Schilders gaan overschrokken door

Zoals op de foto hiernaast is te zien gaat het schilderen gewoon door alles geheel coronaproef. Er wordt voldoende afstand gehouden de randjes worden niet opgezocht ieder neemt zijn volle verantwoordelijkheid. Het blijft gewoon lekker om te doen, bij zich van de eigen plek af bewegen wordt het mondkapje voor gedaan, bij binnenkomst worden de handen gereinigd en naam genoteerd. Het is allemaal prima te doen zo.

 Andere activiteiten in de Zwanenburg bekijken klik op de link onder de afbeelding activiteiten in de Zwanenburg van het WZK.

Lees meer
0

Fitte 65+ Tips

 Weer beperkende maatregelen, herfstweer. Hoe blijven we fit? In elk geval is één onderdeel door in beweging te blijven. Het is op velen manieren mogelijk, op woensdagmiddag is er “Meer Bewegen Voor Ouderen”  in de Zwanenburg. Onder deskundige leiding doet u gezamenlijk oefeningen. Of volg een online bewegingsprogramma zoals hieronder vermeldt.

https://www.allesoversport.nl/artikel/fitte-65-plusser-tips-om-thuis-te-blijven-bewegen-voor-je-gezondheid/

https://www.50pluswereld.nl/gezond-en-sportief-oud-worden-een-opgelegde-keuze/

Lees meer
0

De alternatieve Damessoos van start

Moeilijke beslissingen, diverse afwegingen, waar doen we goed aan, zijn zo van die afwegingen die uw bestuur moet maken. Het bestuur vindt het belangrijk dat er de nodige ontspanning is voor haar leden vooral nu het aantal besmettingen weer heel hard oplopen is die ontspanning o zo belangrijk.

De Damessoos is vanmiddag naar ieders tevredenheid gelopen aldus Cor Varkevisser, hij had vanmiddag de controlerende taak op zich genomen. De soos begon exact om 14:30 en ieder ging om 16:30 uur tevreden naar huis. Gelukkig dat het zo ook kan.

Lees meer
0

Even een bakkie doen.

Het is nooit overdreven druk in tijden dat men gewoon even langs kwam om een bakkie in het Huis van de Buurt te komen doen. Het is er beter vertoeven dan op een koude winderige boulevard en €0,50 voor een bakkie is voor een ieder wel te doen. Ondanks dat het niet storm liep was er, nu het niet kon, toch veel vraag naar, wanneer kunnen we weer.

 

 

Lees meer
0

Week van de eenzaamheid.

Vandaag, 1 oktober, is de “week tegen de eenzaamheid” van start gegaan. Een jaarlijks terugkerende landelijke activiteit om eenzaamheid onder de aandacht te brengen. Nagenoeg iedereen weet wat eenzaamheid is, iedereen heeft wel eens een moment te denken er alleen voor te staan. Is dit erg, nee het hoort bij het leven,

Lees meer
0

Alzheimercafe

Alzheimer Café gaat door ook in corona tijd

voor meer info > (kolom) Activiteiten > Welzijnskwartier 

Lees meer
0

HEEL BIJZONDER

 1.  

 

Het is allemaal nog nieuw, vorig jaar zag het er allemaal iets vrolijker uit een nieuw seizoen van start. Gezamenlijk met het Welzijnskwartier, de Algemene Ouderen Bond Katwijk, de Invalide Ontspannings Vereniging en mensen uit het centrum van Katwijk, zeg maar de buren van de Zwanenburg. Met een heerlijk zonnetje werd er aan boord gestapt van de River Queen om er bijzondere seizoenopening van te maken, het werd een geweldige opening maar ook een bijzonder seizoen. Niemand had op dat moment kunnen bevroeden dat het seizoen zo zou eindigen, heel bijzonder allemaal.

Lees meer
0

Nieuws over rijbewijs

75-plus mag nog door met verlopen rijbewijs

De tijdelijke regeling waarmee 75-plussers in Nederland een jaar mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs loopt door tot 1 juni 2021. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laten weten.

De verlenging is vooral van belang voor ouderen van wie het rijbewijs op of na 1 december verloopt en die niet tijdig een medische keuring kunnen ondergaan vanwege de coronasituatie. Voorwaarde is wel dat de gezondheidsverklaring wordt ingediend, voordat het rijbewijs verloopt. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt daarvan persoonlijk bericht, na het indienen van de verklaring bij het CBR.

De problemen ontstonden twee jaar terug omdat de digitalisering bij het exameninstituut spaak liep. Daardoor liepen de wachttijden vele maanden. Woordvoerder Nathalie Dingeldein: „Inmiddels hebben we het op orde en zien we gelukkig ook een groeiend aantal mensen dat online de gezondheidsverklaring opstuurt.” Wel ziet het CBR dat covid-19 de doorlooptijd van dossiers ophoudt. Bij medisch specialisten kunnen de wachttijden langer zijn en er is een groep mensen die zelf de keuring uitstelt.

0

Een steuntje in de rug maakt het verschil

Van 1 oktober tot en met 8 oktober wordt de “Week tegen Eenzaamheid”  georganiseerd.
Deze is ingesteld door het ministerie van VWS in het kader van “Het Pact voor de Ouderenzorg”, het grote project van minister Hugo De Jonge om de positie van de ouderen in Nederland te verbeteren. 1 oktober tot en met 8 oktober wordt de “Week tegen Eenzaamheid” 
georganiseerd. Deze is ingesteld door het ministerie van VWS in het kader van “Het Pact voor de Ouderenzorg”, het grote project van minister Hugo De Jonge om de positie van de ouderen in Nederland te verbeteren.

Lees meer
0

De Damessoos gaat weer van start

De Damessoos weer van start.

We moeten ons nog aan de regels houden in ons eigen belang.
Dit geldt voor diverse activiteiten waaronder de Damessoos.
Volg onderstaand schrijven om teleurstellingen te voorkomen,

wees er op tijd bij en geef u op.
Vol is Vol.

Lees meer
0

Senior en Veilgheid (Hulpvraagfraude of Whatsappfraude)

Komende week staat in de hierboven vermelde campagne het thema Hulpvraagfraude, ook wel Whatsappfraude genoemd, centraal.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een paar filmpjes gemaakt om senioren te wijzen op de gevaren welke juist voor ouderen kunnen ontstaan in dit digitale tijdperk, de praktijk leert dat criminelen zich juist richten op senioren Omdat zij een makkelijke prooi blijken te zijn.

Koepel Gepensioneerden is één van de organisaties die in september samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid.

Onder de slogan “Maak het oplichters niet te makkelijk” wordt aandacht besteed aan een viertal vormen van criminaliteit waarvan ook senioren de dupe kunnen worden. Elke week van september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Het gaat daarbij om: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, WhatsAppfraude en Phishing.  

Wij kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden maar daar heb je de juiste informatie voor nodig. Je bewust worden van wat er kan gebeuren en hoe je het kunt voorkomen. Dat is belangrijk en daarom werken wij als KoepelGepensioneerden graag aan deze campagne mee en dus ook uw Algemene Ouderen Bond Katwijk.

Lees meer
0

Maak het ze niet te makkelijk

In september start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid.

De AOBK wil dit graag onder uw aandacht brengen om u zo bewust te maken van de gevaren waar veel ouderen zich niet tegen weten te wapenen.         Het is speciaal gericht op mensen voor wie de digitale wereld iets vreemds is maar we hebben er wel mee te maken.

Kijk mee op de aangegeven tijden, het is in uw eigen belang. 
FASv is de Federatie Algemene Senioren vereniging waarbij ook de AOBK is aangesloten

Lees meer
0

Nieuwsbrief 36


Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Lees meer
0

De herinneringen van de heer Jan van Rijn

 kunt u terug vinden onder de kolom uitgelicht.

Met beeldopnames en veel foto’s

Laten we leren van het verleden,  
de verschrikkingen niet vergeten, 
dankbaar zijn met de welvaart van nu!

Seizoenopening in het Anker

Door de aangescherpte corona maatregelen is de inschrijving gesloten.

Alleen leden met een toegangsbewijs, (Inschrijfbrief)

kunnen deze bestuursvergadering bijwonen.

Het zijn noodzakelijke maatregelen in het belang van ons allen.

Toch vraagt het bestuur uw begrip.

Nog vragen? De coördinatoren staan voor u klaar.

Arie van Beelen. (071) 401 48 02

Arend Vlieland. 071-4030720

 

Lees meer
0

Inschrijving seizoenopening

De eerste ochtend van de inschrijving voor de seizoenopening verliep vanmorgen voorspoedig. Morgen is de tweede en laatste dag om je aan te melden om er bij deze gezellige middag na zo’n lange tijd bij te zijn. Vooral uit de reacties die de inschrijvers mochten ontvangen waren bijzonder positief. De mensen zijn er aan toe en laten we hopen dat ondanks  dat de besmettingen drastisch oplopen deze samenkomst toch doorgang kan vinden.

Wanneer u er echt bij wil zijn zorg dan dat u er tijdig bij bent want de inschrijving gaat wel hard. Morgenochtend van 10:00-12:00 uur.

1

Overleg


Overleg tussen de gemeente Katwijk, Welzijnskwartier en Algemene Ouderen Bond Katwijk.

 

Na de commotie welke was ontstaan na een afwijzing van de gemeente Katwijk op het verzoek van de AOBK op een gedeeltelijke huur teruggave zijn de partijen bijeen gekomen om elkaars standpunten toe te lichten.

Lees meer
0

Diverse activiteiten verplaatst naar het Anker

Seizoenopening 2020 - 2021

Door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
wordt de seizoenopening georganiseerd in het

zalencomplex het Anker aan de Voorstraat.

Ook andere activiteiten vinden plaats in dit zalencentrum, zie de agenda hieronder. Het is wel noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft volg hiertoe de aanwijzingen op de website en in de Katwijk Speciaal.

Let op 

De inschrijving voor de seizoenopening op vrijdag 25 september vindt plaats 
in de Zwanenburg op woensdag 16 en donderdag 17 september             10:00-12:00 uur. 
Voor mensen die het lastig vinden om langs te komen op genoemd tijdstip   
kunnen ook bellen maar hou dan wel rekening met wachttijden 071-4071690.
Er kunnen in het Anker beslist niet meer dan honderd man en vol is echt vol. 
De mensen krijgen een nummer mee wat tevens hun toegangsbewijs is. 
Voor een snelle reservering is het wenselijk dat u uw lidnummer bij de hand hebt,   
weet u uw lidnummer niet meer zorg er dan voor dat u uw telefoonnr. weet.

 

Lees meer

ALZHEIMER CAFE

L
Alzheimer Café via RTV Katwijk Radio!

Specialist ouderengeneeskunde Marcel Knop spreekt over het ‘Niet Pluis gevoel’ bij dementie.

Lees meer
Uitzending radio RTV Katwijk

Aandacht voor de activiteiten

Op initiatief van KiesKatwijk werd de AOBK in de gelegenheid gesteld om bij RTV Katwijk magazine de aandacht te vestigen op de steun welke verenigingen nodig hebben.

Lees meer
0

Geen steun uit de gemeente voor de AOBK

Onderstaand artikel is uit de column van de Katwijk Speciaal van deze week. De afgelopen jaren zijn er veel bijeenkomsten geweest over de MAG het kan toch niet zo zijn dat de gemeente Katwijk als eerste afhaakt met een beetje tegenwind en zo de mensen die het juist zwaar te verduren hebben gehad in de kou laat staan!

Inmiddels heeft er een overleg plaats gevonden tussen de AOBK en het Welzijnskwartier. Het belangrijkste wat hieruit naar voren is gekomen dat het WZK de AOBK met raad en daad zal bijstaan waar zij kunnen, voor de AOBK een fijne gedachte en een steun in de rug.

Bij de gemeente wordt gereageerd dat het overmacht is, hoe lang kan overmacht duren, wat gebeurd er dan het volgende jaar? Ook niets? Dit kan en mag toch niet! Het enige wat wordt gevraagd aan de gemeente is, schrap de huur voor die activiteiten die elders wel georganiseerd kunnen worden.

Hier onder de column in de Katwijk Speciaal.

Uw reactie wordt gewaardeerd

Lees meer

En hoe nu verder


Het gaat alweer hard met de mooie zomer van 2020, het mooie slaat dan alleen op het weer want de rest is beslist niet zo rooskleurig. Het bestuur vraagt u even het onderstaande lezen en roept u op uw mening te laten horen, de r zit zo weer in de maand zorg dat we niet achter de feiten aanlopen.

Lees meer
0

Versoepelde maatregelen

Eigenlijk geeft het woord “versoepelen” het zelf al aan,de teugels ietsje laten vieren maar niet loslaten.Laten we SAMEN ons hieraan houden anders zijn we zo weer terug bij af.  
Het is uw goed recht ook anderen hierop te wijzen.

HET GAAT TENSLOTTE OM UW GEZONDHEID. 

Lees meer
1

Start Crea

Herstart Crea donderdag 16 Juli 2020

En zolang het goed blijft gaan en iedereen houdt zich aan de regels!

Gaan de creatievelingen elke week, elke donderdag gewoon door.

Lees meer
0

Na het zoet het zuur

Het pensioendebat in de Tweede Kamer zeer teleurstellend.

Het Kamerdebat over het pensioenakkoord moesten we helaas volgen via het beeldscherm. Een debat waarvoor de Kamerleden van reces waren teruggekomen. Of daardoor de interesse van veel Kamerleden minder was en de voorbereidingen minimaal waren? Het was een teleurstellend debat. Een aantal Kamerleden wist nauwelijks waarover het eigenlijk ging, sommige Kamerleden haalden slechts enkele krenten uit de pap die eigenlijk niets met aanvullende pensioenen te maken hadden en vier oppositiepartijen (Lijst Krol, 50Plus, PVV en SP), die het opnamen voor de gepensioneerden.

Lees meer
0

Schilders van schilderclub Zwanenburg laten zich niet tegen houden

Er zijn schilders van Schilderclub Zwanenburg die gewoon door gaan, soms met ondersteuning op afstand. Leuk blijven genieten.

Het blijft een hele mooie hobby, zeker in deze tijd wanneer de verveling soms toeslaat is dit zo’n mooie uitlaatklep.

Met schilderen ben je actief aan het werk en verdiept men zich in waar men mee bezig is. Heerlijk even de rest om je heen vergeten. En denk nu niet “dat is voor mij niet weggelegd” 99% vergist zich hierin. Oké het is ook een virus maar vergeet niet zo lang je schildert ga je niet dood.

Lees meer
0

Wordt verkeersmaatregelen ouderen fataal?

Katwijkers worden al lange tijd gewaarschuwd voor de nodige maatregelen die nodig zijn voor alle herstructureringen, noodzakelijke renovaties, ingrepen voor een snelle busverbinding, veilige oversteek plaatsen voor fietsers en voetgangers. Zelfs burgemeester Visser wees in zijn nieuwjaarsspeech op de mogelijke chaos die al deze zaken met zich mee zullen brengen. Maar hoe erg wordt het echt.

Lees meer
1

Gepensioneerden horen aan tafel.

 

Nieuwsbrief 23”

zondag 5 juli 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

PERSBERICHT: Gepensioneerden horen als grote belanghebbenden aan tafel
Felicitatie voor pensioenonderhandelaars, maar meeste werk moet nog gedaan worden

 
 
Lees meer
0

FNV-Leden akkoord

Zojuist een bericht in de Telegraaf dat de leden van de FNV alsnog akkoord zijn gegaan om verder te praten in het pensioen overleg.

leest het bericht wat Joost Spijker in de Telegraaf heeft geplaatst.

 

Lees meer

Rijbewijs


Rijbewijs verlengen na uw 75ste

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

 

Tot wanneer kunt u blijven rijden?

Lees meer
Het kampleven toen met overvolle kampen

Helden hazen en honden

75 JAAR BEVRIJDING 1945 – 2020 Nederlands-Indië

 

 

De herinneringen van dhr. Bouhuys zijn terug te vinden onder de kolom UITGELICHT. Zoals u gewend bent worden nieuwe hoofdstukken als eerste geplaatst in deze kolom NIEUWS, de reeds eerder gepubliceerde onderwerpen kunt terug vinden onder de kolom UITGELICHT.

 

Inmiddels zijn we alweer aan het slot gekomen van het verhaal van de heer Bouhuys, we hopen dat u, met ons, het heeft gewaardeerd dat de heer Bouhuys zijn herinneringen en visie op het papier heeft toevertrouwd. Dat de Algemene Ouderen Bond Katwijk dit heeft mogen publiceren. We hopen met dhr. Bouhuys en cs. dat er antwoordt komt op de vragen welke nog steeds open staan. Ook dit zijn herinneringen welke behouden moeten blijven tot in de eeuwigheid. Nogmaals meneer Bouhuys hartelijk bedankt voor het vertrouwen dat u in de AOBK heeft gesteld.

 

Volgende keer hopen we de herinneringen, met beeldopnames, van dhr. Jan van Rijn te mogen publiceren.

De heer van Rijn was de eerste die zich aanmelden om zijn herinneringen met  ons te delen, echter het coronavirus gooide hierbij roet in het eten. Maar inmiddels is het gelukt de uitgebreide herinneringen vast te leggen. We kijken uit naar het resultaat.

Lees meer
0

HELAAS NOG GEEN AKKOORD OVER DE PENSIOENEN


Iedereen was hoopvol gestemd, vrijdag 19 juni zou minister Koolmees een voorstel van het bereikte akkoord naar de ministerraad sturen om nog voor het zomerreces het door de 1e en 2e kamer te loodsen.

Iedereen die aan het overleg meedeed of betrokken was ging akkoord, zij het uiteraard onder bepaalde voorwaarden, democratische voorwaarden wel te verstaan. Elke zichzelf respecterende partij heeft overleg met hun achterban, de vakbond FNV was de laatste die zich nog over het voorstel moesten buigen. We kennen het verhaal, de achterban heeft meer tijd nodig om hierover te beslissen, het was ook voor de FNV zelf een verrassende uitkomst. Welke gevolgen dit heeft? Het is als met het coronavirus, niemand die het kan zeggen ook alle deskundigen en knappe koppen die bij het overleg betrokken zijn. Is er dan helemaal geen positief nieuws te melden? Jazeker wel, hoewel de Ouderen Bonden niet rechtstreeks aan tafel zitten, hoewel een andere bekende zgn. Bond anders doet voorkomen, heeft de minister toegezegd dat de Ouderen Bonden betrokken blijven dit overleg. De AOBK heeft niet de kennis en macht in huis om rechtstreeks invloed te kunnen uitoefenen maar zijn wel blij dat zij zijn aangesloten bij de FASv enzo dus toch indirect betrokken is. De AOBK heeft alle vertrouwen in de beide int. Voorzitters om dit mede in goede banen te leiden. We zijn al twaalf jaar lang niet bij een akkoord geweest, laten we hoop en vertrouwen hebben dat dit alsnog gebeurd, door modderen treft geen enkel belang.

 

Hier onder een weergave van de bevindingen van onze vertegenwoordigers Jaap en Joep.

Lees meer
0

Vera Lynn

Vooral veel ouderen hebben het meegemaakt, Vera Lynn. Op 103 jarige leeftijd overleden. Laten we haar niet vergeten.

klik op de afbeelding om het mooie lied weer te herbeleven.

Lees meer
0

Het Coronavirus

Voorlopige terugblik en korte evaluatie

 

De Corona crisis: Wat gaat dit betekenen? 

Nederland is overvallen door het corona-virus. We zijn geconfronteerd met een uitbraak die tienduizenden mensen ziek maakte en die nu al tot bijna 6000 doden heeft geleid. Vele mensen die op de intensive care zijn opgenomen geweest (en het hebben overleefd) blijven nog lange tijd zware klachten houden. Als we niet met zeventien miljoen Nederlanders samen ons best doen om de groeicurve van het aantal besmettingen af te vlakken, zou de zorg in elkaar klappen en zouden met name onze ouderen en kwetsbaren niet de zorg krijgen die nodig is. De capaciteit van onze gezondheidszorg, met name de IC-capaciteit was onvoldoende om deze onverwachte pandemie te weerstaan en daarvan zouden de ouderen de dupe worden.  

 

Lees meer
0

Nog geen activiteiten in de Zwanenburg

Van de Bestuurstafel.
Ondanks het coronatijdperk zijn er toch zaken waarvoor het nodig is dat het bestuur bijeen komt, in het begin van deze periode werd er vergaderd met behulp van beeldbellen. Het is natuurlijk een prachtig hulpmiddel en voor velen een ideale oplossing maar er gaat natuurlijk niets boven het lijfelijk en visueel aanwezig zijn maar dan moet het wel kunnen.

Lees meer
0

Meedoen in de maatschappij

Onze premier Rutte heeft jongeren opgeroepen mee te denken aan de toekomst en werkelijk hun stem te laten horen of dit nu bij de gemeente is hun leraar of bij wie dan ook. Het is een oproep om in actie te komen en er is door veel jongeren ook al op gereageerd in tijdschriften en dagbladen

Rutte gaat ook jongeren uitnodigen op het Catshuis om te praten over de coronamaatregelen. Hij heeft alle leden van zijn kabinet gevraagd om ook op hun terrein met jongeren in gesprek te gaan. Hij wees erop dat de jongeren van nu "straks de dienst uitmaken in dit land".

Lees meer
0

Gedicht van de heer B. Kuijt “Na tweeduizend jaar”

Voor de liefhebbers van de gedichten van de heer B. Kuijt hier een nieuw gedicht “ NA TWEEDUIZEND JAAR” .
Het gedicht gaat over het Pinksterfeest.

We hebben inmiddels al diverse gedichten van de heer en mevr, Kuijt mogen ontvangen en misschien mogen we nog meer reeds door mevr. R. Kuijt voorgedragen gedichten hier op de website plaatsen, daarom lijkt het de redactie goed de gedichten te bundelen en onder de kolom ‘UITGELICHT’ te plaatsen. Niet alleen staat het werk dan bij elkaar maar is ook eenvoudiger de gedichten terug te zoeken.

Het is hier al meer aangegeven, de voordracht van mevr. Kuijt wordt hier uiteraard wel gemist maar de gedichten zijn er niet minder om. 
Onze dank blijft natuurlijk groot aan het echtpaar Kuijt dat we al zoveel mooie gedichten mochten plaatsen.

Lees meer
4

Herinneringen aan

Met de herinneringen van Frederik Klaas Haselhoff zijn we voorlopig aan het einde gekomen van herinneringen die overlevenden van de tweede wereldoorlog aan de AOBK hebben toevertrouwd. Voorlopig, buiten dat we nog enkele verhalen tegoed hebben, welke we door de corona’s maatregelen nog niet in ons bezit hebben of nog even in de wacht staan i.v.m. het werkelijke einde van deze verschrikkelijke tijd, staan er ook nog enkele vragen open. Zoals die van mevr. Janna Freke Messemaker of de vraag welke binnenkomt van mevr. Dikkie v.d. Oever Schaap.

Lees meer
0

Een Babbelbus

De A-Tax Groep heeft een nieuw leuk initiatief bedacht in deze ongewone tijd.

Wij merken dat veel van onze klanten behoorlijk aan het vereenzamen zijn en het directe contact met familie/vrienden/etc enorm missen.

Met de Babbelbus kunnen wij deze weer samenbrengen!

 

Lees meer

Bezoek ouderen.

 

NIEUWS VAN FASv
Jaargang 1 (2020) nummer 09

Gezonde ouderen mogen weer mondjesmaat bezoek ontvangen

Ouderen zijn de hardst getroffen groep van het coronavirus. Sinds begin deze maand geldt dan ook het dringende verzoek: ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Op aandringen van ouderenbonden heeft het kabinet dit advies versoepeld. Eén of twee vaste personen mogen vanaf 1 mei a.s. ouderen bezoeken, mits zij zich aan de RIVM-maatregelen houden.

Lees meer

Zou u ook elke week gebeld willen worden

De maatregelen die ouderen beperken in hun bewegingsvrijheid zijn nog steeds van kracht en drukt, met name bij ouderen, nog steeds zwaar op de schouders. De AOBK heeft hier al eerder op bepaalde voorzieningen gewezen die er voor ouderen zijn zoals de luisterlijn. Vandaag wijzen we u op nog zo’n mogelijkheid die er speciaal voor ouderen is. Zo kunt u zich inschrijven bij het Nationale Ouderen fonds het is allemaal gratis, u kunt b.v. met de zilverlijn aangeven dat u 1 x per week gebeld wil worden of u geeft aan zijn mee te willen doen om mensen te bellen. Zo bestaan er bij dit fonds diverse mogelijkheden, van thuis sporten of zelf leren te Skypen er zijn vele mogelijkheden, bezoek de website eens van het Nationale Ouderen Fonds. Door op deze link te klikken https://www.ouderenfonds.nl/webshop  gaat u automatisch naar de website van deze organisatie. Klikken op de afbeelding hiernaast is ook mogelijk. 

Van de reiscommissie

De reiscommissie heeft er geen gras over laten groeien, op 7 personen na is van iedereen die mee zou gaan naar Texel het geld teruggestort. De zeven personen die dit nog niet terug hebben zijn de mensen waarvan geen bankrekening bekend is. De mensen zelf en hun adressen zijn uiteraard wel bekend bij de reiscommissie maar geen bankrekening nummer.

Zo zie men maar het belang dat de gegevens bij de vereniging bekend zijn. Deze mensen worden nog wel benaderd maar zullen moeten wachten tot de situatie het toelaat. Evenzo ziet men om zich heen mensen die volop met de sociale media bezig zijn maar niet hun e-mailadres met onze Bond willen delen. Zij zetten dan, bewust of onbewust, anderen aan het werk terwijl het niet nodig is, om een voorbeeld te noemen ‘ postbezorgers van de AOBK zetten zich in voor mensen die geen internet hebben’ de mensen zonder internet worden dan toch bereikt, (bovendien nieuwsbrieven verschijnen niet voor niets ook dit kost geld.). Dat is waar de vrijwilligers zich voor hebben opgegeven en niet voor de gemakzucht van anderen. Bovendien mensen die hun e-mailadres niet hebben opgegeven missen zo veel actuele berichten vanuit hun vereniging.

Start nu om uw gegevens bij te werken, u kunt uw eigen gegevens in zien door in te loggen op de website www.aobk.nl of wanneer u hier moeite mee heeft deze door te mailen naar aobkatwijk@gmail.com

Tijdje niet buiten geweest?

We trekken er in deze periode niet echt op uit, maar de natuur gaat door. Geniet van de keukenhof met 360 graden beeld. Elke keer een stukje. ook leuk.

klik op de link onder de afbeelding.

Lees meer
0

Dick Heemskerk en Wim Soeters.

Een Rijnsburger in hart en nieren, geboren en getogen waarvan het zeker is dat hij daar altijd zal blijven. Toch heeft Dick ook zijn sporen verdiend in de Katwijk Zeese gemeenschap, zo was Dick penningmeester van het gemengd koor Halleluja maar ook bestuurslid van de ouderen club in Katwijk, medeoprichter van de Algemene Ouderen Bond Katwijk waar hij bestuurslid en penningmeester was en de mensen hielp bij het invullen van de belastingformulieren. Hij is en was een verenigingsmens in hart en nieren die altijd en voor iedereen klaar stond. Voor de verenigingen was het de ideale man, duidelijk in waar hij voor staat, recht door zee. Dick maakte vorig jaar bekend enkele taken af te willen stoten waaronder het penningmeesterschap van de AOBK, bijzonder jammer voor de AOBK natuurlijk want een penningmeesters zeker voor zo’n grote vereniging als de AOBK liggen niet voor het oprapen. Gelukkig vonden we in Ina de Mooij een waardige opvolger voor Dick. Ina heeft geen financiële achtergrond en daarbij komt dan gelijk weer de inborst naar voren om Ina in te werken in het financiële reilen en zeilen van een vereniging. We zijn bijzonder vereerd dat we Dick binnen onze vereniging hebben mogen kennen. Afgelopen maandag werd Dick verrast doordat hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet als “Secretaris en vrijwilliger bij Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg”, “Penningmeester van het Christelijke Oratorium Koor Hallelujah”, “Secretaris en vrijwilliger bij de Stichting Begraafplaats Rijnsburg”, “Penningmeester van de Algemene Ouderen Bond Katwijk”. Iets waar het bestuur van de AOBK en haar leden volkomen achterstaat. 

