biljarter verslaan maar je kunt de sport ook beoefenen in teamverband. Het maakt de uitdagingen alleen maar groter want zodra een mens strijdmakkers heeft wil hij er ook alles uithalen.

Lees meer

Biljarten tijdens de zomerstop

Na beperkte opening in de maand juli is in de maand augustus de biljartzaal van het Dienstencentrum Zwanenburg weer van maandag t/m vrijdag geopend.

We  hopen elkaar dan ook weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten en beginnen met oefenen voordat de nieuwe competitie in september weer begint. Het komende seizoen 2018-2019 spelen wij met 4 teams van vijf spelers tegen div. biljartverenigingen uit de Bollenstreek.

We kijken er dan ook enorm naar uit om tegen al die biljartcollega's weer te mogen spelen.

 

Medio half augustus hopen we een algemene ledenvergadering te houden, datum en tijd nader te bepalen

 

Mochten er nieuwe AOBK leden zijn bijgekomen en graag een partijtje willen biljarten, kunnen zij zich in verbinding stellen bij de voorzitter van de biljartvereniging de heer Nico Kuijt.

 

 

Biljarten in de Zwanenburg

Het biljartlokaal in de Zwanenburg is elke dag geopend, s’morgens van 09:30-12:00 en s’middags van 13:30-17:00 en ook nog op woensdagavond van 19:00-21:30. Er wordt gespeeld in competitieverband onder de Regionale Biljartbond CRBB en ook wordt er een onderlinge competitie gespeeld en dan is er natuurlijk ook tijd om gewoon eens de balletjes op het groene laken te laten rollen, alleen of met een maatje met een praatje. De biljartwedstrijden in competitieverband worden in het begin van het seizoen door de Biljartbond vastgesteld, het is dan ook logisch dat deze wedstrijden voorrang hebben op al het sportgebeuren in de Zwanenburg, deze wedstrijden zijn dan ook in de agenda weergegeven. De onderlinge competitie wordt in onderling overleg bepaalt dus voor deze wedstrijden wordt vooraf  schema gemaakt. Wilt u toch iets meer specifiek geïnformeerd worden? neem dan contact op met het desbetreffende bestuurslid u kunt dit doen door naar de kolom “over AOBK” gaan waar het bestuur van de Biljartvereniging, en dus de aanspreekpunten, staan weergegeven. 

Tot slot, Biljarten is de meest geliefde actief beoefende sport van de 50+ mannen in Nederland. Zorg dat u erbij hoort want wat is er nog mooier dan uw, ongetwijfelde gezellige, huiskamer af en toe in te kunnen ruilen met de Nico van Beelenzaal in de Zwanenburg.