Welkom op de website van de Algemene Ouderen Bond Katwijk

0

2020


Vanaf de bestuurstafel wensen we alle leden, sponsoren, vrienden, bekenden en alle die de Ouderen Bond in Katwijk een warm hart toedragen het aller-aller beste toe waarbij gezondheid natuurlijk in de top staat van wat wenselijk is, voor senioren in het bijzonder. We zijn allemaal kinderen van vlees en bloed en hoe ouder hoe meer de kracht in de mens afneemt en in veel gevallen niet meer zonder steun van anderen kunnen. Wanneer de ledenlijst geraadpleegd wordt is het opvallend hoeveel ouderen leden de AOBK heeft, een groot deel is de negentig jaar al lang gepasseerd en een enkeling daargelaten en afhankelijk van de activiteit zien we deze mensen begrijpelijker wijze niet veel meer in de Zwanenburg. Toch blijven deze mensen de AOBK trouw het zijn niet de mensen die alleen lid worden van een vereniging als ze er zelf maar wijzer van worden het zijn mensen met hun hart op de juiste plek met aandacht voor anderen, doen wat ze nog kunnen doen. Het afgelopen jaar heeft het dichtbij juist aangetoond door eensgezind hun stem en standpunt te laten horen is aangetoond dat door die eensgezindheid hun stem er nog toe doet waardoor zij anderen toch aan het denken hebben gezet. Het gaat niet altijd zo snel als men zou willen, na het debacle in 2016 heeft het toen aftredende bestuur lang getwijfeld of het nog wel zin had om opnieuw te starten, in veel gemeente hebben besturen besloten te stoppen, de mensen gefrustreerd achterlatend.

Zo niet in Katwijk en ook gelukkig in veel anderen gemeente waar is doorgepakt en toch opnieuw de klus werd geklaard en ondanks de achterdocht en twijfel gingen deze senioren bonden zich weer verenigen en zoals het er nu voorstaat komen zij er sterker uit met meer eigen inbreng en een eigen identiteit. Om nog een stapje verder te gaan de federatie welke door de nieuwe verenigingen werd gevormd gaan door, zij pakken door. Soms kwam er twijfel bij oud-bestuursleden, kijkend naar de mooie folders van die oude, bedriegende bond, maar het wordt steeds duidelijker zoveel senioren er nu aangesloten zijn bij de nieuwe fusieclub “Koepel Gepensioneerden” is nog nooit vertoond. Zij vertegenwoordigen momenteel meer dan 300.000 leden, ja u leest het goed en met deskundige mensen aan het roer. Bij de FASv, de federatie waar nieuwe verenigingen zijn bij aangesloten, gaat het inmiddels gewoon verder met een denktank die serieus uitwerken wat senioren nodig hebben, let wel het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen, deskundige vrijwilligers wel te verstaan. Ook bij de AOBK is er een adviescommissie gevormd die het bestuur gaat adviseren en het Dagelijks Bestuur gaan ondersteunen om het vele werk wat er ligt zo goed mogelijk uit te voeren, denk hierbij aan de MAG, fonds 1818 waarbij subsidie aanvragen en verantwoording steeds meer digitaal moet gebeuren, het benaderen van sponsoren het uitwerken van (nieuwe) activiteiten, de informatie bijeenkomsten, rechtshulp etc. en het gewone werk moet doorgaan.

Genoeg te doen dus, ook u kunt werk maken bij uw AOBK geef door aan uw naaste waar we voor staan.

Denkt u een bijdrage te kunnen leveren op welk gebied dan ook, meldt u aan we zien u graag komen.

 

Uw voorzitter, Leen van der Plas.

Hoe log ik in als lid?

1. Rechtsboven op de site staat 'Inloggen';
2. Vul bij 'email / gebruiker' het emailadres in waaronder u bekend bent bij de ledenadministratie (dit is het emailadres waarop u ook de nieuwsbrief ontvangt)
3. Klik vervolgens op 'wachtwoord vergeten'
4. U ontvangt binnen 5 minuten een tijdelijk wachtwoord op het ingevoerde emailadres
5. Vul opnieuw bij 'email / gebruiker' het emailadres en het tijdelijke wachtwoord in
6. Klik op log in ... U wordt nu gevraagd het tijdelijke wachtwoord én twee keer een nieuw wachtwoord (zelf te bedenken wachtwoord dat bestaat uit 6 tekens waarvan minimaal 2 cijfers) in te voeren.
7. Klik op 'bewaren' en log uit.
8. U kunt nu inloggen met uw emailadres én uw eigen, nieuwe wachtwoord.
9. U hebt nu ook toegang tot het beveiligde deel van de website

Inloggen lukt niet, wat nu?

Heeft u geen email ontvangen binnen 5 minuten, dan heeft AOBK waarschijnlijk geen of een onjuist/ander emailadres. Dat betekent dat u uw emailadres moet laten invoeren/wijzigen voordat u de 1e keer kunt inloggen. Wat moet u doen:

Mail uw voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en uw juiste emailadres naar De ledenadministratie verwerkt/wijzigt het emailadres in de administratie.
Zodra deze is verwerkt ontvang u een bericht en kunt u opnieuw inloggen op de website.

Agenda

27
feb

Spreekuur Mantelzorg algemeen

09:30 – 11:30
27
feb

Bijbeluur

10:00 – 12:00
27
feb

Crea- ochtend

10:00 – 12:00
27
feb

Formulieren Brigade

10:00 – 12:00
27
feb

Klaverjassen en Jokeren

14:00 – 17:00
28
feb

Bloedprikken

08:30 – 10:00
28
feb

De bekendste BINGO in Katwijk

14:00 – 17:00
02
mrt

Dagelijkse terugkerende activiteiten

09:00 – 17:00
02
mrt

Biljarten in de Zwanenburg

09:30 – 12:00
02
mrt

Huis van de Buurt

09:30 – 11:30
Meer agendapunten