De AOBK wil Dick dan ook van harte feliciteren met deze terechte onderscheiding

Ook De heer Wim Soeters uit Rijnsburg is in de prijzen gevallen, Wim is vrijwilliger bij de AOBK, samen met zijn vrouw Marleen bezorgen zij de post in Katwijk aan de Rijn, Valkenburg en Rijnsburg. En ook Wim feliciteren wij uiteraard van harte met deze onderscheiding.

•                Vrijwilliger bij en secretaris van de Rotterdamse Reddingsbrigade

•                Vrijwilliger bij de Reddingsbrigade Nederland

•                Secretaris van de landelijke controlecommissie van de 163 reddingbrigades in Nederland.

 

0

Activiteiten

Hou onder de kolom “Activiteiten” de nieuwtjes van de diverse activiteiten in de gaten.

0

Nieuws van ouderenbonden uit de regio

Vertegenwoordigers van de diverse ouderenbonden in de regio hebben 2 x per jaar een regio overleg waarin lopende zaken worden besproken, tips en nieuwtjes uitgewisseld. Ook dit overleg, welke in mei staat gepland, kan niet doorgaan dus worden deze per mail uitgewisseld. In 1 hiervan, de Algemene Ouderen Vereniging Zoetermeer, stuurde hun laatste, extra, nieuwsbrief  met enkele interessante tips die we u niet willen onthouden zoals b.v. jowtube.nl. Bezoek de laatste nieuwsbrief en steek uw licht op. Er staan simpele kleine video- handleidingen op waar u veel profijt van zult hebben.

JOW!tube:
Een website van jongeren speciaal voor senioren die hun IT-vaardigheden willen verbeteren. Aan de hand van vi­deo’s leert u hoe u bepaalde handelingen op een com­puter, een tablet of een smartphone kunt uitvoeren.
Normaal moet je een account aanmaken, maar op dit moment zijn er 3 video’s te bekijken over videobellen zon­der account. Als u meer wilt zien, kan dat nu zonder kos­ten. U maakt dan wel een account aan, maar pas aan het eind van de crisisperiode wordt u gevraagd of u wilt blijven deelnemen, er wordt nooit zomaar geld geïnd.

Kijk op de website jowtube.nl of bekijk het nieuwsblad van de Algemene Ouderen Bond Zoetermeer door op onderstaande link te klikken.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjb5aDF7orpAhXQsKQKHRpjAkkQFjABegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.algemeneouderenverenigingzoetermeer.nl%2Fw%2Fnieuwsbrieven%2F&usg=AOvVaw0jM2sX3qxBiLTV_UZIK7fl

Maaltijd bezorging

 1. Een aantal lidverenigingen stelde de vraag of de FASv zou kunnen regelen dat hun leden bij een maaltijd thuisbezorgservice korting konden krijgen. Via onze voordeel partner LKGX kunnen we dit al een langere tijd. Hieronder treft u de gegevens en procedure aan die u kunt volgen om deze korting te kunnen krijgen. E.e.a. staat al langere tijd op onze website. I
Lees meer
1

Schilderclub de Zwanenburg.

Het was bedoeld als een expositie van Schilderclub Zwanenburg voor 75 jaar bevrijding. Het virus heeft door veel zaken een streep gehaald, dat de expositie geen doorgang kan vinden is natuurlijk wel jammer maar niet zo erg als al die mensen die moeten vechten voor hun leven, die er blijvend letsel aan hebben over gehouden of nog erger de strijd hebben verloren. Dan is uiteraard het niet doorgaan van een expositie helemaal niets. 

Het wil natuurlijk niet zeggen dat we het werk niet mogen laten zien, het was een leuk idee, al de diverse activiteiten die zelf iets wilden doen. Voor de schilderclub was dit een soort van expositie en die kan ondanks alles toch getoond worden. 

Kijk hiernaast naar het werk van de schilders en hun kijk op 75 jaar bevrijding.

Lees meer
0

Overkapping scootmobielen bij de Zwanenburg

Opnieuw moest Irene van der Plas van het CDA haar nek uitsteken om de gebruikers van het Dienstencentrum de Zwanenburg te steunen in een behoefte voor een veilig onderkomen. Door het drukke gebruik van dit centrum, “Het Huis van de Buurt”, komt meermalen de angst van vrijwilligers boven “Kan dit maar goed gaan” en “eigenlijk is dit onverantwoord waar we mee bezig zijn” maar het kan niet anders. Al jaren pleiten o.a. de AOBK, IOV en het WZK voor een verantwoorde oplossing om de scootmobielen en rollators zodanig te plaatsen dat een vrije doorgang mogelijk is. Door vragen van het CDA lid aan het College lijkt er nu toch schot te komen in een oplossing, die minder verantwoording op de schouders van de vrijwilligers legt. Het moet allemaal nog goed gekeurd worden door de gemeenteraad maar het begin is er. Irene van der Plas bedankt voor je inzet.

Lees meer
https://1drv.ms/w/s!AklfxJAhhcfyqGmJQHVjMFAjFW7h
0

Papieren Nieuwsbrief

Leden van de AOBK zonder internet vernemen de nieuwtjes via een tweemaandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is over het algemeen een weergave van hetgeen op de website staat vermeld. Dit kunnen nieuwsberichten zijn, een woord van de voorzitter, nieuwtjes in de kolom uitgelicht maar ook berichten van en over bepaalde activiteiten.

In tegenstelling tot landelijke cijfers laten zien is het percentage leden van de AOBK welke een e-mailadres hebben bijzonder laag zo’n ca 55 %. Landelijk is dit 80%. Of dit aantal correct is, is nog nooit onderzoek naar gedaan maar het feit is wel dat leden die geen e-mailadres hebben opgegeven veel mislopen. Geregeld worden er berichten via de mail naar leden gestuurd en als dan zo’n bericht wordt verstuurd zijn dit in het algemeen belangrijke of informatieve berichten die leden dan mislopen. Voor echte belangrijke berichten heeft de AOBK vrijwillige postbezorgers, die nieuwsbrieven rondbrengen bij mensen zonder een e-mailadres. De nieuwsbrief is een uittreksel van hetgeen op de website staat vermeld, bovendien is de informatie op de website  zo groot dat deze niet allemaal kan worden vermeld.

Lees meer
0

Nieuwsbrief met o.a. Nieuws over de uitdag van de AOBK

Normaal ontvangt u de nieuwsbrief eenmaal  in de 2 maanden maar ondanks dat er weinig te melden is vanuit de activiteiten is het noodzakelijk dat we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen die voor velen van u belangrijk kunnen zijn. Zo is het goed onderstaand bericht te lezen voor de mensen die zich hadden opgegeven voor de jaarlijkse uitdag. De reiscommissie stelt u op de hoogte van het nieuwste wapenfeit. Om bij de wapens te blijven, lees de verhalen van de Katwijkers in oorlogstijd en luister naar de beeldspraak van onze voorzitter.

De redactie wenst u veel sterkte toe in deze periode die al veel te lang duurt en zeker voor de mensen die zich opgesloten en alleen voelen, doe er met ons iets aan.


Beste leden en medereizigers die zich hadden ingeschreven voor de busreis op 12 juni naar Texel , u heeft het inmiddels via de media wel meegekregen dat alle evenementen tot 1 september niet door mogen gaan , dus daar valt ook de busreis naar Texel onder.

De commissie is inmiddels bij elkaar geweest en heeft besloten u het betaalde geld terug te storten of langs te brengen als u banknummer bij ons niet bekend is , wij hopen u  hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Namens de reiscommissie 


Cor Varkevisser 

Dus LET OP, u hoeft zelf verder niets te doen.

De reiscommissie zorgt  voor de teruggave.
Het kan even duren in deze tijd maar het komt goed.

Lees meer
Leen van der Plas
0

Beeldspraak van Leen van der Plas, voorzitter van de AOBK

Het persoonlijke contact met de leden staat momenteel op een heel, heel laag pitje. Het is niet anders we moeten het er mee doen nu zoveel gevaar ons van buitenaf belaagd. Het is een onzichtbare vijand die al velen het leven heeft gekost, dierbaren ook uit ons midden, leden van de AOBK. Het is daarom begrijpelijk dat we ons aan de regel moeten houden het lijkt me goed om toch een klein woord tot u te richten, het is nog verre van een persoonlijk contact maar toch iets. Onder de kolom Home heeft de voorzitter een persoonlijk bericht voor u, wanneer u verder leest kunt u door middel van te klikken op de afbeelding het persoonlijke woord beluisteren en lezen. Het is een opname via het Skype kanaal dus niet van hoge kwaliteit maar toch.

Lees meer
0

Lets Folk in het Atrium van het wooncentrum

Ter bestrijding van de eenzame mens, nu we veroordeeld zijn tot zo min mogelijk elkaar op te zoeken, hebben de muzikanten van de band Lets Folk besloten hun plaats genoten op afstand te komen opzoeken. Hun geluid draagt ver genoeg om bij de mensen binnen te komen samen met de medewerking van de bewoners Aad Hoppenbrouwer, Arie Duijndam en Maria van der Plas van het WZK voor de goedkeuringen en voorzieningen werd het een mooi en gedenkwaardig concert met een hoog waarderingsgehalte. Vorige week was het de Duinrand waar de spits werd afgebeten en nu dus in het Atrium van de Zwanenburg. De hr. Kees van der Plas verzorgde een perfecte live uitzending waardoor het voor velen rechtstreeks te volgen was en voor wie het gemist hebben of het terug willen zien, klik dan op de afbeelding hiernaast.

0

Nieuwe berichten

In de kolom uitgelicht staat een nieuwe herinnering ditmaal van

Mevr. Janna Freke Messemaker.
Komt Loeki ook nog in uw geheugen voor?                                                                                                Laat het ons weten mevr. Freke
     stelt uw bijdrage bijzonder op prijs

 Anoniem, stuur een mail aobkatwijk@gmail.com
of bel 06-29317126

Gewoon reageren op dit artikel op deze pagina kan natuurlijk ook, log in en geef  een reactie. Reageren via Messenger is eveneens mogelijk via FB Aobk Katwijk

 

Lees meer
0

Een pandemie


Zomaar een gedichtje om de verveling te verdrijven,

dit kunnen jullie vast veel beter. Kom maar op.

Lees meer

Mooi werk van Dirk van Egmond, treffend beeld

We blijven u gewoon bezig houden met allerlei initiatieven van mensen die het beste met u voor hebben.

Deze keer van Dirk van Egmond met treffend beeld

Goedendag,

 
Onlangs heb ik deze albums gemaakt en gedeeld op facebook om het leed van de ouderen wat te verzachten nu zij vaak hun kinderen en kleinkinderen haast niet kunnen zien.
Als jullie willen kunnen jullie ze op jullie site zetten. Het zijn albums met strandfoto's, Katwijk en natuurfoto's. 
 
0

Alle activiteiten in de Zwanenburg afgelast, m.u.v. Bloedprikken.

Het Dienstencentrum de Zwanenburg is, in navolging van de adviezen van de overheid, door het Welzijnskwartier, afd. Beheer, voor onbepaalde tijd gesloten, m.u.v. het Bloedprikken op vrijdagmorgen. Het houdt in dat er verder door geen enkele organisatie gebruik mag worden gemaakt van het Dienstencentrum. Het bestuur van de AOBK heeft besloten dat alle activiteiten dit seizoen geen doorgang meer zullen vinden, ook hier geldt een uitzondering en dan met name voor de biljarters zij volgen de richtlijnen van de KMBB die tot 1 juni hun leden adviseert om op geen enkele wijze het biljarten toe te staan, de 1,5m regel kan ook hier niet gehandhaaft worden. Over het doorgaan van de jaarlijkse uitdag, dit jaar op 12 juni naar het eiland Texel, is nog geen beslissing genomen, vooralsnog is het totaal niet te overzien of deze dag wel of geen doorgang kan vinden zodra het moment daar is zal de reiscommissie u hierover berichten. 
Ook de AOBK vraagt een ieder begrip voor de situatie zoals deze nu is naar de gezondheid en veilgheid van een ieder staat echt boven alles.

PS. Activiteiten die de mensen thuis kunnen doen zoals herinneringen aan, gedichten voor de website, tekening, schilderijen etc. kunnen uiteraard wel gewoon doorgaan, het zijn juist activiteiten welke ons nu goed doen. 
LET OP UW GEZONDHEID EN DIE VAN ANDEREN, HOU U AAN DE RICHTLIJNEN

0

Tips om het binnenzitten te verzachten

Een lidorganisatie van de FASv heeft enkele tips doorgegeven om het verplicht thuiszitten toch enigszins te verzachten. We geven het hieronder weer, mogelijk kunt u er uw voordeel mee doen. We willen hier ook nog eens benadrukken, laten we van elkaars werk genieten. Heeft u mooie tekeningen, schilderijen, gedichten die het waard zijn om te delen, DOE HET, stuur het in. aobkatwijk@gmail.com, hulp nodig? Bel 0629317126

Wist u dat de AOBK OOK OP FACEBOOK ACTIEF IS? U kunt hier heel eenvoudig, via messenger, persoonlijke berichten sturen.
Zoek op  Aobk Katwijk en meld u aan als vriend.

Hier dan de tips en adviezen van een medelidorganisatie.
De komende tijd moeten we zoveel mogelijk thuis blijven,                        
afstand houden en goed opletten.   
Het is stil in de Nederlandse straten.  
Een paar tips om de verveling tegen te gaan.           

Lees meer
0

We staan voor onze leden, ook tijdens crisis

Het is een bijzonder nare tijd en zeker voor onze leeftijdsgroep, het is zelfs voor de fittere niet alleenstaande senior soms moeilijk te begrijpen dat er zoveel mensen, naasten, in eenzaamheid leven. En dan zijn het zeker niet alleen mensen die hulp nodig hebben, hulpbehoevend is natuurlijk verschrikkelijk alleen in het begin bij een nieuwe dag en als de dag bijna op het eind is komt er even iemand langs. Een woord wisselen gaat nog net maar echt aandacht is er niet, het kan ook niet. Wanneer die lange stille dag voorbij is en toe bent om naar bed te gaan dan kan het nog niet, de hulp moet nog langs komen. Geen lolletje. Maar terug naar het begin dat de niet alleen staande ouderen soms moeilijk begrijpen ,dat er zoveel eenzaamheid onder zijn leeftijdsgenoten zijn. In deze tijd kan men nergens naar toe alles is dicht en de deskundigen adviseren thuis te blijven, niks even bakkie doen in de Zwanenburg, de muren komen op je af. Voor echtparen die nog samen zijn is het in velen gevallen ook heel erg moeilijk, de man of vrouw heeft last van de luchtwegen en behoren daarbij tot een verhoogde risicogroep, (klein) kinderen mogen niet meer langs komen en komt er toevallig iemand langs worden ze benaderd als iemand die zelf een ernstige ziekte heeft, alsof zij de besmetting over brengen. Het is een verschrikkelijke tijd en het eind is nog niet in zicht.

Lees meer
0

De luisterlijn 0900-0767

Omroep MAX en de Luisterlijn starten een grote campagne om aandacht te vragen voor ouderen die geïsoleerd raken naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus.

Speerpunt van de campagne is een televisiespot die vanaf dinsdag 17 maart te zien is. In de spot doet MAX-directeur Jan Slagter een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Ook wordt het telefoonnummer van de Luisterlijn benoemd. De Luisterlijn zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden.

Lees meer
0

Maatregelen tegen het coronavirus, zeker voor ouderen belangrijk


Hou rekening met een ander.

 

Uit de praktijk van het dagelijks leven blijkt dat de ernst bij velen nog niet is doorgedrongen. Het is echt heftig en tegen de mensen die hun schouder ophalen en zeggen “ach” willen we zeggen. Dat u bereidt bent het aardse voor het eeuwige te willen verruilen is misschien “tussen” uw keuze maar niet iedereen wil dit. Hou daarom, ondanks uw onverschilligheid, rekening met de ander en hou de maatregelen in acht.

 

Het coronavirus in het kort

 

Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.

Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit aantal kan dalen bij goede voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen. Met voorzorgsmaatregelen kun je deze mensen beschermen.

 

 

Lees meer
0

Nieuwsbrief van FASv

Voor sommige wordt het allemaal wel veel zoveel informatie er wordt gedeeld over de crisis van het coronavirus, toch voelen we ons min of meer verplicht om door te geven wat naar u toegestuurd wordt. Het blijft belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden en in contact met elkaar blijven.

Hier het bericht van de FASv
Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep, met name ook de ouderen
.
Sedert enkele weken staat Nederland, en veel andere landen in de wereld, op zijn kop. Thuis blijven en thuis werken als het mogelijk is. Restaurants en cafés zijn dicht. In de winkel en op straat 1 1⁄2 meter af- stand van elkaar houden. De Zorg heeft een grote uitdaging. Het massaal applaus op dinsdagavond voor de zorgmedewerkers doet iedereen goed

Lees meer
0

Uw hulp wordt gevraagd

Het Welzijnskwartier heeft de coördinerende taken op zich genomen rond de perikelen met het coronavirus, een goed initiatief zo denkt ook de AOBK. Het is een goeie zaak dat dit op professionele wijze gebeurd en als er een organisatie in Katwijk is die dit op zich kan nemen dat is het Welzijnskwartier wel met hun brede contacten door de hele Katwijkse samenleving zowel bij jongere als bij ouderen en alles wat hier tussen zit. Het blijkt ook wel uit het feit dat zij binnen een mum van tijd 150 vrijwilligers heeft kunnen mobiliseren om aan de slag te gaan, niet alleen voor de boodschappen maar ook voor de contacten. Veel mensen die hulp nodig hebben zijn lid van de AOBK, veel mensen ook die U kent en die hulp nodig hebben. We hebben dan ook de plicht om mee te helpen velen zijn u al voorgegaan maar nog lang genoeg. Meldt u aan bij het Welzijnskwartier om chaos te voorkomen. Laat zien dat, waar we ons altijd op de borst kloppen echt klopt en waar is, een hechte gemeenschap. Neem contact op het is nodig.

Callaoweg 1, 2223 AS  KATWIJK   071 - 403 33 23 / 06 - 130 25 500,   corinehoek@welzijnskwartier.nl  www.welzijnskwartier.nl

Hieronder een bericht van Corine Hoek, Maatschappelijk Makelaar / sociaal werker wijkteam 

 

Lees meer
0

Naast de Corona, gaat ook het leven verder.

Alles ligt stil, behalve het coronavirus, de zorg en onze pensioenen

Het sluipende coronavirus heeft ons land in zijn greep en doet het aantal vragen toenemen. Vragen die, gezien de leeftijd van veel van onze achterbanleden, vaak de bezorgdheid over gezondheid, zorg en inkomen betreffen. Dat zal de komende weken en maanden nog wel duren. Totdat we met z’n allen voldoende weerstand hebben opgebouwd. Minister- president Rutte heeft in zijn toespraak melding gemaakt van de keuze om tot een beheerste verspreiding te komen als het beste uit de drie kwaden, aangeduid als scenario’s. We zijn er dus voorlopig nog niet vanaf maar mogen, na alle genomen maatregelen, wel uitgaan van die vertraagde groei van het aantal besmettingen. Hoeveel procent van de Nederlanders uiteindelijk een keer besmet zal raken is nog niet zo duidelijk. De schattingen lopen uiteen, maar dat het er meer dan 50% zullen zijn, lijkt aannemelijk. Als de besmetting vertraagd plaats vindt, kunnen de ziekenhuizen en andere zorginstellingen naar verwachting de druk mogelijk wel aan. Er zullen wel consequenties zijn voor mensen, die geen spoedeisende hulp nodig hebben of die niet een levensbedreigende ziekte hebben. Die zullen langer moeten wachten op behandeling of operatie. Het advies aan 70-plussers is om vanwege de verhoogde risicofactor nog voorzichtiger te zijn in de contacten dan voor andere Nederlanders geldt.

Lees meer
0

Katwijk helpt elkaar

De tekst geeft het keurig weer, Katwijk en de Katwijkers helpen elkaar. Het is net zoals minister Bruins heeft aangegeven tijdens het afkondigen van de drastische maatregelen, Nederland, Nederlanders zie naar elkaar om. Het is een tijd dat het nodig is, juist nu komt naar voren dat privacy ook veel nadelen heeft, het weten van, het vastleggen van gegevens, is veel moeilijker. Juist daarom is uw hulp nu zo hard nodig, het grote probleem zit hem juist in het feit dat voor veel mensen die geholpen zouden moeten worden het zelf niet lezen. U kunt daarbij helpen, pleeg eens een telefoontje naar mensen die u kent b.v. vanuit de AOBK, natuurlijk ook voor anderen, en vind u dit zelf te moeilijk? geef het dan door aan wie u het maar door kunt geven. Denk eens aan die, kijk eens naar die, zo kunnen we elkaar helpen. Een mailtje naar de AOBK kan ook, het Dienstencentrum is in zijn geheel gesloten, of klik eens op onderstaande link. Het Welzijnskwartier heeft een heel netwerk van vrijwilligers opgezet die klaar zitten om ook u te helpen helpen.

https://welzijnskwartier.nl/nieuws/1770/welzijnskwartier-biedt-boodschappenservice-en-telefoondienst-tijdens-corona-periode

0

Oproep voor hulp

We doen hierbij een oproep aan alle bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Er zijn veel mensen welke gehaald en gebracht worden, veel mensen hiervan hebben hun vervoer door het project “Samen de Weg op”. Deze mensen zullen door hun rijders benaderd worden dat alle activiteiten zijn stopgezet en niet worden opgehaald. Er zijn echter ook mensen die met de regiotaxi komen waar de mensen van de AOBK niet van weten. Aan de regiotaxi is dit doorgegeven maar of dit werkelijk zal helpen wordt aan getwijfeld, help mee om deze mensen een rit voor niets te besparen. Kent u zo iemand en u weet hoe u contact kunt krijgen informeer deze mensen dan, ook een gewoon praatje per telefoon kan deze, en ook anderen, helpen.  

Er worden momenteel diverse acties op touw gezet, hieronder een art. Uit Alles over Katwijk met doorverwijzing naar F.B.

 

Lees meer
0

Het Coronavirus

Informatie naar de AOBK leden

Het is natuurlijk het gesprek van de dag, over heel de wereld, in elk werelddeel dus ook in Europa, in Nederland, zo ook in Katwijk. Het is dan ook logisch dat mensen zich zorgen maken de een meer dan de ander, onverschilligheid past hier niet maar een angstcultuur helpt zeker niet.

Nederland heeft zeer hoog opgeleide mensen met een grote kennis van zaken waar we met een gerust hart op kunnen en moeten vertrouwen, het past zeker niet ons te laten leiden door ondeskundigen, door ondeskundigheid, mensen die iets gelezen hebben en daar hun mening over menen te moeten geven. Door massa hysterie dreigt het middel erger te worden dan de kwaal, nogmaals roekeloosheid is niet nodig maar overdrijf niet. Zolang de mensen goed luisteren naar het RIVM en GGD is het niet nodig dat we zelf extra maatregelen gaan nemen wanneer van die kant geen andere adviezen worden gegeven blijven ook de activiteiten in het Huis van de Buurt gewoon door gaan. Nemen we hiermee te veel risico, nee beslist niet iedereen heeft ook zijn eigen verantwoording, voelt men zich niet lekker blijft dan thuis, maar afraden om te komen doen we beslist niet. Niemand weet hoelang het e.e.a. nog gaat duren, vereenzaming is op dit moment een veel groter gevaar evenals mensen onnodig onzeker maken. Zelf thuis blijven als he het toch niet vertrouwd moet je zelf weten maar betrek hier geen ander in.

De deuren van de Zwanenburg staan wagenwijd open!

Lees meer

Nieuw Perspectief in de Zwanenburg

Donderdag 19 maart komt het dameskoor “nieuw Perspectief” naar de zangavond van de Algemene Ouderen Bond Katwijk in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het dameskoor is ontstaan door personeelsleden van Zorgcentrum Overduin. Wanneer de FB-pagina van het koor wordt bezocht ziet hoeveel optreden staan geboekt, het tekent in elk geval de populariteit van de dames hetgeen garant staat voor een gezellig samen zijn waar het luisteren en samen zingen de verbindende factor zal zijn.

Lees meer
0

Hoe dom kun je zijn

De ANBO roept mensen op om lid te worden van deze organisatie gelukkig weten de meeste Katwijkers wel beter. Wel wijs geworden door schade en schande dat dan weer wel, een goed oplettend mens ziet hier het verschil tussen de ANBO en de AOBK liefst €18,- verschil alleen in lidmaatschap. Wat deze organisatie hun leden biedt is niet meer dan wat de AOBK haar leden biedt, bovendien doet de AOBK nog zoveel meer zoals de activiteiten in de Zwanenburg maar ook op komt voor de belangen van de inwoners van Katwijk. De AOBK heeft nog nooit een fatsoenlijk antwoord gekregen van deze organisatie die zegt op te komen voor de belangen van de ouderen maar van deze mensen gewoon hun eigen geld confisqueert. Ook leden die hun lidmaatschap bij deze organisatie wilde opzeggen kregen de deksel op hun neus, er zijn bij de AOBK mensen bekend die drie jaar lang aan het lijntje werden gehouden, bijna €150,- euro vervlogen, nodig voor o.a. de grootverdienende directrice.  Pas op in de berichtgeving in de pers van deze zgn bond lijkt het steeds of zij de kar trekken bij het overleg met de overheid, niets is minder waar, de grootste vereniging is de NVOG waarbij zowel de PCOB en de FASv zijn aangesloten de organisatie van mevr. Liane den Haan vertegenwoordigt maar een klein deel hierin. Dat zij in de pers doen voorkomen dat zij dit allemaal doen is precies wat bij deze organisatie past, leugenachtig.

Samen de Weg op

Woensdag 4 maart is de eerste evaluatiemiddag van het “Samen de Weg op” project van de gebruikers van het Huis van de Buurt en er viel zoals verwacht best het e.e.a. te bespreken maar daar zijn dan ook evaluaties voor. Zowel bij de organisatie als bij de mensen die zich hebben aangemeld om zich te laten vervoeren werden, fouten is misschien een te groot woord, laten we zeggen miscommunicatie vastgesteld.

Lees meer

BELASTING INFO IN HET HUIS VAN DE BUURT.

Ook dit jaar zijn Fokko de Boer en Leen van der Plas bereid gevonden om informatie te verstrekken over het invullen van de belastingformulieren van het verlopen jaar 2019. Zoals gewoonlijk loopt het niet storm op dit soort informatie ochtenden van het Welzijnskwartier en de Algemene Ouderen Bond Katwijk, het heeft wel als voordeel dat de mensen die hier wel op af komen echt geïnteresseerd zijn.

De morgen werd door ca 10 personen bezocht en werd door deze aanwezigen zeer gewaardeerd, de informatie werd met behulp van een Powerpoint Presentatie aan de man gebracht niet alleen het hoe wat en waarom en voor wie werd duidelijk gemaakt ook werd een belastingformulier ingevuld en werden de aan- en verwijzingen gevolgd en met tips en voorbeelden duidelijk gemaakt. Het kon allemaal gevolgd worden door het nieuwe scherm welke door de fa. Peursum is geschonken en geïnstalleerd het was de primeur in de huiskamer en een welkome aanvulling op de voorzieningen in het Huis van de Buurt. De aanwezigen konden gelijk een afspraak maken met Fokko en Leen om alsnog te helpen met het invullen van hun belasting papieren. Maria van der Plas sloot deze nuttige morgen af met het overhandigen van een bloemetje en een dankwoord aan de presentatoren.

U kunt altijd nog een afspraak maken net de Belasting Invul Hulpen van de AOBK;

Fokko de Boer;           06-37612678                                                                          
                                    E-mail fokkodeboer@gmail.com

Leen van der Plas;      06-12238485 /                                                                        

                                    E-mail leenvanderplas@casema.nl

Dick Heemskerk;        071-4028918 / 06-25481348 /                                                

                                    E-mail dickheemskerk@ziggo.nl

0

Het coronavirus

  

 Het coronavirus en het Huis van de Buurt

Met de vele publiciteit over het aantal besmettingen door het coronavirus komen er vragen binnen van bezoekers van dit centrum “is het niet gevaarlijk om de drukbezochte activiteiten te blijven bezoeken”.

