HUBA

  • (HU)LP BIJ (B)ELASTING (A)ANGIFTE

Ook bij OABK kunt u dit jaar weer terecht voor hulp bij belasting aangifte met de vertrouwde gezichten zoals u dit in voorgaande gewend was.
Hij neemt uitgebreid de tijd om uw fiscale situatie door te nemen om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte, huur en of zorgtoeslag.
Voor het invullen dient u het volgende klaar hebben te liggen:
* jaaropgave ’s van werkgevers en uitkeringsinstanties
* overzicht gemaakte kosten in verband met ziekte en handicap
* een dieetverklaring van arts, diëtist of specialist
* reiskosten of gemaakte kilometers bij bezoek van arts, specialist, fysiotherapeut etc.
* bij bezit van eigen woning:
- woz- waarde 2015 (zie aanslag gemeente belastingen)
- betaalde hypotheekrente

U kunt contact opnemen met de volgende HUBA medewerkers

Leen van der Plas 071-4074831
Dick Heemskerk 06-25481348
Fokko de Boer 06-37612678

Wilt u wel uw BSN nummer en uw geboortedatum bij de hand houden ?