Word ook lid van AOBK

Let op, Nieuwe leden krijgen een GRATIS lidmaatschap tot het einde van 2019. Informeer hierover bij de secretaris van de AOBK Dhr. Cor Varkevisser of stuur een mail aobkatwijk@gmail.com

Mocht u belangstelling hebben lid te worden van de AOBK dan kunt u zich via dit formulier opgeven. De contributie is €30,- per persoon per jaar en €50, voor een echtpaar. Het contributie-jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Restitutie is niet mogelijk, opzegging uiterlijk 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar.

Ook de AOBK moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo zijn de gegevens van vrijwilligers voor buitenstaanders afgeschermd en alleen zichtbaar voor leden, evenals het commentaar leveren op de geplaatste artikelen is alleen voor leden bestemd. Veel activiteiten zijn er ook om gezien te worden er worden dan ook foto’s gemaakt tijdens de activiteiten, voor mensen die dit niet willen is voor mensen een aparte ruimte gereserveerd, door de aparte vormgeving van het Dienstencentrum is het zo mogelijk om zonder gefotografeerd. Lees voor het gehele privacy beleidt het artikel hierover.

Lees meer
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
Opmerking