Het antwoordt is simpel “vooralsnog is dit niet gevaarlijk” zolang de RIVM zelfs adviseer om scholen gewoon open te houden waarbij eigen leerlingen dichtbij betrokken zijn hoeven we ons hier in de Zwanenburg nog geen zorgen te maken. De RIVM is de overheidsorganisatie die er boven op zit en het adviseren en begeleiden van besmettingen in goede banen moet leiden wie zijn wij dan om het beter te weten natuurlijk is het een ernstige uitbarsting in heel de wereld. Bovendien is het besef er dat we door de leeftijd van de bezoekers een kwetsbare groep zijn maar daarbij hoeven we het nog niet erger te maken dan het is. Wat wel heel belangrijk is dat we ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en de adviezen van het RIVM niet in de wind moeten slaan ook hebben we een wettelijke plicht waarvan hieronder enkele berichtgevingen uit de dagbladen en van het RIVM zelf.

Gewoon je handen wassen met water en zeep kan al veel ziektes voorkomen en niet alleen de besmetting van het coronavirus. Wat ook belangrijk is dat wanneer u zichzelf niet lekker voelt u gewoon lekker thuis blijft, mensen met b.v. griep hebben op dat moment ook minder weerstand tegen andere virussen. In sommige landen is het heel gewoon dat mensen thuis blijven als zij verkouden zijn in Nederland kennen we deze mentaliteit niet maar nu het coronavirus ons aanvalt is het zeker aan te bevelen. Groet elkaar gewoon zonder handen te schudden let op met hoesten en proesten.


Volg het nieuws op de voet en laat u vooralsnog uw pleziertjes niet ontnemen als het niet nodig is. 

Lees meer
0

Nieuws over onze pensioenen.

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

Koepel Gepensioneerden: blij met realiteitszin pensioenonderhandelaars.

De kans op een succesvolle uitwerking van het pensioenakkoord neemt fors toe nu minister Koolmees van Sociale Zaken en de voorzitters van werknemers en werkgevers inzien, dat het star vasthouden aan een lage rekenrente een heilloze weg is. Dat het loslaten van die lage rekenrente leidt tot minder harde toezeggingen over de toekomstige pensioenuitkering is een logisch gevolg daarvan. De aanpassing van ons pensioenstelsel vraagt om realiteitszin bij alle betrokkenen.

Lees meer
0

De eerste Samen de Weg op gebruikers

Op 24 februari is de Samen de Weg op officieel van start gegaan, Tonnie de Jong en Lena van der Plas waren de eerste bezoekersvan het Huis van de Buurt die werden gebracht door bestuurslid van de AOBK Arie van Beelen. Er zijn al mensen die al lange tijd gehaald en gebracht worden door vrijwilligers door b.v. Caroline Heemskerk, zij gaan hier ook mee door, maar zoals gezegd is Arie de eerste met Lena en Tonnie in dit nieuwe project bij het Huis van de Buurt. De eerste weken is dit nog een Pilot maar er wordt veel van verwacht, met een gezamenlijke inzet moet dit een succes kunnen worden.

Lees meer
0

Een geweldige avond met dameskoor De Kandelaars

In de vooraankondigingen was het al voorspeld en daar was niets teveel mee gezegd het was een geweldige avond en wat kunnen die dames zingen.

Dicky van der Spek zei het in haar slotwoord, de velen die misschien vanwege het weer de deur niet waren uitgegaan, hebben echt veel gemist. Er zijn natuurlijk wel meer koren van 35 jaar en ouder, veel ouder zelfs, maar er zullen weinig koren zijn die na 35 jaar zo weinig wisseling hebben ondergaan als dit koor. Het was te horen, zo zuiver, zo mooi, zoveel overtuiging in een woord geweldig met een mooi repertoire goed op elkaar afgestemde liederen alsmede de combinatie met koor en samenzang. Een koor welke Dicky van der Spek zeker in haar boekje zal noteren en het is bekend ook de begeleiding van de zangmomenten bij de damessoos wordt door leden van dit koor begeleid.

Een fijne avond met mooie fijne muziek. Een klein stukje luisteren klik op de link.

Lees meer

Hendrik Houwaard 1936-2020

Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van oud-bestuurslid en penningmeester Hendrik Houwaard. Velen ouderen in Katwijk hebben gebruik mogen maken van zijn bestuurskwaliteiten en kennis in algemene en financiële zin. Henk is na afnemende krachten en een kort ziekbed overleden. December werd 2017 werd Henk nog in het zonnetje gezet en bedankt voor het vele werk wat hij voor de gemeenschap Katwijk heeft betekend. 

 

Ook de schilders zijn al van start gegaan.
0

De oranjeweek in het Huis van de Buurt.

Oproep 75+ers

 

In het Huis van de Buurt is men gestart met de voorbereidingen van allerlei activiteiten welke in de week van 27 april tot en met 1 mei worden georganiseerd, dit in samenwerking met de AOBK, IOV en het WZK. Deze week staat volledig in het teken van Koningsdag en de 75 jaar bevrijding. Alle bestaande activiteiten zullen in het teken staan van deze festiviteiten maar dat niet alleen er staan die week ook bijzondere activiteiten op de rol welke speciaal voor deze viering en herdenking worden opgezet.

Lees meer
0

Er gebeurd van alles in het Huis van de Buurt

De gebruikers van het Dienstencentrum de Zwanenburg maken druk gebruik van de voorziening in centrum van Katwijk. Op alle fronten wordt de druk bij hun zelf opgevoerd, ze krijgen geen tijd om zich ouder te voelen en zeker de geest blijft jong, zo blijven zij elkaar ondersteunen. Op 24 februari gaat het project “Samen de Weg op” van start, de mensen uit de buurt die het Huis van de Buurt bezoeken brengen en halen, volgens het ANWB-automaatje principe, helpen hun medemens die hulp hierin nodig hebben. Het is een begin maar een ontzettend belangrijk begin, inmiddels hebben zich meer mensen zich aangemeld, na een evaluatie over ca een week of drie wordt de balans opgemaakt en mogelijk de mensen, die nu nog op de voor hen oude wijze het centrum bezoeken, ingedeeld bij een vaste relatie . Gehoopt wordt ook dat nog meer mensen zich aan melden om voor hun medemens klaar te staan, mail naar aobkatwijk@gmail.com, of   samendewegop@gmail.com of bel 071-4071690.

MAAR ER IS NOG VEEL MEER.

Lees meer
0

Koek&Soepie

Al weer 3 jaar geleden startte deze gezamenlijke activiteit van de AOBK en het WZK op verzoek van bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg zelf. Wat toen niet gedacht werd is dat dit werkelijk een succes zou worden maar dit werd het wel. Vanuit twee verschillende tegenstrijdige invalshoeken was hier, zo werd aangegeven, behoefte aan. De één was blij om even verwent te worden na een weekend klaar staan voor de (klein)kinderen, de ander om juist na een wekend alleen te zijn geweest weer onder de mensen te zijn. Als gesproken wordt over een activiteit tegen eenzaamheid staat deze activiteit zeker in de top. Daarom zijn de deelnemers zo dankbaar met en over de vrijwilligers, ze stralen het uit en laten het blijken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit een homogene groep ouderen en hun begeleiders is, maar mutaties zijn natuurlijk onvermijdbaar. Er wordt gezocht naar iemand die het begeleiders team komt versterken, denkt u dat het iets voor u kan zijn meld u aan, wil u het eerst eens aan de lijve ondervinden meld u aan.

Meld u aan bij Maria van der Plas ofbel naar de Zwanenburg 071-4071690.

0

Vervoer Zwanenburg van Start

Mensen die de politiek een beetje volgen hebben het wel meegekregen het staat politiek hoog op de agenda ook veel mensen vragen zich af wat er staat te gebeuren in een toekomstbestendige Lokale Vervoersvoorziening Katwijk. Eén ding is duidelijk de belbus is per september 2019 verdwenen en is niet meer, toch spreken veel gemeenteraadsleden tijdens de debatten in het gemeentehuis over de belbus hoe zit dit eigenlijk, is de belbus niet verdwenen dan en veranderd er niets voor ouderen die gebruik maakten van deze wijze van vervoer.

Volledigheidshalve het gaat niet alleen om vervoer van ouderen ook veel jongeren hebben noodzakelijk dit vervoer nodig maar we beperken ons hier als Algemene Ouderen Bond Katwijk maar tot de ouderen onder ons maar de problemen zijn hetzelfde en verdienen ook onze steun.

Lees meer
0

Ook de Chinees is weer naar huis.

Het was gezellig, het was lekker en het was genoeglijk om zo weer bij elkaar te zijn. Al decennia lang wordt rond half februari een gezamenlijke maaltijd op de vrijdagavond georganiseerd en ook al decennia lang door hetzelfde Chinese restaurant met nadruk op restaurant want dezelfde Chinese kok zal het niet meer zijn want zolang wordt door de Chinees uit Rijnsburg deze maaltijd verzorgd. Het blijft lekker en goed en tot volle tevredenheid van de vaste bezoekers en een heerlijk ijsje toe gaat er toch nog bij iedereen in. De voorzitter wees bij zijn woorden ook nog op de komende oranje week van 27 april tot 1 mei in de Zwanenburg, er zijn veel mensen in de zaal die de oorlog nog bewust hebben mee gemaakt en die nog veel anekdotes weten, verhalen van die tijd hebben en riep dan ook op de verhalen op te schrijven of op een andere wijze door te geven zodat we het allemaal kunnen uitstallen en doorgeven. Ook spullen uit die tijd of die hiernaar verwijzen zijn hartelijk welkom zodat we er een onvergetelijke week van kunnen maken.

De foto’s hiernaast geven een impressie van de avond, op naar de volgende.

Lees meer
Op de foto ontbreekt helaas de oudste zus Leny van Rhijn-Hartevelt.
0

DAMESZANGGROEP “De Kandelaar”

Donderdag 20 februari komt de Dameszanggroep “de Kandelaar” naar het Huis van de Buurt. Het al weer 35-jarig koor bestaat uit 10 op elkaar ingezongen dames, veel leden van dit koor zijn heel erg bekend bij de bezoekers van de Zwanenburg elke dinsdagmiddag begeleiden zij de zang tijdens de damessoos op deze middagen.

Lees meer

Foto wedstrijd in de Zwanenburg

FOTOWEDSTRIJD IN HET

HUIS VAN DE BUURT.

Vanaf 27 januari is er een fotowedstrijd in de Zwanenburg gestart waarbij het nog niet te laat is om mee te doen want deze duurt namelijk tot 15 mei. Tot die tijd kunnen er foto’s ingeleverd worden, zorg dus dat u er op tijd bij bent om mee te doen want bij dubbele foto’s telt de eerste die binnenkomt. Dit betekend niet dat u moet denken dat het geen zin meer heeft want u weet nl. niet of de foto die u heeft er ook al tussen zit. Een jury zal bepalen wie de winnaar is.

Lees meer
0

Dit jaar twee keer een ALV

De leden van de Algemene Ouderen Bond Katwijk worden dit jaar twee keer uitgenodigd tot het bijwonen van een Algemene Leden Vergadering.

Dit is noodzakelijk omdat er een tweederde meerderheid van de leden nodig is om de naam van de ouderen bond statutair te wijzigen

Lees meer
0

Nog steeds problemen bij CBR

Onderaan deze pagina staat een voorbeeldbrief welke u zou kunnen sturen naar het CBR, heeft u ondanks alles toch nog problemen met het invullen dan is daar elke donderdagmorgen de formulieren brigade in het Huis van de Buurt. Kom gerust langs en zij helpen u bij het invullen.

 Nieuwsbrief FASv nr.01 februari 2020

CBR kampt nog steeds met problemen bij de verlenging rijbewijzen. Wat is er aan te doen?

Meldpunt van Omroep Max besteedde in de uitzending op 31 januari j.l. aandacht aan de gedupeerde ouderen die niet tijdig over een nieuw rijbewijs beschikken en daardoor niet met de auto naar het buitenland kunnen. Manon van de Kaa, directeur KBO-PCOB had geen concrete oplossing, maar gaf aan dat de KBO-PCOB ouderen wil helpen die in de problemen raken.

Met deze Nieuwsbrief beoogt de FASv nu al hoe u het proces bij het CBR om uw rijbewijs te krijgen, wellicht kunt versnellen.

Lees meer
0

TEXEL


 1. Op naar het grootste Waddeneiland van Nederland.

En ook de vernieuwde reiscommissie is er in geslaagd een prachtige reis te organiseren, of dit komt door de vernieuwing of een opmaat is voor de toekomst zal de tijd uit moeten wijzen maar het beloofd in elk geval veel goeds. Niet dat de vorige reiscommissie het niet goed of minder heeft gedaan, beslist niet, u kunt het op deze website allemaal terug zien er zijn in het verleden prachtige, geweldige dagtochten georganiseerd er heeft zich nog nooit e.o.a. naar incident voor gedaan.

Dicky en Dicky

Al jaren, ja zelfs decennia lang, hebben Dicky van der Spek en Dicky Onderwater zich in de reiscommissie ingezet om elk jaar weer geweldige dagreizen voor de ouderen in Katwijk te organiseren. De laatste jaren vormde zij samen met Cor Varkevisser en Alt Mulder de reiscommissie van wat nu de AOBK is. Door de loop der jaren zijn dit er duizenden geweest die er van genoten hebben, ca. 20 jaar lang, 2x per jaar en elke keer meer dan 100 deelnemers, incl. voorpret incl. de na lol. Weet je nog toen we... Dicky en Dicky heel hartelijk bedankt voor wat jullie, uit jullie hart, hebben gegeven, gelukkig doen jullie nog steeds veel binnen de AOBK en zijn jullie nog lang niet afgeschreven en hopen we jullie nog lang in ons midden te hebben en nog lang van jullie inzet te mogen genieten.

Lees meer
0

Mantelzorgers opgelet

Even naar mezelf omkijken

Welzijnskwartier organiseert Training Vitale Mantelzorger 

 

Als je langdurig voor iemand zorgt, heb je niet altijd oog voor jezelfDaarom is het zo belangrijk om tijd voor jezelf te nemen en gezond te blijven. Hoe lastig dat soms ook is.Tijdens de Training Vitale Mantelzorger van Welzijnskwartier krijgen mantelzorgers handvatten waarmee zij zelf in balans blijven. 

 

 

Lees meer
0

Vervoer naar en van het Huis van de Buurt

 

De oplettende bezoeker heeft het wel meegekregen of heeft er zelf aan meegewerkt ook op de website van de AOBK staat het aangegeven, een onderzoek onder de bezoekers van het Huis van de Buurt. Mensen die niet zelfstandig dit centrum kunnen bereiken hebben hierbij hulp nodig, de belbus bestaat niet meer, velen zijn tevreden over regio-taxi maar zeker is dat deze ook niet blijft in deze vorm. Zonder verder op details in te gaan, u kunt hier meer over lezen op de website www.aobk.nl, willen we u hier nog een toelichting geven op het doel van het onderzoek.

Eerst nog een kleine introductie, de gemeenteraad heeft het College van B&W opdracht gegeven te kijken wat de samenleving kan doen de mobiliteit in alle lagen van de bevolking in stand te houden zonder dat dit een molensteen wordt om de financiële nek van de gemeente. Ondanks dat de gemeente Katwijk een bijzonder ervaren deskundige in de arm heeft genomen hebben velen hun twijfels. Het is een soort delta plan voor de gemeente, zoals gezegd hebben velen een eigen afwijkende mening met vele vooroordelen. 

Bij de overlegsessies komt steeds weer die grote onzekerheid naar boven ondanks dat veel cijfers en feiten bekend zijn en dat gegokt moet worden op de grote saamhorigheid in Katwijk.

Lees meer
0

Vervoer van en naar het Huis van de Buurt

DE BELBUS IS ER NIET MEER EN DE REGIO-TAXI?

De regio-taxi zal nog wel even blijven maar of deze ook beschikbaar zal blijven zoals deze nu wordt gebruikt daar ziet het niet naar uit. Het hoogste orgaan van de Gemeente Katwijk, de gemeenteraad, heeft het College opdracht gegeven uit te zien naar een betaalbaar alternatief. Het is geen sinecure om hier zo maar een kant en klare oplossing voor te vinden, iedereen vind dat mensen zoveel mogelijk mobiel moeten blijven maar begrijpelijker wijze ook weer niet tegen elke prijs. De AOBK staat er voor de senioren in Katwijk maar begrijpt ook de opdracht van de gemeenteraad, met alleen maar afwachten waar straks College mee komt is ook niet wat het bestuur voor ogen heeft, ook de afd. wijkwerk in Katwijk aan Zee van het Welzijnskwartier denkt hier zo over.

 

Lees meer
0

Koepel Gepensioneerden

Koepel Gepensioneerde,

We beginnen het nieuwe jaar al direct met een heuglijk nieuwsbericht, na hard werken en veel voorbereiding is het dan eindelijk zover. Meer dan 150 verenigingen hebben zich verenigd in een organisatie van Seniorenverenigingen. Jarenlang leek het niet te lukken om verenigingen op een lijn te krijgen, nadat bij de bond waar de meeste Katwijkers jaren bij waren aangesloten koos voor eigen belang en niet voor de belangen van senioren waren veel ouderen zwevende. In veel gemeenten in de landen was het verenigingsleven voor ouderen einde verhaal. In Katwijk is het oude bestuur door gegaan met een nieuwe vereniging de Algemene Ouderen Bond Katwijk, kortweg AOBK. Het is niet alleen bij de vorming van een nieuwe ouderen bond gebleven, nieuwe stappen werden genomen er werd gezocht om de belangen van de senioren in Katwijk zo goed mogelijk te behartigen en zo werd gekozen om zich aan te sluiten bij al die nieuwe verenigingen die in hetzelfde schuitje waren beland. Het bleken echte pioniers te zijn want ook deze federatie ging door om de belangen van de ouderen zo breed mogelijk te behartigen. Kortom het heeft geresulteerd in de Koepel Gepensioneerde van meer dan 300.000 leden. U kunt hieronder het verhaal lezen, eindelijk is het echt gelukt en sluit het geheel aan bij de oproep van het bestuur van de AOBK om zoveel mogelijk leden aan te brengen. Het maakt ons sterker.

Lees meer
0

Vrijwilligersdag

In de laatste week van het jaar dat er nog activiteiten in de Zwanenburg plaatsvinden was er ook ruimte ingepland voor al die mensen die dagelijks  klaar staan voor de bezoekers van het Huis van de Buurt. Het zijn Vrijwilligers (inderdaad met een grote V) niet alleen van de AOBK of  alleen van het Welzijnskwartier nee van beide, juist van beide. Ze komen elkaar steeds weer tegen en werken op vele vlakken samen, het zou niet van realiteitszin getuigen wanneer zo’n vrijwilligersochtend gescheiden gevierd zou worden, ze horen bij elkaar. Het is de reden dat sinds de start van de vrijwilligersdag dit direct werd aanvaardt, samen uit samen thuis. De organisatie van dit evenement is wel tot de conclusie gekomen dat het organiseren van zo’n dag eigenlijk meer in het begin van het seizoen zou moeten plaatsvinden. Niet dat het verloop van vrijwilligers in het Huis van de Buurt zo groot is, juist niet er is juist weinig verloop, de grootste reden is dat de maand december al zo vol zit met bijzondere activiteiten. Er gaat natuurlijk veel tijd zitten in het vrijwilligerswerk en zeker als er bijzondere activiteiten bijkomen. Gelukkig wordt er weinig wanklank gehoord of is er een groot gebrek aan vrijwilligers, we zijn in de gelukkige omstandigheden dat we een generatie vertegenwoordigen die weten wat het betekend voor elkaar klaar te staan.

Lees meer
0

Kerstmiddag 13 december

UEvenals op donderdag was de grote zaal in het Dienstencentrum de Zwanenburg weer helemaal vol op vrijdag 13 december. De dienst werd voor gegaan door Ds. Heikoop en het kerstverhaal en declamatie door mevr. Rie Kuijt. De declamatie was van de hand van haar man, zouden de gedichten welke door haar man zijn gemaakt gebundeld zijn? Zoveel mooie gedichten hebben we al mogen horen. Het was eveneens een fijne middag waarin het gelegenheids- mannenkoor hun uiterste best deden. Al was het volgens de dirigent Cor Varkevisser meer een oefening voor de avond bleek deze generale repetitie voor hun zangdienst in de oude kerk, natuurlijk was deze opmerking met een knipoog bedoeld. Het zit er na vanavond allemaal weer op voor dit mannenkoor om een klein stukje levendigheid te bewaren zijn er twee kleine beeldopname van deze mannen, hiernaast, geplaatst.

Lees meer
0

Kerstviering donderdag 12 december

De eerste kerstmiddag is al weer voorbij, na de openingswoorden van de voorzitter was het ds Lugthart die de dienst verder leiden. Het werd een mooie middag een mooie dienst. De schriftlezing en de meditatie werd verzorgd door ds. lugthart een verhaal en declamatie door Dicky van der Spek, het koor de Vierboet werd geleid door Cor Varkevisser met het orgelspel van Floor van Rijn. Natuurlijk werd de inwendige mens ook niet vergeten beginnend met het heerlijke traditionele gebakje en afgesloten met een broodmaaltijd met een slaatje toe. De bediening en de mensen die het voorbereidende en uitvoerende werk hadden gedaan werden door de voorzitter bedankt en nog was daar het einde niet want bij de uitgang kregen de mensen nog een lekkernij mee. Dat het gewaardeerd wordt blijkt uit de gulle gave van de mensen, de collecte leverde maar liefst €392,90 op.

Lees meer
0

Belbus

De belbus is een onderwerp welke velen van ons direct aangaan daarom is het zo belangrijk dat u uw stem laat horen. Kom uit de luie stoel en voorkom een uitkomst waar u straks totaal niet achter staat, praat mee uw deskundigheid en ervaring wordt op prijs gesteld deel uw ervaringen en geef aan wat u belangrijk vindt. Het wordt straks te goedkoop om achteraf kritiek te leveren of dat u zelf met de gebakken peren zit.

A.s vrijdag 13 december tussen 13:30-16:00 uur is er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Het is o zo belangrijk dat u mee doet, kom meldt u hier aan en u ontvangt z.s.m. bericht.

0

De AOBK staat u bij als het nodig is.

DE AOBK IS ER DOOR U, VOOR U, EN VOOR IEDEREEN.

Veel mensen welke informeren naar het lidmaatschap van de AOBK stellen ook de vragen, kunnen we terecht bij de AOBK voor rechtsbijstand of, hoe zit het met de reisverzekering bij de uitdagen. Een delegatie van het bestuur heeft deze vraag voorgelegd aan Vroegindewei & De Water Advocaten. Bij reisjes vanuit de AOBK zal in het vervolg geïnformeerd bij de busmaatschappij waarmee de busreis wordt gemaakt zodat duidelijk wordt waar de reizigers zelf aan moeten voldoen en wat betreft de rechtsbijstand kunnen de mensen het eerste halfuur gratis terecht bij het advocatenkantoor. Het bestuur van de AOBK heeft besloten hun leden bij te staan zover dit in hun vermogen ligt. U hoeft uw benodigde hulp ook niet aan de grote klok te hangen, een telefoontje naar de voorzitter of secretaris is genoeg om u verder te helpen.

0

Nieuws over verlengen rijbewijs

Er is nieuws te melden over het verlengen van het rijbewijs voor mensen die hun 75-jarige leeftijd hebben bereikt. Hieronder vind u een artikel van de secretaris van de FASv, onze overkoepelende organisatie, de heer Koos Graniewski.

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip

De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.

De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

Lees meer
0

De Crea+ groep

Altijd was er al een Crea-groep actief in het Dienstencentrum de Zwanenburg, het was een soort van therapie van het Reumafonds. Zoals met alles veranderd er geregeld iets, niets is voor de eeuwigheid, het Reumafonds ging stoppen met het ondersteunen van deze crea-groep. Dit was voor de hechte groep onder leiding van mevr. Aanhane even schrikken maar gelukkig was daar de helpende hand van het Welzijnskwartier, de vergetelheid van de eeuwigheid was voor deze groep nog lang niet aan de orde zij konden blijven en kreeg de naam Crea+. 

 

Lees meer
0

Gastvrouw - Vragen - Hulp

Vanaf het begin van het nieuwe seizoen kunnen de bezoekers van het Dienstencentrum de Zwanenburg zich gelukkig prijzen met de gastvrouw Mien van Rijn. Ondanks de korte tijd dat mevr. van Rijn deze functie bekleed is zij al niet meer weg te denken, niet alleen is zij een vast aanspreekpunt voor de vele vaste bezoekers van het Huis van de Buurt maar zeker en vooral voor de meer en meer bezoekende mensen die komen voor de vele diensten welke er zijn in de Zwanenburg denk aan de Rabobank Leiden Katwijk steunpunt, nu het kantoor aan de Rogstraat is gesloten, zeker meer bezoekers zal trekken, de wijkregisseur, het ouderen spreekuur, de mantelzorg ondersteuners, de keuringsarts, de sport bewegingscoach, de bloedprikkers of de sinds kort gevestigde formulieren brigade, en dan staat er ook nog de wijkagent en adviespunt voor Dunavie op het wensenlijstje. Het zijn allemaal extra voorzieningen voor en ten dienste van de senioren in Katwijk waar we allemaal gelukkig van worden maar het vraagt meer aandacht. Niets is er zo fijn dan duidelijkheid zeker voor ouderen die voor de eerste keer komen, Mien geeft hun duidelijk het gevoel van een welkom en een duidelijke snelle door verwijzing voor wie haast heeft.

De gastvrouw is niet iets van de AOBK maar we mogen wel van de diensten van mevr. van Rijn gebruik maken en dat doen we dan ook.

Lees meer
0

De SGP op bezoek


In het kader van de verhoudingen tussen de AOBK en de politiek vond afgelopen dinsdag een afspraak plaats tussen de SGP en de AOBK. Het is in navolging op de gesprekken met de Christen Unie en het CDA het was tevens een mooie gelegenheid om de SGP te bedanken voor hun inzet voor de omwonenden van de Zwanenburg om de bushalte te behouden. Tezamen met de gebruikers van de Zwanenburg, de omwonenden en de partijen als het CDA, SGP en KiesKatwijk is het gelukt, toevallig was daar ook de presentatie van de gemeente en Arriva, in het Anker,  waar en wanneer de nieuwe locaties van het R-net precies komen en hoe het er uit komt te zien. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat de omwonenden zelf er gelukkig mee zijn. Dit blijkt wel uit de reacties die we mochten ontvangen,

 

“Jullie weten niet half hoe blij we zijn”

Lees meer

Wandelen met mantelzotgers

Wandelen voor mantelzorgers

Heeft u zin om wat vaker een frisse neus te halen? Maar loopt u liever samen met anderen dan alleen? Wandel dan met ons mee! 

Op zaterdag 14 december ontmoeten wij elkaar weer om 10.00 uur, deze keer bij strandtent Strandhuys, 
Boulevard Zeezijde  te Katwijk voor een kop koffie, thee of warme chocolademelk. Daarna gaan we wandelen over het strand of door de duinen. We sluiten de wandeling rond 11.30 uur af.

 

Tijdens de wandeling krijgt u als mantelzorger de kans om in een ongedwongen sfeer andere mantelzorgers te spreken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is het natuurlijk een leuke ochtend om lekker uit te waaien. De eerste aanmeldingen zijn al binnen! Vindt u het leuk om ook mee te wandelen? Stuur een mail aan mantelzorg@welzijnskwartier.nl of bel even naar 071-4033323

Ook nieuwe mantelzorgers zijn van harte welkom!

0

Vers van de Pers, een kerstlunch in de Reedery

Het team van de Koek&Soepie, welke elke maandag een leuke en gezellige club vormen in het Huis van de Buurt, hebben in overleg met de chefkok van de Reedery een heerlijke kerstlunch samengesteld van een wildschotel van hert en zwijn, zie de afbeelding hiernaast.

En het mooie is “ Ze houden dit niet voor zichzelf” ook u mag meegenieten van de sfeer en de smakelijke maaltijd. U kunt zich tot 10 december opgeven bij de gastvrouw in de Zwanenburg, voor wie nog niet weet wie onze gastvrouw is zie de foto hiernaast.

Lees meer
Ik heb een nieuw lied in mijn hart
0

De laatste Zangavond van 2019

Zangavond met de Vierboet

De grote zaal van het Dienstencentrum de Zwanenburg was goed bezet en de mensen wisten waarvoor zij kwamen, een voorstelling van het eigen koor van de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Binnenkort wordt er al door veel mensen gedacht aan het Kerstfeest met de mooie Kerstliederen in het verschiet, de Vierboet is  dan ook al druk bezig met het oefenen en leren de liederen met de klanken en tonen met zijn allen goed naar buiten te brengen. 

Lees meer
0

De notarissen kwamen met voorbeelden en uitleg

Eigenlijk weten we het allemaal wel althans we weten dat er iets geregeld moet worden voordat er iets gebeurd. We weten dat de belastingdienst onverbiddelijk is als er iets is gebeurd, zij dulden geen uitstel.

We weten dat we eerst zelf moeten bijdragen aan de zorg als 1 van de partners iets overkomt, zeker als er niets is geregeld.

Lees meer
Buiten was het te nat, de biljartruimte is er niet minder om.
0

Aandacht voor de AOBK in het Leidsch Dagblad.

 

 In het leidsch Dagblad van 22 november was plaats voor een mooi podium voor de AOBK, voor hen die geen abonnement op het Leidsch  Dagblad hebben hier een kopie van het artikel. 

De foto en artikel is van de hand van Hielke Biemond, verslaggever van het Leidsch Dagblad.

’Van ouderen kun je veel leren’

 

Algemene Ouderen Bond Katwijk floreert drie jaar na afsplitsing van landelijke ANBO

 

KATWIJK Met de succesvolle strijd voor het behoud van de bushalte in de Tramstraat bewees de Algemene Ouderen Bond Katwijk (AOBK) dat deze leeftijdscategorie nog prima in staat is om voor zichzelf op te komen. Het is misschien wel het grootste succes in de ruim driejarige geschiedenis van deze actieve organisatie, maar zeker niet het enige.

 „Als je kijkt wat we voor elkaar hebben gekregen, is dat heel veel”, zegt bestuurslid Nico van Beelen.

 

Lees meer

Wilsbeschikking en Erfrecht

Alweer hebben we de notarissen mw.mr. Rosalien Heemskerk en mw.mr. Astrid Blankendaal van Verhees Notarissen bereid gevonden voor het verzorgen van informatie over erfrecht en wilsbeschikking. Het is erg belangrijk mensen te behoeden voor al de narigheid die men over zich heen kan krijgen als de buitenwacht niet weet wat uw wensen zijn maar ook uw partner of andere naasten kunnen met iets opgezadeld worden omdat u niets heeft geregeld. Het komt nog al te vaak voor dat er niets geregeld is, niet alleen de erfenis in financiéle zin is iets wat geregeld moet zijn, ook de erfenis van uw welzijn is net zo belangrijk.

Lees meer
0

Kerstzang in het Atrium van wooncomplex de Zwanenburg

Op woensdag 18 december om 19:00 uur wordt er het in het Atrium van het wooncomplex de Zwanenburg een zangavond georganiseerd door het Welzijnskwartier en woningstichting DUNAVIE met medewerking van het koor de Vierboet van de AOBK. Het repertoire bestaat uit kerstliederen in koor- en samenzang, na afloop van het gezamenlijke zingen, om ca 20:00 uur is het tijd voor een genoeglijk onderonsje met heerlijke warme chocomel met iets lekkers. Iedereen is welkom er is ruimte genoeg. 

AANBEVOLEN.

0

De competities van Klaverjassen en Jokeren zijn begonnen.

Elke week worden de uitslagen  van de laatst gespeelde ronde hier op de website weergegeven

De kaartcommissie heeft gemeend de spelregels van zowel van de klaverjas-competitie als de joker-competitie enigszins aan te passen om zo een eerlijker verdeling te krijgen voor de spelers.

De belangrijkste wijzigingen zijn te vinden in de totaaltelling 

 

Lees meer
0

Langer thuis wonen? Dan wel naar mijn zin!

Duo spreekuur in de Zwanenburg.

Gezamenlijk spreekuur van de Seniorenmakelaar van Dunavie en Team Sociale  Ondersteuning. (ouderenadvies)

 

Heeft u als oudere, of kinderen van, vragen over wonen, verhuizen of huren?  De afgelopen jaren kreeg het ouderenadvies regelmatig  te maken met deze vragen,en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarbij blijkt dat ouderen vaak niet ingeschreven staan bij “Huren in Holland Rijnland” (vroegere Woningnet)  

 

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning is dat wel nodig.

Lees meer
0

ANBO blijft mensen lastig vallen.

Ook de overkoepelende organisatie waar de AOBK is bij aangesloten heeft gereageerd op de gemene en valse handelwijze van de ANBO.

Ook uit dit schrijven kunt u concluderen dat reageren belangrijk is, deze Bond weet heel goed dat zij fout zitten. Blijkbaar staat het water hun tot aan de lippen en zullen denken “negatieve reclame is ook reclame”. De angstcultuur is nog steeds aanwezig op de burelen van de ANBO, het is toch schandalig en onder de gordel om bij de één excuses aan te bieden en nog net zo gemakkelijk doorgaan met het versturen van e-mails naar anderen waarvan ze de adressen al lang geleden hadden moeten vernietigen. Het blijven gewoon oplichters praktijken.

Lees meer

De Handelwijze van de ANBO

Nieuwsbrief FASv november 2019 (3)

ANBO voor de tweede keer in de fout

Ter herinnering

9 november 2019

In 2017 ontvingen leden van plaatselijke verenigingen in Oost Nederland een brief van de ANBO waarin werd gezegd dat ze alleen bij een bepaalde zorgverzekeraar korting op de premie konden krijgen als ze lid waren van de ANBO. De ANBO claimde dat zij als enige ouderenorganisatie die korting hadden bedongen. Dat bericht was misleidend en onjuist; ook via de FASv hadden ouderen recht op premiekorting. De ANBO was daarvan op de hoogte, maar vond hun ‘ledenwervingsactie’ toch een groot succes.

De ANBO nogmaals in de fout

Op 7 november j.l. kwamen de eerste verontrustende signalen bij uw secretaris binnen van ouderen die op hun e-mailadres onderstaand bericht van de ANBO ontvingen:

Lees meer
0

Stamppotdag 2019

Meestal is het de eerste vrijdag van november dat de jaarlijkse stamppotdag van de AOBK wordt georganiseerd, nu was al lang geleden vastgesteld dat het de tweede vrijdag in november zou worden, waarom ???? Het is waarschijnlijk de vooruitziende blik van de organisatoren geweest, wat een weer, wat een beelden. Het was voor een dagje natuur een geweldig moment, het geheim zal de reiscommissie natuurlijk nooit verklappen en als dit altijd zo blijft hoeft het van de deelnemers ook niet, laat ze het maar geheim houden als wij maar kunnen genieten, zo is de mening. 

Lees meer
0

Senioren in de problemen.

Vandaag, woensdag 6 november, verscheen er weer een artikel in het Leidsch Dagblad over de nood die bij veel pensionarissen erg hoog is. Het gaat over de pensioenen welke de senioren zelf hebben opgebouwd maar waar nu anderen over beslissen, het gaat om rekenmethodes waar we steeds maar weer om de oren worden geslagen. Het wordt zo ingewikkeld gemaakt en gehouden dat de gewone man er niets meer van begrijpt of het nu over de pensioenen gaat, huishouding, zorg, rijbewijzen of stikstof. Het belangrijkste is dat de beleidsbepalers het ingewikkeld houden, het is net als vroeger in de ambtenarij een nieuw collegaatje die een halve dag op een brief had zitten zweten kreeg als antwoordt van zijn chef “Veel te eenvoudig, ga er nog maar eens over denken” hij kreeg een paar moeilijke termen voorgeschoteld en ging weer een dagje aan de slag.

Laten wij het in eenvoudige maar begrijpelijke woorden houden zodat het voor iedereen begrijpelijk is. In elk geval wil de AOBK er voor iedereen zijn, lid of geen lid. Heeft u vragen of wil u zelfs iets kwijt, bel of mail de AOBK of stuur uw berichtje in.

Hier onder het bericht van de de PCOB-KBO, ook zij maken deel uit van de NVOG waar ook de AOBK toe behoord.

Lees meer
0

De schilders op 4 november 2019

Ze waren weer lekker bezig, de schilders. Vooral het aquarel van Piet Tukker roept bij mij speciale herinneringen op met zicht op de Hooglandse kerk in Leiden. Ik heb er heel wat voetstapjes leggen en vooral in de toren waar ik op een tapijt van zo’n 40-50 cm dik de toren heb opgemeten, dat tapijt bestond uit veel veren, duivenpoep en strootjes.

Lees meer
0

Wegwijs in Zorgland

 

 

PERSBERICHT

 

 

Bijeenkomst Alzheimer Café

Wegwijs in zorgland

Op woensdag 13 november a.s. vindt er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café plaats in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat  62 te Katwijk. Nita van Duijn, casemanager dementie bij DSV, neemt u mee op weg in zorgland.  

Leven met een ernstige ziekte als dementie vraagt om aanpassingen in het leven. Op een gegeven moment is het tijd om hulp te zoeken. Niet alleen voor de persoon die de dementie treft, maar soms ook voor de naaste omgeving. Wat is er in zorgland mogelijk voor de cliënt en diens naasten? En hoe regel je dat? Nita neemt u deze avond mee op weg. 

Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. U bent welkom vanaf 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Topaz, Welzijnskwartier, Marente en Alzheimer Nederland. 

 

Indien u  meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk-WassenaarTopaz Overduin  tel. 071-4056111.

0

Wethouder J. Knape op werkbezoek

Vrijdag 1 november waren wethouder Jacco Knape en ambtenaar Jaco van der Bent, van de afd. samenleving, uitgenodigd door de AOBK en het WZK afd. wijkwerk in het Huis van de Buurt. Dit was niet voor niets, beide heren waren betrokken bij de expositie van Schilderclub Zwanenburg in mei 2017, nu ging het weer om een expositie, eigenlijk om twee. De expositie in de hal van het gemeentehuis werd een geweldig succes waar veel schilders met genoegen naar terug keken. Beide heren waren nu gevraagd de expositie van de schilderclub in de Zwanenburg in het Huis van de Buurt te komen bezoeken, helaas ging dit niet helemaal goed want de aangekondigde foto-expositie over eenzaamheid kwam eerder dan gedacht waardoor al veel schilderijen moesten wijken. Het is tegelijkertijd een mooi excuus om bij een volgende gelegenheid de heren nogmaals uit te nodigen en wie weet komen we nogmaals in aanmerking op zo’n geweldige locatie. Vanaf die mooie locatie, nog geen maand geleden geopend door wethouder Corien van Starkenburg, kwam de reizende expositie over eenzaamheid nu dus naar de Zwanenburg waar deze ook een kleine maand blijft om weer door te trekken naar basisschool de Krulder. De mensen moeten deze aangrijpende expositie zeker komen bekijken, het raakt je. Iedereen is zelf wel eens eenzaam of kent wel iemand uit zijn omgeving. Soms is het schrijnend te zien  hoe mensen lijden het gaat door alle generaties heen, er ligt ook een gastenboek bij waar mensen hun gedachte kwijt kunnen. Het is dan misschien geen vrolijk onderwerp maar het hoort wel bij ons en kan op deze wijze ons ondersteunen dat ook ten tijde van eenzaamheid we hierin niet alleen staan. Kom en Bekijk het is een mooie maar aangrijpende expositie..

Lees meer
0

Even terug kijkend

Soms, soms moeten we ons dwingen om eens terug te kijken. Al hoeven de meeste van ons niet meer’s morgens vroeg de deur uit om aan de slag te gaan horen we het toch vaak zeggen “ik heb het drukker dan in de tijd dat ik werkte”. Het is de wereld om ons heen die ons jachtig maakt, de wereld van dichtbij. Al zitten we in Limburg op een terrasje en we bestellen iets dan duurt het daar altijd langer dan bij ons, we vinden het niet normaal zolang het duurt en kijken maar op ons klokje of op de telefoon hoe laat het is. En als we dan toch op die telefoon kijken gelijk maar even kijken wat er in ons dorp gebeurd. Ping, even kijken van wie, wat, de tijd moet toch voorbij vliegen maar ons hapje blijft maar weg. Er  is ook geen tijd om met onze gedachte terug te gaan naar die mooie tijd “wat was het mooi”, of het tegenovergestelde “waar ging het mis” of hoe zat het ook alweer, het is me verteld maar ik weet het niet meer. Er zijn zoveel dingen om op terug te kijken, je houdt niet van een dierentuin maar de herinneringen toen je er was met je kinderen, toen was het toch wel erg mooi. We maakten foto’s met een polaroidcamera of een filmpje al of niet met geluid, de nozems reden op een Kreidler en die langharige op een Puch of Tomos maar we luisterden nog wel aandachtig naar de verhalen van de ouderen. Er is allemaal geen tijd meer voor, we willen vooruit en niet meer die ouwe muk, niet meer achterom kijken. En toch, toch is het goed om ons te dwingen achterom te kijken.

Lees meer
0

Is de ANBO weer op oorlogspad?

LIDMAATSCHAP ANBO

Veel mensen ontvangen deze melding in hun mail, Zijn er meer mensen met zo’n mail? Reageer dan even.

Oppassen voor ANBO acties.

Het vertrouwen in deze organisatie, welke zegt er voor de senioren in Nederland te staan, is natuurlijk voor mensen die het nieuws nog volgen allang verdwenen. Het is ook bekend dat het ledenbestand sinds een paar jaar nagenoeg gehalveerd is, nu worden nieuwe slinkse methode uitgeprobeerd om de mensen te strikken lid te worden van deze organisatie.

Lees meer
0

Het was weer een fijne avond

Het koor Gloria, waar we twee jaar geleden zo van hebben genoten, waren er niet bij deze avond maar de organist maakte op het AOBK orgel veel goed. De mensen genoten zichtbaar van het Salemkoor en eveneens van de samenzang en de voorgedragen gedichten van mevr. Barnhoorn en Dickky van der Spek. De dirigent en koorleider, Koos Vooijs, leidde het koor naar een acceptabel niveau precies waar de bezoekers voor waren gekomen. Dickky van der Spek gaat er van uit dat er op 21 november, de volgende zangavond, minstens net zoveel mensen aanwezig zullen zijn wanneer het eigen koor van de AOBK “de Vierboet” een optrede verzorgt. In elk geval waren de toegestroomde liefhebbers niet teleurgesteld in het vertrouwen wat zij hebben gegeven. Bedankt Salemkoor.

Onder de laatste foto, nr. 11, staat een link wanneer u deze aanklikt hoort u een geluidsfragment van een lied op deze avond.

Lees meer
0

Ken jij iemand waarvan je denkt, die is eenzaam!

Het is een hot-item, eenzaamheid, overal komt het tevoorschijn en komt het in de publiciteit in het hele land. Het lijkt wel volksziekte nummer 1 te zijn, volgens onderzoekers komt het onder alle lagen van de bevolking voor zowel bij jong en oud. Toch zou het te gemakkelijk zijn alles op een hoop te gooien er zitten wel degelijk grote verschillen in eenzaamheid een vorm die bij jongeren veel voorkomt is het zich niet geaccepteerd voelen, het gepest worden, een lichamelijk of geestelijk gebrek, het verbreken van een relatie, ga zo maar door, terwijl het bij ouderen toch meer voorkomt door het wegvallen van een partner, tot een ander inzicht komen op het maatschappelijke en sociaal vlak, het minder bewegen. En dan nog is het niet onder een noemer te vatten, er zijn mensen die een fijn gezin hebben, niet armlastig zijn en zich toch eenzaam voelen. Je ziet het soms ook niet aan de buitenkant en toch… 

Lees meer
0

Het Salemkoor opnieuw in de Zwanenburg.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat het Salemkoor voor de laatste keer een optrede verzorgde in het Dienstencentrum de Zwanenburg, inmiddels meer bekend als het Huis van de Buurt. Het was 19 januari 2017 om precies te zijn. Het was ook het eerste gezamenlijke presentatie van het muziekensemble Gloria en het Salemkoor, het werd een geweldige avond waar ook veel bezoekers op waren afgekomen. En niet voor niets zoals later bleek het was een mooi repertoire, de mensen konden genieten en mee doen. Koos Vooijs had zich als dirigent en koorleider goed voorbereid evenals zijn koor en voor een eerste gezamenlijk optreden van het het muziekgezelschap was dit veelbelovend.

Of Gloria deze avond ook aanwezig zal zijn is op dit moment niet bekend, het zou jammer zijn als het niet zo is maar ook zonder dit muziekgezelschap is een bezoek donderdagavond 17 oktober een bezoek zeker waard. De toegang is zoals bekend gratis evenals de koffie/ thee en de daarbij behorende lekkernij. Inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur, einde ca 21:30 uur.

Hiernaast enkele afbeeldingen van het optreden op 17 januari 2017.

Lees meer
Samen oud
0

Samen Oud.

In opdracht van de Telegraaf is door het bedrijf Mediaplanet in Amsterdam een grote campagne opgezet met als thema “Samen Oud”.

Deze campagne is vrijdag 4 oktober van start gegaan en de FASv ondersteunt deze 

Lees meer
Stop nu en zet door.
0

Je stopt met roken en dan...

Je rookt nog steeds maar wilt er graag mee stoppen

 

Kan jij wel wat hulp gebruiken om te stoppen

en/of gestopt te blijven met roken?

 

Om dit te bereiken wordt op wekelijkse basis (doorlopende) bijeenkomsten georganiseerd. 

Op deze bijeenkomsten hanteren we als uitgangspunt een programma, door ervaringsdeskundigen samengesteld en praktisch van opzet, met als belangrijkste onderdeel, een 'stappenplan'. Elke week behandelen we één van de 9 stappen. Deze stappen gaan in op de diverse aspecten van het gestopt blijven en het willen stoppen met roken. Op deze bijeenkomsten praten we, vanuit onze eigen ervaring, hierover.

 

Door onze lotsverbondenheid, als leden van deze groep, kunnen we veel steun aan elkaar ontlenen. Wij komen naar de bijeenkomsten om geholpen te worden en om elkaar te helpen.

 

De gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten is zelf ervaringsdeskundige en weet waar de knelpunten en oplossingen liggen op onze weg om een ex-roker te blijven en/of te worden. Bij voldoende aanmeldingen worden de bijeenkomsten (ca. 1,5 uur) gehouden in 't gebouw 'de Zwanenburg' te Katwijk (dag en tijdstip volgt).

 

Het betreft een nieuwe groep. Daarom bieden wij de eerste 9 bijeenkomsten gratis aan. 

Na deze 9 weken zal een bijdrage worden gevraagd.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kun je bellen met SteefThijssen, telefoonnr. 06-50448206, stuur een mail naar aobkatwijk@gmail.com of geef je gegevens, zoals naam en telefoonnummer, door in de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 Katwijk.

Lees meer
0

De Open Burendag in het Huis van de Buurt

Hier even een kleine update voor wat ons zaterdag te wachten staat. De ingezonden bezwaarschriften, op mail, in geschrift op lijsten, alles is nog steeds bewaard gebleven en nu dus opgehangen in de grote zaal van het Dienstencentrum. Het is nog niet alles want de afwerking volgt nog op het laatste moment. We vinden het belangrijk dat het zichtbaar wordt welke geweldige prestatie de omwonenden van de bushalte hebben gepresteerd, geweldig. Maar niet alleen de omwonenden, ook veel leden van de AOBK en mensen met begrip, andere Ouderen Verenigingen zoals de PCOB Rijnsburg Valkenburg, politieke partijen met voorop het CDA en de SGP. De media zoals het Leidsch Dagblad en Katwijks Nieuwsblad hebben van zich laten horen. Vooral Irene van der Plas van het CDA heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor het behoudt van de bushalte met haar vragen en vasthoudendheid, de belanghebbende mogen haar dankbaar zijn. Er is nog niets definitief beslist we leven nog min of meer in onzekerheid maar de tekenen wijzen toch in de richting dat de halte wordt opgewaardeerd tot R-net halte. Voor nu dus terugkijkend naar de unieke prestatie. We zouden bijna nog een hoofdrolspeler in deze hele zaak vergeten, ondanks de niet altijd vriendelijke woorden richting de wethouder is hij hier overheen gestapt en siert het hem dat hij zijn rug heeft gerecht en het werk van zijn voorganger kritisch bekeken en de herbezinning in gang heeft gezet. We hebben wethouder Rien Nagtegaal uitgenodigd maar deze zal niet aanwezig zijn omdat hij momenteel geniet van zijn vakantie.  Er zijn nog meer mensen welke zich op een bijzondere manier hebben ingezet zij zullen zeker zaterdag niet worden vergeten.

Lees meer
0

Mare Canto

Het is een waardige seizoensopening geworden voor de zangavonden in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het koor Mare Canto deed zijn uiterste best er een fijne avond van te maken hetgeen ook duidelijk lukte, er werd aandachtig geluisterd naar het koor en ook de uitgezochte liederen voor de samenzang droegen er duidelijk toe bij. Iedereen genoot deze avond getuige de foto’s hiernaast en een klein geluidsfragment.

 

Lees meer
0

Belbus

De voorziening belbus is per 1 september niet meer. Het bestuur van de AOBK is gevraagd mee te denken naar een mogelijke opvolging van deze belbus, nu is er een tijdelijke oplossing. Op zich is het natuurlijk een goede zaak om dit te onderzoeken. Bij de AOBK ontvangen wij soms meldingen waar niets meer aan te doen is zoals in de laatste week het geval was dat mensen vanaf 1 september gebruik konden maken van de nieuwe tijdelijke voorziening maar de oude regeling al was gestopt.

Lees meer

Kijk nou toch eens...

Deze gezellige groep trof ik aan toen de vakantieperiode voorbij was ! 
We zijn verhuisd , jawel. Want......we zijn gegroeid en groeien nog steeds  !
En nu kan er nog veeeeeel meer bij, want de zaal is groot zat. En gezellig dat het is, kom maar es kijken, je hoeft niet meteen mee te doen. Ieder werkt voor zichzelf, er worden dingen aangeleerd als je iets niet snapt en af en toe doen we leuke dingen van ons spaarpotje, waar we iedere week trouw een eurootje indoen.
Nog wat foto  ‘ s.......soms wordt er begonnen en is het aan het eind van de ochtend weer uitgehaald, hahaha. Te veel zitten kleppen natuurlijk.
Maar er zitten ook prachtige werkstukken bij en zo is een ieder op zn eigen niveau bezig. 
Kom! Je bent hartstikke welkom! Elke donderdag van tien tot twaalf.
Lees meer
0

Mare Canto

Zangavond in de Zwanenburg

De eerste zangavond van het nieuwe seizoen van de AOBK vindt plaat a.s. donderdag aanvang 19:30 uur.

De zangavonden zijn elke derde donderdag van de maand, het koor dat dit seizoen de spits afbijt is Mare Canto van Ymca Katwijk, bij oudere Katwijkers beter bekend als het CJV. Veel ouderen bewaren nog altijd goede herinneringen aan deze 140 jaar oude Christelijke vereniging in Katwijk, maar het koor is nog jong en springlevend en een genot om naar te luisteren en mee te zingen.  De toegang is gratis, de koffie en thee staan klaar de deuren gaan open om 19:00 uur. Meer info www.aobk.nl

 

Lees meer
0

Niet Pluis

Donderdag 19 september, inloop vanaf 09:30 uur, aanvang 10:00 uur vindt er een Niet Pluis training plaats in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Veel mensen zullen hun schouder ophalen en denken “het zal wel” wat heb ik er mee van doen, gaat het over mij, heb ik er iets aan? Zeker weten heeft u er iets aan, neem even de tijd en denk er eens over na.

Lees meer

Bijbeluur

LET OP! Het Bijbeluur van 26 september is verschoven naar donderdag 3 oktober zelfde tijd, zie agenda

0

Bezoek aan de winkel van Expertisecentrum Hulpmiddelen

Het was even verwarrend, we hadden een mail ontvangen van de Vegro dat de lunch eveneens geregeld was. We hebben dit ook in onze publicaties weergegeven echter de dag voor het evenement in de winkel van de Vegro bleek dat dit niet voor iedereen was bedoeld maar alleen voor de organisatoren en presentatoren. Het was zaak iedereen gelijk in te lichten van dit misverstand want niets is vervelender dan de mensen iets beloven en dan met lege maag naar huis sturen. Maria van der Plas en Rita Smit lieten zich hierbij tevens niet uit de weg slaan en zorgde dat er overheerlijke krentenbollen genoeg waren, het werd zeer gewaardeerd ook de informatie zelf werd zeer gewaardeerd het is toch anders dan tijdens de informatie-ochtend welke we anderhalf jaar geleden in de Zwanenburg van de Vegro kregen. Het is toch anders wanneer het meer gevisualiseerd wordt en de wijze van presenteren was perfect. Normaal gesproken is het moeilijk om de oudjes bij de les te houden, niet nu er werd rustig verteld over het onderdeel wat werd gepresenteerd, niet te langdradig en tijd voor vragen. 

Wat werd er deze keer in de schijnwerpers gezet.

Lees meer

Het werk van 9 september

Alsof er geen vakantie tussen heeft gezeten, we gaan gewoon door. Het blijft leuk, het is er gezellig en we hebben er elke week weer plezier in, dus wie doe je wat. Alleen het erge is, de mooiste zit er niet bij, overgeslagen en vergeten.

Heeft u ook maar enigszins de gedachte van “soms denk ik, zal ik het proberen” twijfel dan niet. U kunt bij de AOBK tot 31 december gratis aansluiten. U bent van harte welkom, neem de stap.

Lees meer

Nieuwtjes

Kijk eens onder de kolom “activiteiten” van deze website.U vindt hier artikelen en toelichting over de diverse activiteiten. Biljarten. Klaverjassen en Jokeren, Welzijnskwartier, zangavond, etc.

Onder de kolom “agenda” vindt u bijna alle data voor de activiteiten van het komende seizoen. Nieuwsgierig welk koor er bij aanvang van het nieuwe seizoen optreedt? Is de tekst blauw in de agenda, klik hierop en de informatie volgt.

Iets zoeken? Ga naar de kolom “Home” en typ rechtsboven in het vakje “zoek” naar uw onderwerp.

Heeft u zelf iets te melden of zomaar een berichtje op de “Nieuws pagina” geef het door aan aobkatwijk@gmail.com

Lees meer

Alzheimer Café

Bijeenkomst Alzheimer Café

‘Het ‘niet-pluis’ gevoel’

Op woensdag 11 september vindt de eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café van dit nieuwe seizoen plaats in dienstencentrum Zwanenburg, Zwanenburgstraat  62 te Katwijk. Jacqueline van Beelen, specialist ouderengeneeskunde van Topaz, is deze avond de gastspreker.

 

Voordat de diagnose van dementie is gesteld wordt er vaak gesproken over het ‘niet-pluis’ gevoel; er klopt íets niet in het gedrag van iemand, maar er is moeilijk de vinger op te leggen wat er precies aan de hand is. De veranderingen kunnen duiden op een beginnende dementie, maar kan ook wijzen op de aanwezigheid van een ander ziektebeeld. Arts Jacqueline van Beelen legt uit welke signalen wijzen op dementie en welke vormen van dementie er zijn.

 

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. De bijeenkomst eindigt tussen 21.15 en 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. 

 

Het Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor patiënten, familieleden, hulpverleners, vrijwilligers en overige belangstellenden die meer willen weten over leven met dementie. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Topaz, Welzijnskwartier en Alzheimer Nederland.

 

Indien u  meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk, Topaz Overduin  tel. 071-4056111.

0

Het seizoen 2019-2020 is officieel geopend.

Niemand had de voorafgaande uren gedacht dat het zo’n geweldig mooie dag zou worden, leek het ‘s morgens nog wat frisjes te worden geleidelijk aan werd het toch warmer tot heerlijk buiten zitweer op het bovendek. En dat niet alleen de doelstelling deze keer van de organisatoren, de Algemene Ouderen Bond Katwijk, de Invalide OntspanningsVerenging en de afd. Wijkwerk van het Welzijnskwartier en Teamso, werd ruimschoots gehaald. De drie organisaties hadden ten doel gesteld vooral mensen uit te nodigen uit de wijk Katwijk aan zee die normaliter geen gebruik maken van de voorzieningen in het Huis van Buurt Zwanenburg, alleen al bij de reiscommissie van de AOBK waren er al tussen de 10 en 15 personen die zich hebben aangemeld. De 3 organisaties hopen dat hiermee de mensen over de streep worden getrokken en niet achter de geraniums blijven zitten. Het was ook waar de voorzitter tijdens zijn opening speech op hamerden bij de aanwezigen probeer mee te doen en neem mensen mee naar de Zwanenburg, ze hoeven echt niet allemaal lid te worden van de AOBK of het IOV, de AOBK en de IOV gaan hier beiden heel soepel mee om.  

Lees meer

Presentatiegids

Tijdens de opening van het nieuwe seizoen op de boot de River Queen zal ook de nieuwe presentatiegids van het Huis van de buurt worden gepresenteerd. Het is een mooie gids geworden met alle activiteiten en hulpdiensten beschreven en afbeeldingen. Het is de eerste gids van het Dienstencentrum in deze vorm, natuurlijk heeft de AOBK zijn jaargids en die moet zeker blijve  hier staan alle activiteiten met tijden in genoemd ook zaken die gemeenschappelijk met het WZK worden uitgevoerd. De presentatiegids is hier een aanvulling op, deze gids zal ook niet worden verstuurd maar is meer een uitbeelding voor bezoekers aan het Huis van de Buurt.

Lees meer
0

Nieuw seizoen 2019-2020

Een verrassend begin van een nieuw seizoen 2019-2020

 • Gezamenlijke opening van het nieuwe seizoen.
 • Een Mannen kookclub in de Zwanenburg
 • Op bezoek bij de Vegro
 • Open huis en burendag
Lees meer
0

Koken voor Mannen in Huis van de Buurt Zwanenburg

Koken voor Mannen in Huis van de Buurt Zwanenburg

Na een proefperiode in het Huis van de Buurt Zwanenburg breidt het Welzijnskwartier haar sociale dagbesteding activiteiten uit met een kookclub voor senioren mannen die voor hun partner en/of zichzelf, voor een warme maaltijd moeten of willen zorgen. 

 

Lees meer
0

Mantelzorgers op pad

Wandelen voor mantelzorgers 

Heeft u zin om wat vaker een frisse neus te halenMaar loopt u liever samenmet anderen dan alleenWandel dan met ons mee! Na de succesvollewandelingen op 4 juli en augstus ontmoeten wij elkaar weer op woensdag 4 september om 9.30 uur bij tennisvereniging Zee & DuinSportlaan 1, 2225 JM Katwijk aan Zee, voor een kop koffie of thee. Daarna gaan we wandelen over het strand of door de duinen. We sluiten de wandeling rond 11.00 uur af.

 

Tijdens de wandeling krijgt u als mantelzorger de kans om in een ongedwongen sfeer andere mantelzorgers te spreken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is het natuurlijk een leuke ochtend om lekker uit te waaien. Vindt u het ook leuk om mee te wandelen? Stuur een mail aan mantelzorg@welzijnskwartier.nl of bel even naar 071-4033323. 

Ook nieuwe mantelzorgers zijn van harte welkom!

Lees meer
0

Opening van het seizoen 2019 - 2020

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN.

Zoals iedereen weet was de inschrijving voor de opening van het nieuwe seizoen op 12 en 13 augustus. De vertegenwoordigers van de reiscommissie, Cor Varkevisser en Alt Mulder, hebben hun vakantiedagen niet voor niets opgeofferd, want ondanks dat zij ook recht hebben op hun rustperiode in het vele werk dat zij het hele jaar voor de AOBK verrichten waren zij toch weer actief. We mogen hun er echt dankbaar voor zijn. Zelf zullen zij tevreden zijn de 2 ochtenden welke zij gepland hebben om de inschrijvingen op te nemen waren precies voldoende om het scheepje vol te krijgen. 140 mannen en vrouwen hebben zich opgegeven om bij de opening van de drie grote organisaties in de Zwanenburg aanwezig te zijn. Een geweldig mooi aantal en een teken van de leden dat zij het werk van de reiscommissie van de AOBK waarderen want het is ook nog eens een mooi uitje. Het was natuurlijk al vooraf aangegeven dat men alleen de opening mee kon maken als men zich hier op genoemde datum liet inschrijven en Vol is Vol. Proberen je alsnog op te geven heeft geen enkele zin de boot is vol. De opening vindt plaats op 30 augustus, inschepen vanaf 13:15 uur, de afvaart is 13:30 uur. Hier nemen Leen van der Plas, Ina de Mooij en Maria van der plas het roer over en geven zij een toelichting welke koers het komende seizoen wordt gevaren.

De geplande opening, op 2 september,  zoals in het jaarboekje staat aangegeven komt hierbij te vervallen.

0

Ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe seizoen

Beste leden,

Het lijkt nog zo ver weg maar we zijn alweer halverwege de zomerstop, de tropische temperaturen zijn voorbij en het lijkt er op dat deze dit seizoen niet meer terug komen. Hoewel de weerprofeten hebben niet altijd gelijk maar vooralsnog lijkt het gewoon Hollands zomerweer te blijven met aangename temperaturen en af en toe dat noodzakelijke buitje. Maar het gaat hard met de zomer en voor we het weten is het weer zover, de uitnodiging voor de opening van het winterseizoen kunt u binnenkort verwachten, LET OP, deze is verschoven van maandag 2 september naar vrijdag 30 augustus. Nieuw dit jaar is dat u zich moet inschrijven om hierbij aanwezig te zijn, in een speciale uitnodiging via de mail of via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Voor de activiteiten op zich is het belangrijk de agenda op de website te volgen, wijzigingen in het programma worden hierbij tijdig weergegeven. Hoe? Ga naar www.aobk.nl, onder de kolom home vindt u de meest actuele agenda, onder de kolom agenda vind u de agenda voor het hele seizoen. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes en wil u zelf iets op de website kwijt stuur dan een mailtje naar aobkatwijk@gmail.com en alles komt goed.

Veel plezier in het nieuwe seizoen en mocht u mensen kennen waarvan u denkt, die kunnen ook wel een verzetje gebruiken, zet u dan in om deze mensen mee te krijgen en gun ook hun die ontspanning.

0

Mantelzorg

Wandelen voor mantelzorgers

Heeft u zin om wat vaker een frisse neus te halen? Doet u dat ook liever samen met anderen dan alleen? Wandel dan met ons mee! Op donderdag 1 augustus en woensdag 4 september ontmoeten we elkaar om 9.30 uur bij tennisvereniging Zee & Duin voor een kop koffie of thee en gaan daarna wandelen over het strand of de duinen. We sluiten de wandeling rond 11.00 uur af.

Tijdens de wandeling krijgt u als mantelzorger de kans om in een ongedwongen sfeer andere mantelzorgers te spreken en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is het natuurlijk een leuke ochtend waarbij de aandacht uitgaat naar u als mantelzorger. Vindt u het ook leuk om mee te wandelen? Stuur een mail aanmantelzorg@welzijnskwartier.nl of bel even naar 071-4033323.

Ook nieuwe mantelzorgers zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groeten, Laura Bakker.

0

Even de naam kwijt, is het nu AOBK of AJBK

Een mens zou toch zeker zo in de war geraken, wanneer je afgelopen vrijdagmiddag de Zwanenburg inliep wist je even niet wat er gebeurde was daar een feest aan de gang waar ieder weldenkend mens zijn wenkbrauwen van zou doen fronsen. Mensen die normaal niet uit hun scootmobiel komen of niet buiten hun rollator kunnen of gewoon blij zijn dat ze zitten waren van hun plek afgerold of hadden die rollator zo’n gooi gegeven dat ze maandag nog aan het zoeken zijn als ze weer bij hun positieven zijn. Eigenlijk is het voer voor psychologen, chirurgen en alle leidinggevende van geriatrische instellingen hoe dit eigenlijk  mogelijk is en wat te denken van de begeleiders van “Meer bewegen voor ouderen” zij kunnen al hun oefenstof beter over boord gooien en zich richten op het nieuwe bewegen. Zij kunnen allen een cursus gaan volgen in Valkenburg want daar komen al die virtuozen vandaan die al die ouderen van hun stoel afkregen met hun liedjes en medley’s uit de oude doos, trouwens het gaat hier niet alleen om de lichamelijke inspanningen maar ook het brein kreeg een geweldige shot, het was echt een psychosomatische opkikker voor de leden van de AO(J)BK. Na de jaarlijkse ledenvergadering, met de aangekondigde bezuinigingen vanuit het gemeentehuis beseft men daar blijkbaar niet wat zulke berichten bij bestuurders van de vele verenigingen in Katwijk teweeg brengt. Het lijkt er nu meer op dat het botweg een schot voor de boeg is waardoor het later altijd met iets minder bezuinigingen altijd weer meevalt, niet beseffend dat er op voorhand al veel wordt afgebroken. Maar goed de leden van de AOBK dachten waarschijnlijk “nu pakken wat je pakken kan” voetjes van de vloer en gaan met die banaan, het werd een feest van jewelste.

Lees meer
0

De UITDAG van de AOBK

AOBK bootreis op 7 juni 2019

Op 7 juni 2019 om 08.00 uur meerde de River Queen af nabij de brug over het Prins Hendrik kanaal, niet lang daarna kon kapitein Hans Bosma de eerste gasten verwelkomen.

Lees meer
0

De einduitslag van het seizoen 2018-2019

Laatste wedstrijd klaverjassen en jokeren in competitie verband seizoen 2018 - 2019.Aanstaande donderdag 13 juni is dit alweer het geval

 

 

De standen die op deze website worden geplaatst zijn altijd onder voorbehoudt, de kaartcommissie behoudt zich ten allen tijden het recht voor wijzigingen, van welke aard dan ook, aan te brengen.

klaverjassen en jokeren stand en uitslagen van (na) 6 juni

Lees meer
0

De uitdag 7 juni

VRIJDAG 7 JUNI, JAARLIJKSE UITDAG VAN DE AOBK.

 

De geplande reis naar Gouda kon vanwege de weers-

omstandigheden geen doorgang vinden en werd noodgedwongen gekozen om het dichter bij huis te zoeken mede voor het welzijn van de passagiers.

 

Er waren 140 aanmeldingen, zijn alle mensen gekomen ondanks het slechte weer.

Hoe werd de omzetting door de mensen ervaren, was de dag even gezellig in Alphen of moet de tocht naar Gouda op het verlanglijstje blijven staan.

Zijn er nog mensen met katterigheid aan boord geweest of was de reis nu juist lang genoeg.

Ging het eten aan boord de mensen goed af en hoe was het eten.

 

Zijn er mensen met foto’s die ze willen delen of een soort van reisverslagje willen maken, het hoeft natuurlijk niet uitgebreid te zijn, mag wel, of gewoon wat bevindingen weergeven of wat ideeën voor een volgende keer. Alles kan en alles mag, het kan als reactie op dit bericht het mag als mailtje via aobkatwijk@gmail.com of een briefje in de Zwanenburg. Zwanenburg. Kom op mensen.

0

De uitdag 7 juni

VRIJDAG 7 JUNI, JAARLIJKSE UITDAG VAN DE AOBK.

 

De geplande reis naar Gouda kon vanwege de weers-

omstandigheden geen doorgang vinden en werd noodgedwongen gekozen om het dichter bij huis te zoeken mede voor het welzijn van de passagiers.

 

Er waren 140 aanmeldingen, zijn alle mensen gekomen ondanks het slechte weer.

Hoe werd de omzetting door de mensen ervaren, was de dag even gezellig in Alphen of moet de tocht naar Gouda op het verlanglijstje blijven staan.

Zijn er nog mensen met katterigheid aan boord geweest of was de reis nu juist lang genoeg.

Ging het eten aan boord de mensen goed af en hoe was het eten.

 

Zijn er mensen met foto’s die ze willen delen of een soort van reisverslagje willen maken, het hoeft natuurlijk niet uitgebreid te zijn, mag wel, of gewoon wat bevindingen weergeven of wat ideeën voor een volgende keer. Alles kan en alles mag, het kan als reactie op dit bericht het mag als mailtje via aobkatwijk@gmail.com of een briefje in de Zwanenburg. Zwanenburg. Kom op mensen.

Een gezellige opening, een goeie opmaat.

De eerste klap is een daalder waard, het Huis van de Buurt is bedoeld voor de ouderen en die kennen dit spreekwoord wel. Als de sfeer van de opening de opmaat is voor het gebruik van de huiskamer dan beloofd het wat te worden, precies waar deze voor is bedoeld. Het was al vroeg gezellig druk in de grote zaal, de mensen waren duidelijk nieuwsgierig wat het geworden was maar dat niet alleen Maria van der Plas en haar team hadden duidelijk alles goed voorbereid evenals Jan Zuijderduijn en zijn team van vrijwilligers.

Lees meer
0

Opening van “Huis van de Buurt

Iedereen is van harte welkom, maandagmiddag 27 mei,

Door de verhuizing van de biljartvereniging Zwanenburg heeft het Dienstencentrum aldaar er een mooie ruimte bijgekregen. Er is door het WZK een mooie multifunctionele ruimte gecreéerd, een huiskamer waar iedereen veel plezier aan kan beleven. Naast dat het een echte huiskamer is geworden is deze ruimte bijzonder geschikt voor allerlei andere doeleinden.

Lees meer
0

En toen was hij ineens beschikbaar.

Het bestuur van de AOBK heeft zich er behoorlijk voor in gezet, zelfs het bestuur van de AOBK i.o. was er al mee bezig maar door het aan de bel trekken van een Rijnsburger met dezelfde klacht in een vergelijkbare omgeving zag het huidige College in dat het standpunt van het vorige College niet juist was en dat ingrijpen hoogstnoodzakelijk was. Wethouder Corien van Starkenburg kon dan ook geen handelingssnelheid worden ontzegt, er is hier al eerder over bericht, het omhangen van een AED, Automatische  Externe Defibrillator. 

Maar gelukkig is dat verleden tijd. 

Lees meer
0

De Creatievelingen van de AOBK.

En toen was het zover !
Het hele seizoen hadden we er voor gespaard, elke week een eurootje.....
Maar toen konden we dan eindelijk naar de Beslagkom. 
Jaja, wij , de dames van de creagroep van de AOBK, gingen lunchen! Dit idee had de groep vorig jaar zelf geopperd en wat was het gezellig. En ook zoooo heerlijk daar in de Beslagkom.
De foto s spreken voor zich, borden vol! Nou het heeft ons bijzonder goed gesmaakt, echt waar. Dus we sparen verder, elke week een eurootje......
Wie zin heeft om aan te sluiten, weest welkom. Elke donderdagochtendvan 10 tot 12 zijn we aan het breien, haken, borduren, quilten, en vooral : KLETSEN ! Dat mag ook hoor, heeeerlijk, allemaal gezelligheid. 
We gaan nog door tot eind juni en pakken de draad weer op begin september, dus : tot gauw !
Lees meer
0

De dag van het uitgaan met de AOBK nadert.

Het komt ongemerkt steeds dichterbij vrijdag 7 juni en het beloofd wat zo vlak voor het pinksterweekend. Een volle boot, we hoeven niet met de bus mee, het weer hebben we niet in de hand maar wel de sfeer. Er is 1min puntje te melden en dat is dat de fotograaf het deze keer laat afweten maar ook daar is een oplossing voor. Hoe? Nou door, u mail zoveel mogelijk foto’s door eventueel voorzien van uw eigen commentaar of beleving. Als afsluiting van deze mooie dag in het verschiet zorgt u deze keer voor een terugblik. De reiscommissie zoekt de mooiste foto uit en die verdiend een mooie prijs en dat geldt ook voor het mooiste verhaal ook hier zoekt de reiscommissie het mooiste verhaal uit en nodigt de winnaar uit om eveneens een mooie prijs in ontvangst te mogen nemen.

Doet u ook mee.

0

Veilig internet bankieren

Het was niet de eerste informatie ochtend met dit onderwerp en het zal voorlopig ook niet de laatste zijn, steeds weer proberen criminelen vanuit de hele wereld ons van onze eigen geld te beroven. Mensen te overtuigen dat oplichting ook hun kan overkomen is nog het moeilijkste zo blijkt telkens weer maar dat het toch veel gebeurt bleek wel uit de reacties deze ochtend. Een mevrouw vertelde dat ze werd opgebeld door een bijzonder agressief persoon die eiste dat zij direct €400,- moest overmaken anders zou het na het weekend €1.500,- zijn  plus de kosten van de deurwaarder, heel bedreigend. Een ander vertelde schoenen via het internet te hebben besteld, het bleken oude gebruikte schoenen te zijn maar koste wel €100,- het waren zomaar enkele voorbeelden uit de ca. 50 personen die op deze informatie waren afgekomen.

 

Lees meer
Nieuwsbrief 2 2019
0

De FASv

Zoals bij een ieder bekend maakt de AOBK deel uit van de FASv, Federatie Algemene Seniorenverenigingen, deze federatie is in 2016 opgericht en bestaat momenteel uit 82 verenigingen met tussen de 17-18.000 leden. De AOBK heeft in 2017 het besluit genomen om zich aan te sluiten bij deze jonge federatie om zo hun steentje te kunnen bijdrage in de belangen van de senioren in Nederland. Soms kwam er kritiek dat de FASv zich zo weinig laat horen en zien, kritiek die niet helemaal terecht is gezien het feit dat alles door vrijwilligers gebeurd, (Over de vrijwilligers hier later meer) maar dat men ook moet beseffen dat alles nog opgebouwd moet worden en deze vrijwilligers daar ook de tijd voor moeten krijgen. Er wordt door sommige mensen ook verwezen naar de publicaties van die andere organisatie, inderdaad die waaruit de leden van de AOBK zijn gestapt de ANBO. Maar daar moet via  het lidmaatschap van hun leden flink voor betaald worden, ook presteert deze organisatie nog steeds om met liegen en bedriegen de mensen te binden enfin we hebben zelf ondervonden welke cultuur er heerst in deze organisatie. In hun mooie publicatie stond laatst ook weer dat zij ervoor hadden gezorgd dat de wachttijden bij het verlengen van de rijbewijzen van 75+ door hun inzet is verkort. Niets is minder waar, deze organisatie stroomt mee door de inzet van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Bij de NVOG is ook de FASv aangesloten en hierbij dus ook de AOBK.

Lees meer
0

VEILIGHEID VOOR ALLES

 1. Steeds weer worden we met de neus op de feiten gedrukt en toch gebeurt het telkens weer en vooral de ouderen zijn veelal de dupe. Het heeft er mede mee te maken dat de oudere generatie niet is opgegroeid met digitaal bankieren. Hoe kunnen we dit toch voorkomen, is het eigenlijk wel te voorkomen bij voorgaande informatie-ochtenden bleek ook telkens weer dat de mensen angst hebben voor het onbekende en juist daardoor in de problemen komen. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen waardoor het mis gaat, allerlei slinkse trucjes worden uitgehaald om de oudere financieel uit te kleden, van het vertrouwen winnen tot het z.g. behulpzaam zijn. 
Lees meer
https://www.mijnpensioenpetitie.nl/
0

Opstaan

Het is toch te gek voor woorden, moeten gepensioneerden ook nog opstaan tegen hun eigen vakbonden.

Enige tijd geleden hebben we u gevraagd de petitie te ondertekenen tegen het uitsluiten van senioren verenigingen bij het pensioen overleg. Het is eigen geld, en toch wordt er maar even door anderen bepaald wat er mee gebeurd. Teken alsnog de petitie als u dit nog niet heeft gedaan en laat uw stem horen.

Met een dubbel klik op de afbeelding (artikel uit het Leidsch Dagblad van 9 mei) komt u bij de petitie.

0

HOOP 2

Nog steeds is er hoop voor een oplossing voor de handhaving van de bushalte bij het Dienstencentrum de Zwanenburg. In eerste instantie was er een keihard NEE tegen een oplossing voor de ouderen in de buurt van het Dienstencentrum niet alleen voor de omwonenden maar ook voor de vele bezoekers van het Dienstencentrum en de buurt, bovendien wordt er ook niet gekeken naar de bezoekers van de bewoners die aan hun huis gekluisterd zijn, hoezo eenzaamheidsbestrijding. Door de activisten die tegen de verplaatsing van de huidige halte protesteerden werd al eerder de twijfel over de cijfers uitgesproken, nu wordt dit ook door het College onderschreven. Het grootste punt is daarbij ook dat de hoeveelheid instappers nu nog steeds zwaarder weegt dan de mensen die juist zo afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Het zou de beleidsmakers over dit onderwerp sieren wanneer zij eens kunnen toegeven dat er een verkeerde inschatting is geweest en dat andere tijden, zoals langer thuiswonen, meer bewoners in de omgeving, denk aan de bouw van de Parledam en de overige woningen in dit gebied, pas dan tonen zij aan een rechte rug te hebben en een eigen mening. Wanneer we de bedenkers van het R-net, een decennia geleden, nu nog aan het roer hadden gestaan zouden zij direct hierop ingesprongen hebben zij zouden niet bang geweest zijn voor het scheppen van precedentwerking. Trouwens men kan zich afvragen of deze mening wel juist is, op 13 mei wordt er in de Zwanenburg overleg gepleegd met vertegenwoordigers van de belanghebbende om de bushalte te handhaven, gemeente en provincie, of is dit een wassen neus? Vooralsnog geloven we in de oprechtheid van wethouder Rien Nagtegaal dat hij zich werkelijk zal inzetten om te bezien wat nog mogelijk is. Wordt vervolgt.

Op de foto hiernaast het laatste artikel van zaterdag 4 mei in het Leidsch Dagblad. 

 

0

Wijzigingen website

De vaste bezoeker heeft het natuurlijk allang al opgemerkt geleidelijk aan worden de artikelen geplaatst waar zij horen en niet meer direct in de nieuwskolom. Bezoek de kolom activiteiten en kijk b.v. bij klaverjassen en Jokeren voor de meest recente uitslagen of bij Schildercursus voor de meest recente foto opname of artikel enz. Deze Nieuwskolom zal meer worden gebruikt voor echte nieuwtjes, soms wordt via een link een artikel uit de activiteiten kolom toch in de Nieuwskolom geplaatst al zal dit meestal maar tijdelijk zijn

Het nieuws over b.v. de bushalte blijft natuurlijk in de nieuwskolom. Hoe het hier overigens mee staat? Onze voorzitter is op 13 mei uitgenodigd voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Gemeente en de Provincie we zullen tot minimaal deze datum moeten wachten wat er zal gaan gebeuren. Natuurlijk houden we u op de hoogte.

Heeft u zelf ideeën over de website of over iets anders laat uw mening horen.

0

Een geweldig initiatief

Wat een mooi initiatief van de fam. van Bentum, een initiatief wat natuurlijk door de AOBK wordt ondersteunt en ja het is inmiddels de familie van Bentum kunnen we zeggen wat naast Erma is tegenwoordig ook veel haar dochter aanwezig die haar genen niet verloochend zij het op een iets andere manier, met kunst van de hedendaagse tijd maar daarom beslist niet minder kunstzinnig. Het is eveneens geweldig wat uit haar vingers vandaan komt al beheers je deze techniek van pennenkunst niet zelf je kunt er van genieten en in de toekomst ook nog iets van leren. Maar waarom we dit artikeltje schrijven is het mooie initiatief van Erma onze coach, begeleider en adviseur op onze schilderclub om eens af te wijken van de standaard gebeuren, niet dat dit nu zijn langste tijd heeft gehad nee integendeel de cursisten zijn allemaal nog even enthousiast. We schilderen wat we zelf op het doek of paneel willen brengen met een gevarieerde techniek op basis van olie verf, aquarel of een combinatie hiervan. 

Lees meer

Nog slechts enkele plekjen voor de UITDAG 7 juni

Er zijn nog maar een paar plekjes vrij op de boot met de Uitdag van de AOBK op 7 juni, aan de ene kant is dit heel mooi natuurlijk en een teken dat de reiscommissie voor een mooie reis heeft gezorgd, anderzijds zit het er ook in dat er dit jaar mensen teleurgesteld zullen moeten worden. Op zo’n boot is nu eenmaal vol is vol en de reiscommissie was dit jaar vroeg met de inschrijving begonnen dus mensen hebben tijd genoeg gehad om zich te laten inschrijven. Het beloofd in elk geval voor de gelukkigen een mooie dag te worden.

Lees meer

Oranje-ochtend

“Bwaè, wat een gezellige ochtend iet.” Was wat er te horen viel in de entree van de Zwanenburg na afloop van de Oranje ochtend. Nou dan heeft het geen zin om het verder aan te vullen, het zegt alles.

Lees meer
0

We laten ons niet wegzetten

De AOBK is aangesloten bij de FASv en via deze weg bij de NVOG en de FBO om ons zo sterk, middels een kleine organisatie, te maken en toch onze stem te laten horen. Nu weten we allemaal dat politici sterk zijn in bagataliseren en mensen of groepen opzij zetten om ze zo buiten spel te zetten. Dit dreigt nu ook weer te gebeuren met de meer dan 5 miljoen senioren in Nederland maar we zijn het zat en vragen u ook uw (afgezakte) schouders er onder te zetten want ondanks dat ze misschien afgezakt mogen zijn met zijn allen zijn we wel sterk en onderteken daarom de petitie we hebben recht om er over mee te praten en laten ons niet meer opzij zetten. Klik op onderstaande link en laat uw stem horen. ECHT DOEN.

https://petities.nl/petitions/niet-korten-wel-indexeren-geen-pensioenakkoord-zonder-gepensioneerden?locale=nl

Lees meer
0

Defibrillator

Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk heeft het gemeentebestuur toch ingezien dat er iets moest gebeuren. Voor de oprichting van de AOBK stond het al op de lijst van het interim bestuur, een Automatische Externe Defibrillator (AED) maar het toenmalig gemeentebestuur zag tegen de kosten op want waar eindigt het een argument was dan ook, men weet niet of de mens die overvallen wordt door een hartstilstand wel gereanimeerd wil worden. Door druk en inzicht staat het huidige College hier anders in, wethouder Corien van Starkenburg kan geen handelingssnelheid worden verweten. We kijken er soms simpel tegen aan maar er schijnt meer werk in te zitten dan op het eerste oog te zien is. Alle AED’s in Nederland staan geregistreerd wat ook inhoudt dat zo’n apparaat niet zomaar ergens anders neergehangen kan worden. Maar de AED welke eerst binnen in de Boorsma hal hing is nu verplaatst naar buiten direct naast de toegangsdeur van de Boorsmazaal.

Hoe werkt het eigenlijk met zo’n apparaat, kan iedereen hier mee overweg.

Lees meer
0

Koningsweek

Jaren is er een beetje de sleet ingekomen, het was de laatste jaren eigenlijk alleen maar op Koninginnedag of Koningsdag maar verder was het stil in de Zwanenburg, oké de OranjeBingo was er natuurlijk altijd en natuurlijk altijd druk bezocht, zonder dit te willen kleineren o.i.d., want dit blijft natuurlijk ook geweldig, zit er nu weer muziek in. Bij de damessoos schijnt het al te beginnen ook daar hebben ze de plannen voor een gezellige Oranje-middag al klaar. Maar de topstukken deze week zijn natuurlijk de donderdag morgen, zie onderstaand schema, en de OranjeBingo op vrijdagmiddag op de vertrouwde tijd van 14:00 uur met dezelfde entree alleen wordt deze middag nog feestelijke dan gewoonlijk.

 

Lees meer
0

TOT HET UITERSTE

Het zit hoog, het zit diep, het is erg gevoelig, ligt zwaar op de maag en het is nog lang niet over de hele kwestie van de bushalte.

Dat het hoog zit blijkt wel uit het feit dat er een 100% score is wat betreft de handtekeningen van de omwonenden. Het komt niet veel voor dat een protest actie zo’n score oplevert, altijd zijn er wel enkele tegenstemmers te vinden maar niet nu. Het is een unieke eensgezindheid die hier ten toon wordt gespreid.

Dat het diep zit blijkt wel dat nu al 14 dagen lang positieve reacties op de bezwaren om de bushalte te verwijderen blijven binnenkomen.

Dat het gevoelig ligt blijkt wel uit de vele gevarieerde reacties op dit voornemen van Provincie en Gemeente.

Dat het zwaar op de maag ligt blijkt wel uit het feit dat de acties niet automatisch overgaan zoals men veel ziet, dat de bezwaarmakers het zat worden of moedeloos ermee stoppen en het ziet er dan ook naar uit dat niet met actievoeren gestopt wordt dan dat er een positief resultaat uitkomt.

Lees meer

Workshop

Hoe kunnen we elkaar helpen, hoe kunnen we herkennen of iemand hulp nodig heeft, hoe is het gesteld met onze betrokkenheid voor anderen, hoe zouden we hier op in kunnen spelen, hoe dit, hoe dat. Allemaal vragen die we onszelf kunnen stellen. Kom eens naar de workshop..

Lees meer
0

Mantelzorgers.

Workshop voor een goed keukentafelgesprek

 Op dinsdagavond 14 mei organiseert het Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning de workshop ‘Hoe bereid ik me voor op een keukentafelgesprek’ voor mantelzorgers in de gemeente Katwijk.  De bijeenkomst vindt plaats in Tripodia, Hoorneslaan 155 in Katwijk. Inloop is mogelijk vanaf 18.30 uur. De twee uur durende workshop begint om 19.00 uur en we sluiten de avond rond 21.00 uur af met een hapje en een drankje.
 

Koffieochtend voor mantelzorgers

Onze volgende koffieochtend voor mantelzorgers is op woensdag 12 juni in dienstencentrum de Zwanenburg in Katwijk. Dé plek om andere mantelzorgers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Medewerkers van het team Mantelzorgondersteuning ontvangen u met een kopje koffie of thee en zijn aanspreekpunt voor het stellen van vragen.

Komt u gezellig langs?

 

 

Lees meer
0

HOOP

Vandaag, 11april, staat met grote letters in het Leidsch Dagblad “Bushalte Tramstraat niet meer te redden”  de redactie van deze krant heeft helaas het laatste nieuws vanuit het gemeentehuis niet mee kunnen nemen maar dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste, het belangrijkste is het resultaat op het eind. Een oplossing is nog niet helemaal van de baan. Eigenlijk komt deze kop als een domper over terwijl er juist licht aan de horizon is, niet alleen wat de bushalte betreft maar ook wat betreft de eensgezindheid onder de ouderen. Hadden de bezwaarmakers eerst alleen de steun van de ouderenbond PCOB Rijnsburg-Valkenburg en had men het idee dat de PCOB Katwijk zich van alles distantieerde is dit gelukkig niet helemaal het geval. Door omstandigheden hebben zij nog niet kunnen reageren maar volgens bestuurslid dhr. R. de Vries, bestuurslid van de PCOB afdeling Katwijk, steunen zij zeker de ontstane acties al spreekt hij hier nog op persoonlijke titel. Het bestuur zal zich hier binnenkort over buigen, zegt hij, om een officieel standpunt naar buiten te brengen.

Het is natuurlijk, dat blijkt maar weer eens, ontzettend belangrijk dat ouderen zich verenigen. Wat is er dan sinds het ter perse gaan van de krant gebeurd.

Lees meer
0

De SGP

ÜOok de SGP heeft bedenkingen tegen het huidige voornemen van wethouder Nagtegaal. Met het CDA is dit toch een belangrijke pijler in de Katwijkse politiek.

Het vreemde is dat de CU zich hult in stilzwijgen, eerst was het dat zij dit in een fractie vergadering, afgelopen maandagavond is deze geweest, hun standpunt zouden bepalen. Nu zou je zeggen dat het niet zo moeilijk moet zijn als je de antwoorden van de gemeente op een rijtje zet maar ondanks alles hebben we niets uit die hoek vernomen. Of heeft het te maken dat hun Klaas Jan van der Bent, de voormalige wethouder van OV, het allemaal heeft bekokstoofd en was de CU als enige partij wel op de hoogte van dit voornemen. We horen het nog wel, hieronder het artikel van de SGP uit RTV Katwijk.

 

Publicatiedatum: 9 apr. 2019

 

De SGP-fractie wil dat de halte aan de Tramstraat in de buurt van waar veel Katwijkse ouderen wonen behouden blijft. De SGP heeft op 9 april 2019 schriftelijke gevragen aan het college gesteld met die strekking.

 

Zo heeft de SGP-fractie gevraagd of het college met de SGP van mening is, dat het dat het gewenst is dat de halte aan de Tramstraat met de komst van het R-net blijft bestaan. Ook heeft de SGP-fractie gevraagd of het college bereid is zich in te spannen om de bushalte aan de Tramstraat te behouden.

 

In antwoord op eerdere informatieve vragen van de SGP-fractie van 5 maart 2019 had het college geantwoord dat de halte Tramstraat verdwijnt met de komst van R-net eind 2020. Verder heeft het college onder meer aangegeven dat besluitvorming door het college op 7 juli 2015 heeft plaatsgevonden na een oordeelvormend overleg met de raad. 

 

 

De SGP heeft benadrukt dat in een informatieve sessie van de gemeenteraad van 18 juni 2015 namens Arriva is opgemerkt dat R-net en het onderliggende net alle bestaande haltes in Katwijk zullen aandoen. Inmiddels heeft de gemeenteraad een brief van Algemene Ouderen Bond Katwijk e.a., ontvangen op 3 april 2019, met betrekking tot zorgen over het verplaatsen van de bushalte bij Dienstencentrum de Zwanenburg. De SGP-fractie heeft verder nog gevraagd of het college bereid is hierover in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland en indien nodig met andere organisaties en instanties

Lees meer
0

WEL OF GEEN BUSHALTE

Er zijn antwoorden van de gemeente binnen op vragen welke het CDA vorige week hebben gesteld, antwoorden die geen gerust gevoel opleveren voor bewoners en bezoekers van het Dienstencentrum. De belangenbehartigers voor bewoners bezoekers van het Dienstencentrum hebben een uitnodiging ontvangen van de wethouders R. Nagtegaal en C. van Starkenburg, uitgaande van de antwoorden die de gemeente heeft gegeven is dit bijvoorbaat een zinloze missie. Waarom dan al die gedupeerde zolang op een antwoordt moeten wachten weten alleen de wethouders al hebben we zelf natuurlijk wel een duidelijk vermoeden. Welk gemeentelijk belang heeft wethouder Nagtegaal voor ogen om iedereen maar dan ook iedereen zand in de ogen te strooien, waarom is, was, bij welk raadslid dan ook niet bekend dat, of hebben zich gerealiseerd, dit stond te gebeuren. In de antwoorden worden de lezers van deze antwoorden van niet relevante cijfers bediend om waarschijnlijk de aandacht af te leiden van waar het in feite omgaat. Wanneer het college bij deze besluiten blijven worden ouderen weer genegeerd en gepasseerd en wordt er naar hun niet geluisterd maar deze keer toont ook aan dat de ouderen het er niet bij laten zitten er zal zeker onrust ontstaan en er zullen ongetwijfeld politieke beschadigingen gaan plaats vinden. Maar laten we nog maar niet op de feiten vooruitlopen morgen is de dag dat we eindelijk zelf iets horen en schuilt er toch nog iets van de waarheid in de woorden van de wethouder, “Ik vind het belangrijk om dat samen met onze bewoners te doen. Samen voor het Katwijk van morgen!” we zijn benieuwd.

We blijven u op de hoogte houden, we geven niet op.

0

Laten we er voor elkaar zijn 2

Beste Lezers en Lezeressen,

We zouden bijna vergeten dat we er juist ook voor anderen zaken zijn als wat de bestuursleden nu aan hun hoofd hebben met het geduvel wat vorige week plotsklaps over ons heen kwam, die bushalte. Laten we hopen dat de beleidsmakers van het R-net, politiek en iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft de juiste keuzes en de daarbij behorende ingrepen maken. Voor al de mensen aan de zijlijn is er maar een juiste oplossing namelijk de bushalte laten waar deze nu is, het enige wat rest ons als mensen aan de zijlijn als simpele zielen onze stem laten horen.

Waar we wel actief aan mee kunnen doen en werken is, zoals de aanhef vermeldt, “LATEN WE ER VOOR ELKAAR ZIJN”, we hebben er in deze nieuwskolom al eerder over gesproken. Wat is er nog belangrijker  dan elkaar tot steun zijn, elkaar helpen waar het nodig is.

Lees meer
2

Laatste nieuws over de bushalte

We blijven u nog maar op de hoogte houden van schandalige houding van het College van Burgemeester en Wethouders, want zo zachtjes aan kunnen we hier toch wel het hele College op aan spreken. Nadat we gisteren een aanbod hebben gehad voor a.s. maandagmiddag waarbij op dat moment te weinig betrokken partijen gelegenheid hadden om hier bij aanwezig te zijn is het dit hooghartige College waarschijnlijk in het verkeerde keelgat geschoten, we hebben namelijk niets meer vernomen. Het argument wat we waarschijnlijk te horen zullen krijgen is dat het moeilijk is de agenda’s van twee wethouders vrij te krijgen om een plaatsje in te passen. Wij als gebruikers van het Dienstencentrum hebben hier niet om gevraagd, natuurlijk heeft het probleem van de belbus ons aller aandacht en willen we weten hoe dit verder gaat. Maar we hebben hier begrip voor dat dit een onverwachts gebeuren is en dat er tijd voor nodig is om tot een oplossing te komen en natuurlijk willen we graag op de hoogte worden gehouden maar dat geldt voor alle partijen in heel Katwijk. Anders ligt dit bij het opheffen van de bushalte bij het Dienstencentrum we voelen is hier gewoonweg geschoffeerd, de betrokken wethouder heeft niet eenmaal geprobeerd contact met ons op te nemen, terwijl er fracties van partijen zoals het CDA en Kies Katwijk wel de tijd hebben genomen om naast hun gewone werk contact op te nemen. Inmiddels hebben we ook contact gezocht met de andere ouderen bonden in Katwijk, van PCOB Rijnsburg - Valkenburg hebben wij inmiddels bericht gehad dat zij ons steunen in ons verzet en ook steun toegezegd bij verdere acties. Van de andere oudere bonden hebben we nog geen reactie gehad maar we hebben er het volste vertrouwen in dat ook zij ons zullen steunen, ook leden van hun verenigingen zijn hierbij betrokken en het gaat hier niet alleen over leden het gaat de gehele senioren gemeenschap aan. Verdere acties zullen er ongetwijfeld komen want inmiddels lijkt het er op dat besluiten al zijn genomen hoewel raadsleden zeggen nog niets te weten van een besluit. Hoe vreemd is dit eigenlijk je zou je af kunnen vragen voeren de raadsleden hun controlerende taak nog wel uit. Voor volgende week zaterdagmorgen is de AOBK uitgenodigd door RTVKatwijk om over beide zaken te komen praten in het programma van RTV magazine op de radio ook de pers zulken wij volop hierbij betrekken ook zal de landelijke media worden ingeschakeld om dit onzalige plan onder de aandacht te brengen. Gezien het tempo van de gemeente zullen we van die kant waarschijnlijk nog weinig horen maar zal er wel meer bekendheid gegeven worden aan de stappen welke door alle betrokken partijen zullen worden ondernomen. Veel is het nog niet gebeurd dat ouderen zo van zich af moeten bijten maar waarschijnlijk is er geen stap terug, Katwijkers staan bekend als Doeners en het gaat nu echt gebeuren.

Inmiddels zijn er in een week tijd ontzettend veel bezwaarschriften van bewoners, steunbetuigingen via de mail en handtekeningen van bezoekers van het Dienstencentrum niet alleen uit Katwijk aan zee maar ook uit Katwijk aan de Rijn, Rijnsoever, Rijnsburg en Valkenburg en het houdt nog niet op. Daarom zijn we ook zo blij met de ondersteuning van de PCOB Rijnsburg - Valkenburg. Wordt vervolgt.

Lees meer
0

1e Paasmiddag 2019

Vandaag 4 april is de eerste Paasviering van de 2 in de Zwanenburg alweer voorbij, de voorganger deze middag was ds. Stam. Het was een bijzonder mooie dienst, na de opening van de voorzitter met enige mededelingen en welkomstwoorden nam ds. Stam de leiding over op geheel Stammiaanse wijze, wat natuurlijk zorgde voor een vrolijke noot naast ook het serieuze gedeelte. Floor van Rijn begeleide het muzikale gedeelten op het orgel, dat waren er nogal wat want zowel voor het koor als de samenzang waren natuurlijk geweldige liederen samengesteld.

Lees meer
0

STEUN VAN GEMEENTERAADSLEDEN.

Nadat het afgelopen weekend de CDA fractie een vragenlijst bij het College indiende omtrent de vreemde gang van zaken bij het vaststellen van de bushalte voor het nieuwe R-net konden we vanmiddag de nieuwe fractievoorzitter van het CDA Dhr. Barend Tensen en Irene van der Plas in de Zwanenburg ontvangen. Enerzijds om elkaar beter te leren kennen maar vooral om polshoogte te nemen hoe het er nu voorstaat in de Zwanenburg. We zijn natuurlijk heel blij met de aandacht die de politiek aan ons schenkt met die afschuwelijke mededeling afgelopen vrijdag. In het gesprek kwam tot uiting dat ook bij de raadsleden niet duidelijk is of er een besluit genomen is of dat het nog steeds een voornemen is. De enige die hier voor ons uitsluiting kan geven houdt zich wonderbaarlijk stil terwijl hij toch zegt “Ik vind het belangrijk om dat samen met onze bewoners te doen. Samen voor het Katwijk van morgen” Dit voornemen blijkt niet in de praktijk, naar de bewoners in de kern van Katwijk aan zee. Als er al een besluit genomen is dan nog blijft het stil. Waarom vraagt men zich hier af, toon je een vent, wees eerlijk en geef duidelijkheid. Veel woorden maar weinig daden zullen we maar denken.

Maar goed laten we hier maar eens de vragen van het het CDA aan het College tonen. Volgens Irene van der Plas is het gebruikelijk dat na een week antwoorden te verwachten zijn. We zullen zien.

:

 

Lees meer
2

De schrik zit er goed in.

De schrik zit er zeker goed in bij de omwonenden van het Dienstencentrum de Zwanenburg en niet alleen bij de omwonenden maar ook bij de vele bezoekers van dit Dienstencentrum. Het bericht sijpelt door dat de bushalte bij de Zwanenburg komt te vervallen en ook nog eens dat de belbus gaat verdwijnen. Even een update, na het débacle van het miljoenen verslindende mislukte avontuur van de Rijn Gouwe-lijn is de Gemeente Katwijk en Zuid Holland met een tweede soort bibliotheekplan aan de gang gegaan er moet een R-Net komen, het levert immers geld op om met vooruitstrevende plannen te komen, dat de plannen door de inwoners moeten worden betaald moet je niet over zeuren. We krijgen snelle verbindingen door heel Zuid Holland, de tijd om naar een bushalte toe te gaan moet je natuurlijk niet meerekenen. Er komen grote fietsenstallingen bij de nieuwe halten, dat ouderen niet meer zo makkelijk op de fiets stappen komt bij die snelle jongens natuurlijk niet op trouwens die ouderen moet je niet te dicht bij een bushalte hebben. Weet je hoeveel tijd die bejaarde nodig hebben om de bus in te stappen die kun je beter kwijt zijn dan rijk. Dus die gedachte is daarom niet zo gek om de bushalte bij de Zwanenburg op te heffen.

Lees meer
0

Laten we er voor elkaar zijn

We hebben uw hulp nodig. Oproep.......We hebben uw hulp heel hard nodig, van elk lid, van elke vriend of vriendin, van al uw familieleden, van iedereen die u een warm hart toedraagt. En eigenlijk hoeft u daar weinig voor te doen althans niet meer dan gewoon mens te zijn er te zijn voor uzelf en de anderen uit uw omgeving. HOE?

Lees meer
 J. Varkevisser-van der Meer (45 jaar lid), J van Duijn-Barnhoorn en C.van Egmond-Ketting (beide 40 jaar lid), J. de Best (30 jaar lid), R. van der Veen-Bakker en J. van der Mey, die beide 25 jaar lid zijn.

Evangelisatiekoor Katwijk

De komende zangavond, 21 maart, wordt alweer de laatste zangavond in het seizoen 2018 – 2019 in de Zwanenburg, de allerlaatste zangavond is dit natuurlijk niet, deze is zoals gewoonlijk bestemd voor de Mannenzanggroep Sion in de Vredeskerk op woensdagavond 15 mei. De laatste zangavond in de Zwanenburg is van het geweldige gemengde Evangelisatiekoor Katwijk die acte de présence komt geven. Het koor komt al jaren naar de Zwanenburg en groot is dan ook hun gevolg, natuurlijk is de akoestiek niet zoals in een kerkgebouw maar dit koor weet dit alleszins goed te maken. De Zwanenburg is bij lange niet zo oud als dit koor met hun 65 jaar, sinds november vorig jaar, dat zij nu aan de weg timmeren. Dan komt het Dienstencentrum maar net kijken, in februari werden weer diverse leden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange deelname aan het koor. Zie foto hiernaast, het zijn  J. Varkevisser-van der Meer (45 jaar lid), J van Duijn-Barnhoorn en C.van Egmond-Ketting (beide 40 jaar lid), J. de Best (30 jaar lid), R. van der Veen-Bakker en J. van der Mey, die beide 25 jaar lid zijn. Het belooft in elk geval weer een fijne avond te worden al helpt de buitenwereld hier niet echt aan mee. Bij hun vorige optrede in de Zwanenburg werd het dagelijks nieuws overschaduwd door de moord op Anne Faber, we kunnen deze afschuwelijke daad allemaal nog goed voor de geest halen zo aangrijpend die was en nu de aanslag in het hart van Nederland de stad Utrecht. Er kan natuurlijk totaal geen verband worden gelegd met deze nare gebeurtenissen in het land en het optreden van dit mooie koor welke altijd een graag geziene gast zijn bij de zangavonden van de AOBK. Laten we voor even maar het nieuws opzij zetten en genieten van het koor en de samenzang, tot a.s. donderdagavond 21 maart, aanvang 19:30 uur. Het koor staat onder leiding van dirigent Frans van Riessen en de organist, de in de Zwanenberg zeer bekende, Floor van Rijn. Floor is ook de organist van het koor van de AOBK, de Vierboet. Het is de eerste zangavond dat er gespeeld wordt op het orgel welke sinds kort is aangesloten op de geluidsinstallatie, Floor heeft met zijn koor de Vierboet al kunnen oefenen maar het is nieuw voor de bezoekers. Komt allen de toegang is gratis de koffie en koek staan klaar een kleine bijdrage wordt hierom wel gewaardeerd. Fijne avond.

Door op de link onder de afbeeldingen 2 en 5 te klikken kunt u nu al horen wat dit koor zoal te brengen heeft.

 

21 Maart aanvang 19:30 uur.

 

Lees meer
0

Paasfeest natuurlijk ook in de Zwanenburg

Het laat nog even op zich wachten, het Paasfeest is laat dit jaar. We weten allemaal dat dit komt door de maanstand, de zondag na de eerste volle maan in de lente, zo is dit door het Concillie van Nicea in 325 na Chr. bepaald. We houden dit nog steeds aan, zo kan het voorkomen dat 1e Paasdag al op 22 maart wordt gevierd maar het kan ook zomaar 25 april worden. Het toeval wil dit jaar dat volle maan is op 21 maart dus net een dag te vroeg waardoor de eerst volgende volle maan op 19 april valt de zondag er op 21 april. Bij de Paasvieringen in de Zwanenburg moet altijd rekening worden gehouden met de Paasvieringen van de kerken, zodat mensen geen keuze hoeven te maken. Er wordt daarom 14 dagen voor Pasen de wederopstanding van Jezus in de Zwanenburg herdacht.

 

Lees meer
0

Geluidsinstallatie

Op 7 maart is de geluidsinstallatie in het Dienstencentrum de Zwanenburg onderhanden genomen, met de geluidsinstallatie op zich was niets mis mee maar het kwam teveel voor dat deze kraakte en piepte en met presentaties kwam het geregeld voor dat deze uitviel. Het was voor een groot deel ook te wijten aan ondeskundigheid maar als dit veel voorkomt moet uiteraard ook dit onderhanden worden genomen. De beheerder van het Dienstencentrum de Zwanenburg, Welzijnskwartier, heeft het initiatief genomen hier dan ook werk van te maken. Met de deskundige adviezen van Music All Inn uit Noordwijk werd een voorstel uitgewerkt, een kostenplaatje gemaakt en subsidie aangevraagd bij Fonds 1818. Het plan werd goedgekeurd en aan Music All Inn de opdrachtgegeven de voorgestelde verbeteringen aan te pakken. Maar zoals bijna altijd met aanpassingen het geval is stuitte men ook hier op onvoorzien zaken maar dan ook weer niet zo dat deze onoverkomenlijk zijn, bij deskundig gebruik hoeft men hier niets van te merken en kunnen we weer jaren door met een goede verbeterde installatie. Alle gebruikers van het Dienstencentrum zullen blij en dankbaar zijn met het initiatief van het WELZIJNSKWARTIER.

Wat is er gebeurt met de installatie

 

Lees meer

Nieuwtjes

Onder de kolom “Activiteiten” staan diverse nieuwtjes van de desbetreffende activiteiten. Hou deze kolom dan ook in de gaten en klik op de activiteit waar je interesse ligt. Om op de hoogte te blijven van het wel en wéé binnen onze Bond is het ook goed eens de andere activiteiten te bekijken.

WIST U DAT?

Het is inmiddels 875 dagen geleden dat de AOBK aan de Gemeente gevraagd heeft om een AED te plaatsen in de buurt van het Dienstencentrum de Zwanenburg, niet achter een gesloten deur natuurlijk. Van iedereen hoor je er wordt aangewerkt. Al drie keer is hij har(t) nodig geweest, halen we de duizend dagen? of moet het eerst mis gaan met ernstige gevolgen.

De geluidsinstallatie in de Zwanenburg is uitgebreid waardoor er beter ingespeelt kan worden op de behoefte, er is een headset aanwezig, de huiskamer is aangesloten met een box op de geluidsinstallatie in de grote zaal, het orgel is aangesloten op de installatie en het geluid van de beamer kan beter geregeld worden. Met dank aan het WZK en aan Fonds 1818.

Lees meer
0

Week van de zorg 11- 16 maart

De informatie-ochtend van de maand maart staat in het teken van de week van Zorg en Welzijn. Honderden Zorg en Welzijnsorganisaties in Nederland openen hun deuren

Deze week is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met de zorg. Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom. Zij krijgen een kijkje achter de schermen om te laten zie wat werken in de zorg betekent, zo wordt iedereen uitgenodigd voor een Meet & Greet, een inspiratiemiddag of een speeddate zoals in de Zwanenburg op donderdag 14 maart.

klik op de link hieronder voor het programma van het WZK. klik op een link onder een afbeelding hiernaast om even terug te kijken naar de week van de zorg vorig jaar.

Het zal wel een gezelige drukte worden in de Zwanenburg.

https://welzijnskwartier.nl/organisatie/1072/kom-met-ons-daten-in-de-week-van-zorg-en-welzijn-2019/

Lees meer
0

Rust in de tent.

Na deze week ligt de biljartcompetitie in de Zwanenburg 2 weken stil, misschien dat zij nu de tijd hebben om eens de standen te laten zien. Hoe staan zij er voor, zit er nog een kampioen bij dit jaar en misschien is een keer de beloofde uitleg van al die cijfers in de uitslagen lijsten van de CRBB aan de beurt.

Op het mededelingenbord in de entree zullen de standen van onze teams worden weergegeven..

0

Een unieke kans

Dat kun je rustig stellen na het aanbod van goodold Cees Barnhoorn dat het uniek is dat deze man bereid is weer de uitdaging aan te gaan. Hij heeft na de mannendag in het Katwijks Museum verklaard best wel weer eens les te willen te willen geven in het tekenen. Wie zou er eigenlijk geen les willen hebben van de grootste en bekendste Katwijkse tekenaar aller tijden maar ook op schildergebied heeft deze buitegewone Katwijker zijn sporen verdiend. Twee schitterende boekjes zijn van zijn hand verschenen en nog elke dag, op de zondag na, neemt hij zijn potlood ter hand. Geweldig dat hij zijn inzicht kennis en kunde aan de Katwijker wil overbrengen, met een deelname van minimaal 6 personen heeft hij toegezegd de handschoen op te nemen, wie wil dit nu niet. In principe is afgesproken om dit b.v. op maandagmiddag te doen maar alles is nog bespreekbaar, hoewel Cees niet meer een van de jongste is, is hij nog altijd een zeer actief persoon. We mogen blij zijn dat dhr. Cees Barnhoorn zijn medewerking aan de AOBK wil verlenen, dus mensen met enige interesse laat deze kans niet voorbij gaan. 

Inschrijven kan via de mail van de AOBK aobkatwijk@gmail.com of bel 0629317126.

0

Evangelisatiekoor de Zaaiers uit Leiden.

Wat is het toch fijn als mensen zingen uit liefde, liefde uit het hart. Als er zoveel overtuiging in zit dan ligt zo’n koor geen streepje voor maar mijlen voor. Het was een avond dat iedereen kon en ook mocht genieten, genieten voor de koorleden alsmede door de aanwezigen met afwisselend zingen door het koor, samenzang, gedichten etc. het was gewoon een fijne avond. Ondanks dat er ook nog een wijkavond in de wijk werd geörganiseerd was de opkomst redelijk te noemen, de aanwezigen zullen er geen spijt van hebben gehad. 

Klik op de blauwe tekst (titeltekst) en u kunt enkele foto’s van deze avond bekijken. Wanneer u naar de “Home pagina gaat en u tikt in de rechterbovenhoek, in het vakje zoek, “Zaaiers” dan vind u ook voorgaande artikelen over het bezoek van het Evangelisatiekoor de Zaaiers aan het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Lees meer
1

De mannen uit Katwijk naar het Katwijks Museum

Alle mannen in Katwijk waren uitgenodigd door de AOBK, het WZK en het Katwijks Museum om naar het Museum te komen en uiteraard waren hier velen die er gehoor aan hebben gegeven. Na een kleine introductie over het hoe en waarom de mannen waren uitgenodigd en een heerlijk bakkie met een echt Kattuks knipje werd iedereen gevraagd naar de filmzaal te komen en om in het Katwijks gebeuren te blijven was er een bijzonder leuke quiz gemaakt

Lees meer
0

Wethouder Corien van Starkenburg op oriëntatiebezoek.

Tijdens de uitreiking van de Meerburgprijs voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis nam mevr. Van Starkenburg zelf het initiatief om een bezoek aan het Dienstencentrum te plannen en maandag 18 februari was het zover. Een oriëntatiegesprek waarin de wethouder uitvoerig de tijd nam zich over het reilen en zeilen binnen het centrum voor te laten lichten. Het werd een open en gezellig gesprek met wederzijdse tips en adviezen zonder dat dit allemaal officieel werd waardoor mevr. van Starkenburg een echt beeld moet hebben gekregen hoe het er in de Zwanenburg er dagelijks aan toe gaat. We konden het toch niet laten om enkele punten aan te stippen zoals de afvalafwerking, de overkapping van de scootmobielen en de veiligheid die hiermee samenhangt en uiteraard dat er nog steeds geen AED in de buurt van het centrum hangt waar zoveel ouderen wonen en recreëren.

 

Lees meer
0

15 februari de Chinese maaltijd.

De jaarlijkse Chinese avond in de Zwanenburg was weer voortreffelijk, al zo’n 16 jaar komt  Chinees Indisch Restaurant Kwang Tung uit Rijnsburg naar het Dienstencentrum de Zwanenburg om het jaarlijks etentje voor de leden van de AOBK te verzorgen.

Het eten is kwalitatief, trouwens ook kwantitatief, van een bijzonder hoog niveau waardoor het geen wonder is dat deze samenwerking al zo lang duurt. Natuurlijk draagt de geweldige sfeer eraan bij dat het eten zo smakelijk is, nogmaals zonder afbreuk te doen aan de geleverde kwaliteit. Het zijn goed georganiseerde bijeenkomsten, er wordt voor gezorgd dat er geen gedrang ontstaat er is van al het geleverde eten ruim voldoende en voor de mensen die moeilijk ter been zijn er handjes genoeg om te helpen. Het is toch fijn altijd weer te constateren dat onze gemeenschap er echt voor elkaar zijn.

 

Het was weer heerlijk, gezellig, lekker met een fantastische sfeer er wordt uitgekeken naar de volgende!!!

 

Lees meer
0

Laatste nieuws

 1. Hopelijk ontvangen de mensen, zonder internet, nog tijdig hun nieuwsbrief in de brievenbus. Zoals bij de meeste mensen wel bekend is doet de AOBK er alles aan om alle leden op de hoogte te houden van het laatste nieuws en weetjes. Leden met internet kunnen de website, www.aobk.nl  bezoeken er is een FB pagina en worden geregeld met een mail op de hoogte gehouden, er is sinds kort een infopaneel in de entree van de Zwanenburg waar mensen de actuele activiteiten kunnen bekijken en noteren, de agenda staat wekelijks in de Katwijk Speciaal en ook voor nieuwtjes wordt voor ons altijd ruimte gemaakt en dan ook nog een 4-wekelijkse column in dezelfde weekkrant. En dan ook nog eens de nieuwsbrief welke door een groot aantal vrijwilligers bij de mensen thuis in de bus worden gedaan er worden extra nieuwsbrieven gedrukt zodat mensen die dit willen deze ook mee kunnen nemen. U ziet kosten nog moeite worden bespaard om onze leden te informeren.
Lees meer

Belastingaangifte

Het zit er weer aan te komen de belastingaangifte, we moeten het zelf weer doen. Sommige mensen hebben grote moeite met invullen, hier staan ook dit jaar de AOBK medewerkers voor hun klaar. Anderen hebben altijd weer een steuntje in de rug nodig of zitten met vragen “mag dit wel of moet dit ook”. Ook hier staan weer de vrijwilligers voor u klaar gecombineerd met een info-ochtend.

U ZIET HET U BENT NIET VOOR NIETS LID VAN DE AOBK

Evenals vorig jaar 

Lees meer
0

De standen van het Kaarten en biljarten

De laatste kaartstand weten? Even kijken of je nog een boodschapje kan doen met je gewonnen prijs, of even kijken hoe onze biljarters het doen. Ga naar de kolom activiteiten en klik op klaverjassen en jokeren of biljarten en bekijk de standen. 

De zaaiers tijdens een eerder ootreden in de Zwanenburg.
0

Evangelisatiekoor de Zaaiers op herhaling

Dit jaar is het het zesde lustrum dat dirigente, Jannie Spaargaren Zandbergen, de leiding heeft en het stokje hanteerd van het Christelijke Evangelisatiekoor de Zaaiers uit Leiden. Met 30 jaar leiding geven zit mevr. Spaargaren bijna op de helft van het bestaan van het koor, met hun 62-63 jaar dat het koor nu bestaat is het 4 stemmige koor een begrip geworden in de regio, het heeft een repertoire dat de mensen aanspreekt. Het blijkt telkens weer aan de grote trouwe groep bezoekers wat dit koor tijdens hun optredens bezoekt, zo ook in de Zwanenburg staat hun komst garant voor de trouwe bezoekers die komen luisteren naar dit koor. Vorig jaar was de dirigente er niet bij van wege een nare val vertoefde zij toen in het ziekenhuis, van deze val is mevr. Spaargaren nog steeds niet, zo ons verluidt, geheel genezen maar haar toewijding aan dit koor weerhoudt haar niet om er zelf bij te zijn. Zeker in dit jubileumjaar voor haar wensen wij haar veel kracht en Gods hulp toe haar bij te staan.

Wij zullen ongetwijfeld weer kunnen genieten van het mooie koor- en samenzang in het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Donderdag 21 februari, aanvang 19:30 uur, De bekende overheerlijke koffie met koek staat voor u klaar en de toegang is gratis.

Lees meer
De gegevens die nodig zijn.
0

De mannen en Katwijk

Het was een groot succes vorig jaar HET BEZOEK VAN MANNEN AAN HET KATWIJKS MUSEUM, de opkomst was mooi en de reacties waren overweldigend. Direct werd al gesuggereerd om meer van dit soort ochtenden te organiseren, anderen bleven aanhouden en nu is het alweer zover we gaan weer met de mannen naar het museum. Kritiek was er echter ook, namelijk van de vrouwen, toch hebben we weer gekozen voor een mannendag. Het is net als bij een verjaardag bij de meeste in Katwijk de mannen kruipen bij elkaar en dat gevoel willen we één ochtend in het jaar ook hier houden, één ochtend met alle mannen naar het Katwijks Museum.

Lees meer

Valpreventie

Training valpreventie in Zwanenburg

 

Naar aanleiding van de goed bezochte informatiebijeenkomst afgelopen week in de Zwanenburg organiseert Welzijnskwartier een training ‘ Valpreventie’ speciaal voor u die minder risico willen lopen om te vallen met alle gevolgen van dien. De cursus start op vrijdag 8 maart a.s. om 10.45-11.45 uur in Zwanenburg .

Lees meer
1

De gezamelijke chinese maaltijd

Het is een jarenlange traditie waar altijd naar wordt uitgekeken en wat zeer wordt gewaardeerd anders is het niet verklaarbaar dat vanaf de vaststelling en aankondiging alle plaatsen binnen een mum van tijd weg zijn. Dit jaar zit er ook nog eens een bijzonder teintje aan de chineese maaltijd, en ondanks dat de chinezen het niet af laten nemen om op hun nieuwjaarsdag de maaltijd met hun familie samen te nuttigen, staan ze ondanks deze dag klaar om ook de grote familie van de AOBK te voorzien van een overheerlijke maaltijd, want dat die garantie er is mag na al die jaren wel duidelijk zijn. Nog een ander ding wat we meekrijgen is het kabaal, niet zoals de chinezen het zelf doen met veel vuurwerk maar wel met de mond. Voor de chinezen een must om het mensenetende prooidier die rondwaard te verdrijven en voor de Zwanenburgers om de sfeer er in te houden, eet smakelijk.

Hiernaast nog enkele foto’s van vorig jaar.

 

Lees meer
0

Diverse activiteiten

Onder de kolom “Activiteiten” vind u bij de diverse activiteiten enkele foto’s van de afgelopen weken, ook kunt u de laatste stand van het klaverjassen en jokeren daar bekijken. Klik op de activiteit waar u naar zoekt en open het artikel door op lees verder te klikken.

1

De uitdag van de AOBK

De reiscommisie heeft weer een geweldige reis in het vooruitzicht gesteld. En hoe kan het ook anders dan dat dit een bijzondere mooie dag gaat worden. Het is Cor Varkevisser op het het lijf geschreven, om met al zijn ervaring als kaptein op de Triton te hebben gevaren, een mooie tocht in elkaar te zetten. Op veler verzoek moest het ook dit jaar weer varen zijn. Vorig jaar was het ook een geweldige dag met dat rondje IJsselmeer en die prachtige vaartocht over de Alde Faenen maar dit wordt toch wel een spektakel stuk zonder een bustocht en toch een hele dag er op uit. Vertrek op 7 juni om 09:00 uur en we zijn weer terug om 19:00uur- 19:30 uur, klokje rond dus. Aan boord koffie met gebak een koffie tafel tussen de middag met een echte holandse kroket, die mooie stad Gouda bezoeken met zijn schitterende stadhuis de langste kerk in gotische stijl, de st Jan, zijn Goudsekaas en die mooie binnen stad met al zijn winkeltjes en natuurlijk zijn terrasjes. Het beloofd wat en terug aan boord onderweg naar huis een heerlijk diner.

Cor met je team van Alt Mulder, Dicky van der Spek en Dicky Onderwater bedankt voor jullie keuze.

Lees meer
0

Valpreventie

In het kader van de informatie voorzieningen voor ouderen was het thema in januari 2018 “valpreventie in combinatie met het gebruik van medicijnen”. Vooraf dacht de organisatie dat het niet zo heel druk zou worden het valt meer onder de gedachte “Het zal mij wel niet overkomen” ik zie het dan wel weer. Maar eens temeer werd duidelijk dat de mensen zelf wel bepalen wat interessant is. Het werd een gezellige club met mensen die actief meededen wat natuurlijk ook voor de presentatoren fijn is. Het waren deze keer Piet Ooms, van de Katwijksche Apotheek, Mirjam de Wit, ergotherapeut en Eveline Anthonissen, docent bewegen. 

 

Lees meer
1

Jammer

Afgelopen vrijdag 18 januari was daar de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar 2019. Het werd een memorabele vergadering. De emoties liepen tijdens diverse onderwerpen nogal hoog op, zonder hier uit de school te klappen om welke onderwerpen het hier direct ging, kan wel verteld worden dat dit volstrekt niet strookte met de oproep van de voorzitter in zijn nieuwjaarswens tijdens zijn nieuwjaarsreceptie.

Lees meer
Wees stil bij het aangezicht van God
0

Zangavond met het Pnieldameskoor

17 januari 2019, wanneer de tijd verstrijkt en de datum, dat er weer een nieuwe Zangavond in het Dienstencentrum de Zwanenburg, gepland staat wordt het toch altijd weer spannend voor de organisator van deze avonden. Vooral als er ook nog eens twee maanden zitten tussen de vorige en de aankomende zangavond en het weer ook nog eens niet uitnodigend is om de deur uit te gaan. Dan ziet Dicky van der Spek haar geest alweer dwalen maar elke keer zien we haar weer opfleuren en komt de smile niet meer van haar gezicht.

Lees meer
Fragment Pnieldameskoor Ik zal er zijn.
0

Zangavond met het Pnieldameskoor

Het was 19 april van vorig jaar, dat het zo’n mooie zomer zou worden wisten we niet maar het was wel, achteraf gezien, een voorbode. Ondanks dat het nog maar half april was, was het een schitterende zomeravond, het was heerlijk buitenzitweer. Ondanks dat alles was de opkomst groot in de Zwanenburg en dat was niet voor niets, de invalster dirigente, de organist, de organisator, het koor, de vrijwilligers en alle aanwezige genoten deze avond met volle teugen. Of dat de reden is dat het koor alweer zo snel optreedt is niet bekend maar is zeker welkom. Laten we opnieuw genieten van hun optreden.

Voor de verandering hebben we het artikel van vorig jaar er bij gehaald zodat u ook nog eens de geluidfragmenten van vorig jaar kan beluisteren, als opwarmertje. Klik op de afbeelding hiernaast maak de afbeelding groot door op het icoontje rechtsboven te klikken en klik vevolgens op de link onder de afbeelding. Zet wel uw geluid aan.

Tot donderdagavond.

Lees meer
Mooie foto van Adrie van Duijvenvoorde in alles over Katwijk
0

Meerburgfonds

Een bestuursdelegatie van de AOBK was bij de prijsuitreiking van de Stichting Herinneringsfonds D. F. E. Meerburg aanwezig. Deze prijsuitreiking vond plaats voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Katwijk in de raadzaal van het gemeentehuis. De prijs werd uitgereikt door de kleindochter van dhr. Dirk Meerburg, Ir. M. H. Meerburg. Dhr Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting welke jaarlijks prijzengeld toekent aan verdienstelijke Katwijkers.

Lees meer
0

Nieuwjaarsreceptie

Het was een gezellige drukte op de nieuwjaar receptie van de AOBK, het is toch altijd fijn te mogen constateren dat er zoveel mensen zijn die oog voor elkaar hebben, belangstelling voor elkaar, er zijn voor elkaar, elkaar het allerbeste toewensen in het nieuwe jaar wat voor ons staat. Zo kwam, voor het nieuwjaarswoord van de voorzitter, Dicky van der Spek met een mededeling over de bij ons allemaal bekende An de Rooij. An ligt al geruime tijd in het ziekenhuis geestelijk is alles nog prima maar het lichaam lichaam wil niet meer, Dicky van de Spek en Dicky Onderwater hebben haar, als dames van de commissie Lief en Leed van de AOBK, in het ziekenhuis opgezocht.

Lees meer
0

Nieuwjaarsgroet

Het bestuur van de Algemene Ouderen Bond Katwijk

Wenst alle leden en iedereen die de AOBK een warm hart toedraagt een

Gezond en Voorspoedig

2019

 

Lees meer
1

Het traditionele nieuwjaarsgedicht van Ina de Mooij.

Evenals vorig jaar heeft Ina de Mooij weer een mooi gedicht voor ons gemaakt, deze traditie houden we erin. Het is toch een kanjer die van alle markten thuis is, naast dat ze voorzitter is van de IOV betekent ze ook veel voor de AOBK. Ze is mede- initiatiefnemer van die nog steeds groeiende en oergezellige Crea-groep, ze heeft er mede voor gezord dat de adminstratie van de AOBK op de rit staat, ze is actief binnen de beheerdersgroep en springt in waar het nodig is. Geen enkele vereniging kan bestaan zonder dit soort vrijwilligers.

 

 

 

 

Lees meer
0

Voorlichting valpreventie

INFORMATIE PLATFORM - INFORMATIE OCHTEND

Ook het nieuwe jaar gaat de informatie naar de senioren in Katwijk onverminderd voort. Op donderdag 24 januari is het weer tijd om mensen te informeren over vallen, het is het meest voorkomende ongeval waarbij mensen (ernstig) letsel oplopen.

De vraag is wat zijn de mogelijkheden om dit te voorkomen, is het allemaal zo simpel en als dit zo is hoe kan men dit simpel houden. Waar vinden de meeste ongelukken plaats en nog belangrijker KAN MEDICIJN GEBRUIK hiermee te maken hebben en wat zou je hier dan aan kunnen doen, 

We gaan het met elkaar doornemen zonder te vallen maar onder het genot van een gratis kopje koffie, ook de toegang in de Zwanenburg is zoals gewoonlijk gratis. Aanvang 09:30 uur.

De Zangbundel
0

Zangbundel Joh. de Heer

ÓIn het Dienstencentrum de Zwanenburg wordt bij diverse activiteiten van de AOBK geregeld de Zangbundel van Joh. de Heer te voorschijn gehaald om hieruit de mooie liederen te zingen. De meeste liederen kunnen wel meegezongen worden maar dat kan natuurlijk niet voor alle liederen het geval zijn, er staan inmiddels meer dan 1011 verzen in vermeld. Dan is het helemaal niet vreemd dat het niet iedereen lukt zomaar al deze liederen mee te zingen, bezoekende koren bijvoorbeeld gebruiken over het algemeen wel de laatste bijgewerkte uitgave van dit liedboek. Het geldt overigens ook voor bijvoorbeeld de Damessoos die deze bundels gebruiken, elke week zingen zij hieruit onder muzikale begeleiding.

De zangbundels van de AOBK zijn dus oud, versleten en niet meer volledig dit kon zo niet langer, door de activiteitenbegeleiders was dit al eerder aangegeven maar waar haal je zo in 1 keer 100 nieuwe bundels vandaan. Geen eenvoudige opgave maar het moest wel gebeuren.

Lees meer
Dicky met haar gedicht
0

Kerstmiddag in de Zwanenburg

De eerste kerstmiddag van het aflopende jaar 2018 is ook alweer geweest, het was een mooie, gezellige en leerzame middag. Alles wat een kerstdienst in zich moet hebben was er, de voorzitter met zijn voor- en slotwoord, de dominee met zijn schriftlezing en zijn meditatie, het gelegenheids mannenkoor van de mannen van de Vierboet en het Sionkoor, een kerstverhaal en een gedicht en natuurlijk de samenzang met kerst gerichte liederen onder een geweldige orgelbegeleiding. De zaal was vol en ondanks dat er meer brood en slaatjes waren ingeslagen als waarop gerekend was, was alles op. Het was een middag om op terug te zien, morgenmiddag is de volgende kerstmiddag. Het zal ongetwijfeld weer net zo’n fijne middag worden als deze. We hebben wat foto’s gemaakt voor de indruk en om terug te kijken.

Lees meer
Kattukkerzandt
0

Jan op Facebook

 • HOp face book kwamen we een geweldig initiatief tegen, mooi hoor. 

https://www.facebook.com/356490661486180/posts/538619343273310/

Het is niet het enige wapenfeit van de afgelopen dagen, buiten de hierboven getoonde Kattukkerzandt, dat is er maar 1. In de laatste bestuursvergadering toonde Jan wat hij met zijn inzet heeft bereikt. 

Jan was er op uitgetrokken om bij veel Katwijkse restauranthouders te vragen of zij bereidt zijn de AOBK te steunen en dan speciaal voor de Bingo- lootjes middagen van de AOBK welke elke laatste vrijdag van de maand worden georganiseerd,

Hier de nieuwste sponsoren welke Jan heeft benaderd en bereid heeft gevonden.

 

Lees meer
0

Kerstviering

Gewijzigde aanvangstijd

Het komt alweer aardig dichterbij deJAARLIJKSE KERSTVIERINGEN in de Zwanenburg. 13 en 14 december is het weer zover. 

 

 

 

Lees meer
0

Week van Oranje

Koningsfeest is nog ver weg zult u zeggen, maar 2018 heeft laten zien hoe snel een jaar voorbij is en de AOBK wil er dit jaar samen met het WZK in de Zwanenburg iets moois van maken voor alle senioren in Katwijk.

 

 

Lees meer
0

Aanmelden leden

Waarom zou je lid moeten worden van de Algemene Ouderen Bond

-——————————————————————JA.               NEE.

Kun je er een een lekker bakkie doen——————— —O.                   O

Kun je er gezellig met anderen een maaltijd nuttigen.——O.                   O

Kun je er een lekker potje biljarten.————————— O.                    O

Is er een gezellige Crea- groep aanwezig.———————O.                    O

Is iedereen welkom op de damessoos.————————-O.                    O

Kun jer er met elkaar heerlijk zingen.————————-O.                    O

Kun je er wekelijks jokeren.————————————O.                    O

Kun je er wekelijks klaverjassen.——————————O.                   O

Is er een schildersclub——————————————-O.                   O

Komt de AOBK voor jou belangen op.————————-O.                   O

Kun je met al je vragen bij de AOBK terecht.—————-O.                   O

Heeft de AOBK een website.————————————-O.                    O

Is het lidmaatschap betaalbaar.——————————--O.                     O

Is de AOBK voor iedereen in Katwijk.————————-O.                     O

Wordt er ook nog Bingo gespeeld——————————O.                    O 

 

Als je de meeste vragen met JA beantwoordt wat hou je dan nog tegen, al bijna 550 senioren gingen je voor. Sluit je aan en doe mee en help zo ook je plaatsgenoten. Kom langs woensdag 28 november van 14:00-15:00 uur en schrijf je in of mail naar aobkatwijk@gmail.com.

 Het lidmaatschap bedraagt €30,- voor een enkel lid en €50,- voor partner leden voor een heel jaar.

Deel dit bericht met al je vrienden en laat zo zien dat ook jij de AOBK een warm hart toedraagt.

Het 550ste lid ontvangt een gratis lidmaatschap voor 2019

www.aobk.nl

0

Uw Zorgpremie

De tijd breekt aan dat u zich weer moet buigen of u wilt overstappen naar een andere Zorgverzekeraar of blijft zitten waar u zit maar toch nog eens de mogelijkheden in het pakket wilt bekijken, alleen het basispakket of toch nog wat aanvullingen, eigen risico wijzigen misschien. Het is voor de meeste mensen toch een hele uitzoek de AOBK bied u hier de complete overzichten aan en tevens een lijst met Zorgverzekeraars waarbij u via uw ouderen bond korting kunt ontvangen en ook hoe hoog die korting dan is. Bekijk op uw gemak het overzicht door op de een dubbelklik op de afbeelding.

0

Het Informatie Platform Katwijk (IPK)

íDe informatie-ochtend van 15 november stond in het teken van de financiën, Grip op de Knip en veilig bankieren.

De vertegenwoordigers van Grip op de Knip, Aad van der Hout, voorzitter, en Gert Verhoeff kwamen vertellen wie Grip op de Knip is, wat zij doen en wanneer u hun hulp kunt inroepen. Na allereerst een uiteenzetting over het ontstaan en geschiedenis van deze vrijwilligersgroep te hebben vertelt, voor wie en wat deze organisatie kan betekenen stelde de heer van het Hout ook nog enkele vragen aan de aanwezigen, vragen die eigenlijk onbeantwoord bleven een teken dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van het Wel en Wee van de mensen om hen heen. Zo vertelde de voorzitter dat uit onderzoek is gebleken dat van de 65.000 inwoners van Katwijk er,in 2017, 2700 mensen zijn die betalingsproblemen hebben, er zijn 250 vorig jaar, na tussenkomst van gemeente en Grip op de Knip, geholpen. Hetgeen betekend dat er teveel mensen zijn die geen hulp zoeken en waarvan de schulden alleen maar oplopen, met voorlichting probeert de organisatie meer mensen te bereiken om zo de schade te beperken. Na de inleiding werd het woord aan dhr. Verhoeff gegeven via Power Point presentatie werd een opsomminging gegeven hoe men, ook buiten eigen schuld, in de problemen kan geraken en hoe snel de schulden dan juist op kunnen lopen. Weglopen voor de problemen of post niet openen lost niets op aan de hand van voorbeelden werd dit duidelijk gemaakt het vooral huisvesting of de zorgkosten niet betalen kan tot grote problemen leiden. Grip op de Knip staat de mensen gratis bij vooral na het aanwijzen van een schuldhulp maatje, wat veelal leid tot een vertrouwenspersoon maakt men de schulden inzichtelijk en komt er overzicht in de chaos die meestal is ontstaan. Heeft u zelf problemen of kent u iemand neem contact op met Grip op de Knip. Bekijk de website om meer te weten te komen. www.gripopdeknipkatwijk.nl

Lees meer

Zomers Palet

Hier enkele foto’s van het Zomers Palet van vanmorgen, ja u leest het goed Zomers Palet in november. Het is een gewoonte van het Welzijnskwartier om tesamen met al die medewerkers van het Zomers Palet terug te blikken op al die mooie activiteiten van de afgelopen zomer. Het werd niet alleen foto’s bekijken maar al die medewerkers en vrijwilligers moesten ook nu weer aan de bak.

De mensen gaan hier aan het buffet wat door hun zelf is klaar gemaakt, iedere tafel kreeg opdracht om een gerecht klaar te maken, ook werden er foto’s getoond van eerdere activiteiten , het was gezellig druk.

Omdat er ook veel vrijwilligers van de AOBK meedoen verdiend ook hier een plekje

Lees meer

Teamso

Langer thuis wonen? Dan wel naar mijn zin!

Gezamenlijk spreekuur van de Seniorenmakelaar van Dunavie en Team Sociale  Ondersteuning, ouderenadvies.

Heeft u als oudere, of kinderen van, vragen over wonen, verhuizen of huren?  De afgelopen jaren kreeg het ouderenadvies regelmatig  te maken met deze vragen,en wat daar allemaal bij komt kijken. Daarbij blijkt dat ouderen vaak niet ingeschreven staan bij Woningnet.  

gegevens

Lees meer
0

De kunstschilders van de AOBK

Het weer was vandaag nou niet zo uitnodigend dat men er opuit zou trekken om het werk van onze kunstschilders te komen bekijken. Maar geen nood sinds de fotografie is uitgevonden leggen we het gewoon vast op de gevoelige plaat en brengen het zo bij u thuis, vandaag actie foto’s

Overigens denkt u “het lijkt me ook me toch ook wel leuk om eens te proberen” schroom niet kom gewoon eens langs. Het is niet nodig om gelijk penselen en verf te kopen, als je iets hebt om op te schilderen dan is er genoeg vooradig om het te proberen. Kom probeer het gewoon het is lekker ontspannend en het is een gezellige groep. Elke maandagmiddag gaan we lekker aan de gang. Aanvang 13:30 uur u kunt altijd even langs wippen

Lees meer
3

De Stamppotdag van de AOBK

We zijn met 84 personen afgereisd naar de Veluwe, we vetrokken om 10.15 uur vanaf de Zwanenburg richting de Harskamp waar we via een mooie omweg om 12.00 uur arriveerden. In het partycentrum “ de Molen “ werden we onthaald met koffie en gebak, tijdens de koffie hete Cor eenieder namens de AOBK welkom en wenste allen een fijne dag toe, om ongeveer 13.00 uur vertrokken we met de bus voor een prachtige tocht over de Veluwe , onder leiding van de gids werden we attent gemaakt op de natuur en het wild op de Veluwe, vooral de prachtige herfstkleuren op de bomen maakte veel indruk, om 14.30 uur waren we terug in “ de Molen “, na eerst een drankje te hebben genuttigd werd de stamppot maaltijd geserveerd, deze maaltijd viel bij iedereen goed in de smaak, na de maaltijd gingen we weer huiswaarts en arriveerden we om 18.30 uur weer in Katwijk. 
 

Lees meer
Muurschildering van Wim Kuijt
2

Opening Biljartkamer

Officiële opening Biljartkamer bv Zwanenburg

Het werd een afsluiting van een geweldige periode met een blik op de toekomst, een periode waarbij door de leden zelf de al langzaamaan afzakkende schouders onder werden gezet en dan is het verbluffend hoe sterk die schouders dan nog zijn. Al hadden het nog jonge kerels geweest zonder hulp van buitenaf had het ook niet mogelijk geweest de klus te klaren. De sponsoren welke hebben bijgedragen aan de droom van de biljarters te verwezenlijke werden op het sponsorbord weer gegeven, het bord werd onthuld door bouwcoördinator, timmerman, manusje van alles Piet Ouwehand. Piet maakte met zijn team waar wat eigenlijk maar weinig mensen vooraf voor mogelijk hadden gehouden, zijn vast team met Joop de Gier, Eddy de Vroede, Piet Guijt, Karel van der Luijt, Wim Schaap en Piet de Ridder. Maar eerst wat hieraan vooraf ging.

Lees meer

Crea- ochtend op donderdag 8 november

Zomaar weer een paar fotootjes van de crea-groep op donderdagochtend 8 november in de nieuwe huiskamer in de Zwanenburg, hoewel de ruimte nog lang niet af is blijkt het nu al een gezellige boel te worden. Het is bij de dames niet alleen praete en braie maar de mondjes gaan ook voor andere lekkere dingen gewoon door, kijk maar hiernaast.

Lees meer
De overhandiging van de cheque aan de voorzitter van de bv Zwanenburg en de penningmeester

Rabobank sponsor van de bv Zwanenburg

JRabobank Leiden-Katwijk sponsor van Biljartvereniging de Zwanenburg

Medewerkers van de Rabobank mogen zelf goede doelen aandragen waarvan zij denken dat hiermede een steentje wordt bijgedragen aan het maatschappelijk belang. Gert Jan van Klaveren en Melvin Dieke zijn de bankmedewerkers die de Biljartvereniging van de AOBK “b.v. Zwanenburg” een warm hart toedragen en nog voor de officiële opening van deze ruimte kwamen zij een cheque overhandigen aan de Penningmeester van de AOBK, dhr. Dick Heemskerk en de voorzitter van b.v. Zwanenburg dhr. Nico Kuijt, het geheel werd gecomplementeerd met de voorzitter van de AOBK dhr. Leen van der Plas alsmede de secretaris van de AOBK dhr. Cor Varkevisser.

Lees meer
0

STAMPOTTEN EN EEN MOOIE NATUUR.

lekker eten en genieten van de natuur?

DAT KAN ALLEEN BIJ DE AOBK

Was u tot nu toe er nog niet zeker van om mee te gaan met de jaarlijkse STAMPPOTTENDAG van de AOBK? 

Bekijk de foto’s hiernaast en geniet van de stand van nu.

 

Lees meer
0

Helpt elkaar Helpen

De oplettende bezoeker van het Dienstencentrum de Zwanenburg is het ongetwijfeld opgevallen want zodra men in de entree komt valt het al op, een groot statief met een groot vel papier en een stift erbij. De bedoeling is dat men hier de wensen die men heeft of de hulp of gezelschap die men kan bieden aan een ander, alles kan hier vermeld worden. Dit kan natuurlijk van alles zijn zoals persoonlijke hulp, gewoon gezellig bij elkaar en zo elkaars maatje zijn maar ook spullen die men over heeft of graag zou willen hebben. Alles waar we elkaar maar mee kunnen helpen kan hier opgeschreven worden, ook eventuele suggesties om dit initiatief te verbeteren zijn van harte welkom evenals reacties worden omarmd.

0

belangrijke data komende periode

De Nieuwsbrief voor de maanden november en december liggen al weer bijna op de mat bij de mensen zonder internet ook een reden om in deze periode belangrijke data te vermelden. Trouwe bezoekers weten de agenda op de website wel te vinden maar ook dat is moeilijk voor mensen zonder internet daarom wat afwijkende data hier op een rijtje.

Dinsdag 6 november         Met z'n allen gratis naar de theatertent op de boulevard om de film Engelandvaarders te bekijken                                  aanvang 14:00 uur

vrijdag 9 november            Stamppotdag met de AOBK

donderdag 15 november      Informatie Platform Katwijk met informatie over Grip op de Knip en veilig bankieren met Rabobank Leiden-Katwijk aanvang 10:00 uur

dinsdag 18 december         Vrijwilligers ochtend in de Zwanenburg, gezellig met alle vrijwilligers onder elkaar het lopende jaar afsluiten.               aanvang 10:00 uur

woensdag 12 december      Bloemschikken                                                                                                                                                                     aanvang 10:00 uur

donderdag 13 december        Kerstmiddag                                                                                                                                                                       aanvang 14:30 uur

vrijdag14 december               Kerstmiddag                                                                                                                                                                        aanvang 14:30 uur

elke eerste donderdag van de maand Crea+                                                                                                                                                                     aanvang 10:00 uur

elke woensdag in de oneven weken koffie inn                                                                                                                                                                  aanvang 10:00 uur

elke laatste donderdag van de maand bijbeluur                                                                                                                                                                 aanvang 10:00 uur

elke laatste vrijdag van de maand Bingo                                                                                                                                                                           aanvang 14:00 uur.

0

INFORMATIE PLATFORM KATWIJK

Grip op uw Financiën

“Grip op de Knip” en de “RABO BANK” in het Dienstencentrum

Wat heeft de RABO BANK met Grip op de Knip te maken? In elk geval hebben zij beide te maken met geld en structuur. Structuur in uw financiën dat is nu precies wat het Informatie Platform Katwijk wil bereiken.

Natuurlijk doen ze dit niet zelf hiervoor komen deskundigen, vertegenwoordigers van “GRIP OP DE KNIP” en Rabobank Leiden-Katwijk naar het Dienstencentrum de Zwanenburg.

 

Lees meer
0

KatwijkvanOranje

Gratis met de AOBK naar een voorstelling van de Engelandvaarders.

Op 6 november zijn de leden van de AOBK uitgenodigd om gratis naar de voorstelling te komen van de Engelandvaarders in de theatertent welke staat aan de boulevard zeezijde nr. 19, tegenover hotel Noordzee. Iedereen is welkom dit gratis evenement met de AOBK mee te vieren, noteer in uw agenda om dit unieke gebeuren mee te beleven. De voorstelling begint om 14:00 uur en eindigd om 16:30 uur.

LET OP ER IS DEZE MIDDAG GEEN DAMESSOOS WANT BIJNA IEDEREEN MAAKT GEBRUIK VAN DIT AANBOD.MAAR OOK MANNEN ZIJN VAN HARTE WELKOM.

 

Lees meer

Zangavond met de Vierboet

Het was weer een mooie zangavond, een zangavond waar de vaste bezoekers altijd weer voor hun huis uitgaan zij willen het niet missen. Het dirigent stokje werd, door afwezigheid van de vaste dirigent Cor Varkevisser, letterlijk en figuurlijk overgenomen door het andere bekende lid van de AOBK n.l. Maart Schaap. Het werd weer een mooie avond met mooie liederen en een juiste afwisseling tussen koor- en samenzang. De mensen gingen weer voldaan huiswaarts, het is toch altijd weer bewonderenswaardig hoe organisator Dicky van der Spek deze geweldige avonden voor elkaar krijgt. Een bedankje is wel eens op zijn plaats.

Lees meer
0

Bingo

BINGOWanneer we de afbeelding hiernaast zien dan weten we het al, het zijn de Bingokaarten van de AOBK in de Zwanenburg. Elke laatste vrijdag van de maand van 14:00-17:00 is het weer de druk bezochte Bingomiddag in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het is altijd gezellig met bijzonder leuke prijzen met lootjes verkoop aan het eind. Vrijdag 27 oktober.

De organisatie wil wel benadrukken dat stoelreservering niet is toegestaan, het blijkt soms toch weer dat er mensen zijn die stoelen bezet houden voor mensen die er nog niet zijn. De organisatie is hier fel op tegen we zijn allemaal gezellig onder elkaar en is je vriendin of vriend waarmee je persé aan één tafel wil zitten er nog niet wacht dan maar in de hal tot deze er wel  is of spreek gewoon thuis af. Tegen reservering zal hard worden opgetreden.

 

0

ZANGAVOND MET DE VIERBOET

HET ZANGKOOR VAN DE AOBK “DE VIERBOET” IN DE ZWANENBURG

Ook vorig jaar oktober was het Zangkoor “DE VIERBOET” die de mensen vermaakten met hun optreden in het Dienstencentrum. Het werd een geweldige sfeervolleavond met dirigent Cor Varkevisser, onze secretaris, die de avond bijzonder goed voorbereid leidde. Het zal deze keer niet anders zijn en misschien dat Dicky of Cor nog een inkijkje geven op het repertoire van deze avond, we wachten het af. In elk geval was het vorig jaar duidelijk dat veel mensen het echt hebben gemist en zeker dit jaar zal het niveau beslist nog een stuk hoger liggen, zonder het koor vorig jaar tekort te doen, maar met de nieuwe aanwas van koorleden is het koor er beslist op vooruit gegaan.

Het is dan ook een echte aanrader donderdag aanwezig te zijn, de avond begint om 19:30 uur en duurt meestal tot ca 21:30 uur. De toegang is gratis en voor iedereen omdat deze avonden ondersteund worden door fonds 1818. De koffie/thee met koekje staat klaar.

Hiernaast enkele foto’s, als herinnering, van vorig jaar.  

 

Lees meer
0

Kleding verkoop

Het was weer een geslaagde ochtend voor de kledingverkoop in het Dienstencentrum de Zwanenburg, het was gezellig druk de verkoper deed goede zaken en de kopers waren er gelukkig mee. Wat wil een nens nog meer, er komt meer bij kijken dan menigeen denkt maar de vrijwilligers van de AOBK hebben het er voor over en iedereen blij.

Lees meer

BINGO_OOOOOOO

Het is weer zover de eerste Bingo van het nieuwe seizoen is weer in aantocht. Aanstaande vrijdagmiddag begint het weer om 14:00 uur staan de organiserende dames weer voor u klaar zij hebben weer gezorgd voor fantastische prijzen de sfeer is altijd goed geweest de gezeligheid maakt u tenslotte zelf. Eén puntje van orde wordt deze keer wel aan de orde gesteld “ER WORDT OP TOEGEZIEN DAT ER GEEN STOELEN WORDEN GERESERVEERD” Teveel nog blijkt dat ondanks dit verboden is mensen stoelen bezet houden voor vrienden die nog komen, dit mag beslist niet er zullen dan ook passende maatregelen worden genomen tegen hen die dit doen. Wees er dan ook op tijd bij, een eerste keer smachten de mensen er weer naar. Vol is vol.

0

Avondzang met het Evangelisatiekoor Katwijk en de Vierboet

Het was weer een fijne avond met z’n allen een fijn koor en een fijne samenzang, we hebben weer heerlijk kunnen genieten.

De derde donderdag in oktober is het deze keer de tijd voor het eigen koor van de AOBK n.l. Zangkoor de Vierboet. Ook dat wordt weer genieten in de ontspannen sfeer van de Zwanenburg en het zou best eens erg druk kunnen worden met hun uitvoering deze avond.. Het is natuurlijk ook leuk voor de koorleden bij een grote opkomst en erg motiverend. Ze hebben nog vier weken om de puntjes op de i te zetten, het zal ze vast wel lukken wij zijn in elk geval benieuwd.

Lees meer

Informatie Platform - Vegro/ Buurtzorg

De maandelijkse informatie aan de ouderen in Katwijk verzorgt door het Informatie Platform Katwijk stond ditmaal in het teken van de Zorg. Buurtzorg en een vertegenwoordigster van de Vegro kwamen een een toelichting geven wie zij zijn, wat zij doen en wat de ouderen ten dienste staat, tevens kwam een vertegenwoordiger van “Grip op de Knip” al een kleine toelichting geven over de volgende informatie-ochtend op 15 november. 

Na de inleidende woorden van Florie van Duijn waarbij zij Buurtzorg en de Vegro hartelijk welkom heten, het nut van deze ochtenden toelichtte en de rol die teamso van het Welzijnskwartier hierin speelt. Ze zette de lijnen uit hoe e.e.a. werkt voor mensen die op wat voor manier dan ook hulp nodig hebben, het moge duidelijk zijn dat deze hulp niet alleen voor ouderen is maar dat dit voor iedereen is vanaf 18 jaar. Maar vanmorgen ging de aandacht specifiek uit naar de ouderen, de leden van teamso zijn elke morgen van 09:00-12:00 uur direct bereikbaar buiten deze tijd worden van de bellers de gegevens genoteerd en worden zij terug gebeld. Ook is er elke dinsdagmiddag een spreekuur in de Zwanenburg van 15:00-17:00 uur.

Lees meer
0

Gerritje Brussee- van Duijn

Vorige week dinsdagmiddag werden de bezoekers van de Zwanenburg opgeschrikt door een vreselijk ongeluk vlak voor het Dienstencentrum. Gerrie Brussee was op weg naar de damessoos van de AOBK, wat een fijne middag moest worden eindigde in een tragisch gebeuren. Ondanks dat een uitgebreid medisch team aanwezig was mocht hulp niet meer baten het mag duidelijk zijn dat de dames van haar geliefde soos allemaal kapot waren van hetgeen Gerrie is overkomen. Samen met de familie zijn ook alle leden van de AOBK verslagen door verdriet en mogen eveneens troost vinden in de tekst “MIJN GENADE IS U GENOEG”. We wensen de kinderen, kleinkinderen en overige naasten veel sterkte en Gods hulp toe om dit verlies te dragen.

Een nieuw seizoen, 2018-2019

Hierbij de eerste foto’s van het seizoen 2018-2019, het is een voorzichtig begin van het seizoen. 11 hobbyisten waren aanwezig waarvan 1 nieuwe deelneemster n.l. Janie de Jong Groen, Janie is geen onbekende binnen de AOBK ze neemt al jaren deel aan de diverse activiteiten en is ook nog een actief lid binnen de club als tweedejaars lid van de kascommissie zet zij ook hierin haar beste beentje voor. Het schilderen is ook geen onbekend terrein voor haar ook zij heeft nog deelgenomen aan de schilderlessen van de Rijnsburgse kunstenaar dhr. Zwaan, ja de bekende voorloper van onze schilderclub “De Zwanenburg” waarvan Erma dus ook de leerling en opvolgster is. We heten Janie van harte welkom en hopen dat zij, na jarenlang geen penseel meer te hebben vastgehouden, weer het plezier in deze mooie hobby mag beleven.

Lees meer

De verbouwing gaat beginnen

Eindelijk is het zover, lang heeft de biljartvereniging zitten dubben zouden we wel of zouden we niet. Het is natuurlijk nu een uitgelezen kans om één biljartruimte te creéren, zo’n ruimte blijft natuurlijk niet eeuwig leeg staan. Het heeft even geduurd maar het gaat er van komen, de gebruikers van het Welzijnskwartier wilden graag meer mogenlijkheden en de biljarters wilden graag een grotere ruimte en zo vonden zij elkaar. 

Lees meer
0

GRATIS LID VAN DE AOBK

Nieuwe leden zijn gratis lid tot 31 december, kunnen meedoen met de activiteiten en worden op de hoogte gehouden van alles wat ouderen nodig hebben en moeten weten. Zo wordt men in de gelegenheid gesteld zelf te beleven of deze Bond iets voor u is zonder dat men gelijk ook maar ergens aan vast zit. De leden steunen met een lidmaatschap daadwerkelijk de ouderen in heel Katwijk, het lidmaatschap bedraagt €30,- op jaarbasis en echtparen €50,- men ontvangt er veel, zowel financieel als immaterieel, voor terug.

 

Lees meer
0

Dringende oproep

Oproep aan U.

Op 22 juni hadden we die heerlijke jubileummiddag, hierbij werd ook nog, en passant, de heer Willem van der Plas in het zonnetje gezet als organist van eerst de Vierboet en later van de damesssoos. Helaas enkele dagen daarna overleed hij op de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Lees meer
0

De presentatie van het seizoen 2018-2019

Opening Seizoen 2018-2019

 

De seizoensopening en het in gebruik nemen van het nieuwe meubilair is weer achter de rug maar het zal zeker veel mensen nog bij blijven het was een geweldige ochtend waarbij niet alles op rolletjes liep, laten we hier maar mee beginnen. Voorafgaande aan het officiële gedeelte werden foto’s vanaf 2005, tien jaar lang met veel toewijding gemaakt door dhr. W. Boesaard, maar bij de eigenlijke presentatie liep het helemaal fout. De Power Point presentatie zou vanaf een tablet via de wifi in de grote zaal worden gepresenteerd maar de verbinding kwam niet tot stand. Het was natuurlijk jammer er was veel tijd ingestoken om de presentatie in elkaar te zetten en wanneer het dan voor niets is geweest dan wordt men daar natuurlijk niet vrolijk van. Maar het werd opgelost door een geweldig presentatieduo die er stonden alsof dit hun  dagelijks werk is. 

 

Lees meer
0

Ledenkorting bij de The Read Shop Express Katwijk.

OPNIEUW PROBEREN.

We gaan het opnieuw proberen, vorig jaar werd in samenwerking met “The Read Shop Express Katwijk” in de Noordzeepassage en de AOBK het initiatief genomen om de eerste kortingsactie binnen de gemeente Katwijk, voor leden van de AOBK, te realiseren.

De gedachte was ook als er één schaap over de dam is volgen er meer. Helaas door miscommunicatie werd dit niet het succes wat we er van hadden verwacht maar het idee leeft nog en daarom gaan we het opnieuw proberen. Mevrouw Joke Bosman van de The Read Shop Express Katwijk biedt het opnieuw aan de leden van de AOBK aan, op vertoon van hun lidmaatschapskaart krijgen de leden 10% korting op alle puzzelboeken van Denksport en Sanders. Wie weet of hier meer aanbieders op reageren want het is natuurlijk voor alle partijen een oplossing, de leden omdat zij op deze manier toch een gedeelte van hun lidmaatschap terug kunnen verdienen en de winkelier kan, buiten dat op deze manier de AOBK gesteund wordt. Rekenen op een grotere klandizie. We zijn er blij mee en hopelijk u ook. De actie start vanaf 1 september.

 

0

Informatie platform

VEGRO en BUURTZORG

Het Informatie Platform WZK/AOBK heeft weer een bijzondere informatie bijeenkomst op het programma staan. Deze keer staat de diversiteit aan hulpmiddelen op het programma wat is er zoal en hoe kom men eraan. Ook thuiszorgorganisatie Buurtzorg is aanwezig. Zij vertellen iets over hun werk in de wijk en ook wat hun Parkinson-verpleegkundige te bieden heeft. Zij zal ook aanwezig zijn.

 

Lees meer
Bekijk hier de diverse projecten

Schilderbedrijf A. Guijt en Zn.

Deze keer in uitgelicht een Schildersbedrijf uit Katwijk n.l. de fa. A. Guijt en Zn.

Zoals we met zijn allen weten staat er ons een interne verbouwing binnen het Dienstencentrum de Zwanenburg te wachten. Op verzoek van onze Biljartvereniging is er gezocht naar een oplossing om de biljartzaal te vergroten, een uitbreiding binnen een bestaande ruimte is normaliter een grote opgave maar binnen de Zwanenburg was er toch een mogelijkheid omdat er ook nog een biljart- inloopruimte binnen het gebouw was welke haast niet werd gebruikt. Er dient dan wel wat gebeuren, een verbouwing welke uiteraard de nodige kosten met zich meebrengt. De eigenaar van het Dienstencentrum, de gemeente Katwijk, heeft hier geen geld voor beschikbaar en de AOBK als jonge vereniging uiteraard ook niet dus is er maar één oplossing, zoeken naar mensen, bedrijven en instellingen die de ouderen in Katwijk een warm hart toedragen en zelfwerkzaamheid. Één van die bedrijven is de Schilderbedrijf A. Guijt en Zn. uit Katwijk, Arie Guijt heeft toegezegd de benodigde verf en afdekmaterialen te zullen toeleveren wat de eigen schilders van de Biljartvereniging nodig hebben om hun ruimte er weer pico bello uit te laten zien. We zijn het schildersbedrijf bijzonder erkentelijk voor deze geste en daarom is een bericht in uitgelicht op zijn plaats.

Er zijn nog meer bedrijven in Katwijk die klaar staan om de droom van de biljartclub te verwezenlijken zoals de KBM, de Wit elektra, Haasnoot Wonen en enkele bedrijven die een financiële ondersteuning bieden, maar ook hierover zult u nog nader over worden geïnformeerd.

Lees meer
0

Scootmobieltocht van het Welzijnskwartier

Het aantal deelnemers met de tochten van wandelaars, rollator- en rolstoel gebruikers, scootmobielers en fietsers is nog steeds groeiende. Vorig jaar waren het er al meer als gewoonlijk maar dit jaar waren het er wel vijftig deelnemers, een teken dat er behoefte aan is. Oorspronkelijk had de organisatie twee tochten uitgezet, 1 van 25 km voor fietsers en scootmobielers en 1 van 5 km voor wandelaars met of zonder hulpmiddel, later werd er een tocht van 15 km aan toegevoegd als uitwijk mogelijkheid vanwege het aanhoudende zonnige weer. 

De hierbij toegevoegde foto’s zijn van de hierboven beschreven groep.

Lees meer
0

Gerechtigheid in zicht

We kunnen ons best nog de uitzending vorig jaar van omroep MAX herinneren, anders is deze altijd nog onder in deze kolom terug te vinden. De uitzending ging over de handelwijze van de ANBO, de uitzending zette zoveel kwaad bloed bij deze zogenaamde ouderenbond dat zij de documentaire makers en omroep MAX hebben aangeklaagd. De rechter heeft nu uitspraak gedaan in deze zaak waarbij het zeker is dat er velen zijn die toch weer een beetje beter slapen, dat zal niet voor die mevrouw zijn die zich directeur van de ANBO noemt. Meer weten lees het artikel.

Meer bij Follow the Money

klik op bedankt en lees het hele artikel.

 

0

Wandel-Rollator-Rolstoel-Scootmobiel en Fietstocht.

Vorig jaar jullie was de scootmobieldag van het Welzijnskwartier vanuit de Zwanenburg een geweldig succes, de mensen vroegen gelijk al om nog een herhaling die zomer, alleen is dit erg moeilijk met activiteiten die met het Zomers Palet al gepland zijn en de benodigde vrijwilligers die hiervoor al actief zijn.

Lees meer
0

Oud organist Willem van der Plas

Vorige week genoot hij nog tijdens de viering van het 45-jarig jubileum van de Vierboet. Dhr. van der Plas kreeg hierbij nog een bloemetje overhandigd, uit handen van de kleindochter van de voorzitter, voor zijn lange tijd van verdienste als organist van het zangkoor de Vierboet. Nu het trieste bericht van zijn overlijden. Dhr. Willem van der Plas heeft de gezegende leeftijd van 91 jaar bereikt.

Hiernaast een afbeelding van de rouwkaart.

Jubilea 22 juni 2018

Er stond een geweldig mooi artikel in de Katwijk Speciaal van de afgelopen week, klik op de foto en vergroot hem in de rechterbovenhoek en geniet mee met het mooie artikel.

Lees meer
0

De Jubilarissen

Misschien is er nog iemand die hier een leuke samenvatting of verslag van wil maken, alles is welkom. Het mag een reactie bij een foto zijn, geef dan wel een nummer op, het mag met of zonder naamsvermelding. U kunt uw bericht sturen naar de mail, aobkatwijk@gmail.com, kleine berichtjes kunnen door leden ook geplaatst worden bij de reacties.

Voor hen die deze middag er niet bij konden zijn, het meisje wat geregeld in beeld komt is een kleindochter van Leen en Loes  die woont in Australië en overgekomen was om het 50-jarig huwelijk van haar opa en oma, vorige week, mee te vieren.

Lees meer
0

AVG

Onderstaand bericht heeft ieder lid van de AOBK ontvangen, hetzij via de mail hetzij via de vrijwilligers van de AOBK die dit bericht bij alle mensen zonder e-mailadres thuis hebben afgeleverd. Maar de ontwikkelingen gaan door het inzicht in de privacy wetgeving moet verder ontwikkeld worden en het zal mensen eigen moeten worden. Geregeld wordt het bestuur op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, ontwikkelingen waar we verder met mee zullen moeten gaan. Het is zo dat het merendeel van onze leden zijn schouders er voor ophaald en denken, het zal mijn tijd wel uitdienen, maar dit geldt niet voor het bestuur zij zullen het Europesche beleid moeten volgen. Zo zijn er ook enige aanpassingen in het Dienstencentrum de Zwanenburg, er is een ruimte gecreëerd voor mensen die beslist niet op de foto willen hetgeen ook is aangegeven wanneer mensen de Zwanenburg bezoeken en dan nog is het de vraag of dit voldoende blijkt te zijn. De AOBK blijft alert en vragen een ieder die hier opmerkingen over heeft, van welke aard dan ook, dit te melden. 

De afbeelding hiernaast is het bericht wat geplaatst is bij de entree van de grote zaal, hopelijk is dit maar tijdelijk en wordt dit in de toekomst vervangen door een bericht op de flatscreen.

Hier onder het het bericht

 

 

Lees meer
0

Bingo met Zomers Palet

Bernard, Nico, Otto en Gerard zijn de namen die deze morgen vaak voorbij komen! Het is weer tijd voor een geweldige Bingomorgen met mooie prijzen. We eindigen met Piet Patat en Koosje Kroket.

Bijdrage € 5,-

0

Reisverslag van de Uitdag van de AOBK 8 juni 2018

Het was een lange maar mooie dag een ritje om het IJsselmeer een honderdtal reisgenote(n) trokken erop uit, het merendeel uiteraard leden van de AOBK want met de extra korting welke werd gegeven was het tevens een mooie gelegenheid om ook nog iets van je lidmaatschap terug te verdienen. Onze, bijna vaste chauffeur Frank, had zijn eigen weer flink uitgesloofd met zijn voorbereidingen om zo zijn passagiers van de nodige informatie te voorzien.

Lees meer

Biljarttoernooi in Hoofddorp

Vrienden toernooi.

Dinsdagmorgen 5 juni  09.00 uur vertrokken we richting Hoofddorp om daar ons jaarlijks vrienden toernooi  te spelen tegen de biljartvereniging Hoofddorp.

 

Lees meer
0

Voordeel voor leden

De leden van de AOBK hebben de mogelijkheid om op diverse vlakken voordeel te halen door hun lidmaatschap, de FASv waar de AOBK deel vanuit maakt.

Door 2x op de afbeelding hiernaast te klikken komt u automatisch op de site van LKGX.

LKGX is  site voor 50 plussers in Nederland. Met diverse aanbieders en dienstverleners worden afspraken gemaakt. LKGX biedt inmiddels een aantrekkelijk en vooral gevarieerd pakket leuke en ook praktische zaken en/of voordelen.


Naast de doelstellingen en activiteiten van belangenbehartigers en verenigingen wordt ook het realiseren van arrangementen, aanbiedingen en/of voordeel voor de leden steeds belangrijker. Vooral nu, omdat steeds meer 50 plussers fors moeten inleveren en alles duurder wordt.

0

Zomers Palet

Zoals we allemaal weten sluit de AOBK zijn activiteiten voor de zomermaanden juli en augustus af. De activiteiten leiders mogen gaan genieten van hun welverdiende rust, even de batterij opnieuw opladen niet eerder natuurlijk dan dat we op 22 juni afscheidt van elkaar hebben kunnen nemen. Maar veel mensen kijken dan toch nog uit of er nog wat voor hun te doen is en dat is er, het Zomers Palet doet dan weer zijn intrede.

 

Lees meer
0

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio

 

Donderdag 24 mei was Yvonne Groenewegen, Medewerker Advies Koninklijke Visio, aanwezig op de informatie-ochtend van het Welzijnskwartier en de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Mevrouw Groenewegen kwam vertellen en informatie geven wat het 200 honderdjaar oude expertise centrum, voor de mensen met iets aan hun ogen, kan betekenen. In ons geval werd uiteraard specifiek uit de doeken gedaan wat de ouderen mens allemaal kan overkomen. 

 

Lees meer
0

BINGOOOOO—-O

vrijdag 25 mei 2018 betekent gewoon weer de laatste vrijdag van de maand, betekent gewoon weer BINGO in de Zwanenburg, betekent gewoon weer feest, betekent gewoon weer een activiteit waar veel mensen naar uitkijken, het betekent gewoon dat al die critici de mond wordt gesnoerd het blijft gewoon een fascinerend spel, het betekent gewoon dat we maling hebben aan al die mensen die er een andere mening op na houden, het betekent gewoon dat mensen er plezier aan beleven en het ons niet af laten nemen. Het was weer een fijne bingomiddag waar we een paar fotootjes van hebben gemaakt terwijl de geur van de snacks je neusgaten bereiken. Zouden ze komen voor de Bingo of voor de snacks of gewoon voor de gezelligheid. Een keuze is gewoon niet nodig ze waren er en genoten met zijn allen. Kijk maar mee. 

Lees meer
Kerkomroep
0

Afsluiting zangavond 2018 met mannenzanggroep Sion

Het was weer een geweldige afsluiting van de zangavonden van het seizoen 2017-2018 welke elke 3e donderdagavond door de AOBK in de Zwanenburg worden georganiseerd, het zijn steeds afwisselende koren die in het Dienstencentrum acte de presance komen geven, het geeft juist de sjeu aan deze avonden waardoor al jaren de bezoekers op deze avonden afkomen. De afwisseling van samenzang, koorzang een gedicht en een bakkie met versnapering tussendoor doen het gewoon. 

Lees meer

RABOBANK SERVICEPUNT

 Rabobank opent servicepunt in De Zwanenburg

Voor ouderen en mensen met een fysieke beperking introduceerde Rabobank Leiden-Katwijk een aantal jaren geleden de mobiele adviseur. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze service. Om nóg dichterbij de senioren in Katwijk te staan, opent Rabobank Leiden-Katwijk een servicepunt in De Zwanenburg in Katwijk.

Lees meer
0

Bijna honderdjaar.

Onderstaand artikel ontvingen wij van mevr. Anki Leene. Mevr. Leene is fotografe en heeft het idee opgevat om van 99,  99-jarige een monument, zoals zij het noemt, te maken. Het zal dus niet alleen een foto zijn maar ook een soort beschrijving van wat achter het gezicht zit, een levensbeschrijving van een bijna 100-jarige, een Katwijker(se) mag  hierin dus niet ontbreken. Nu zullen er weinig bijna 100-jarige zijn die op het internet actief zijn maar ongetwijfeld wel familie of vrienden. Het is dus eigenlijk een oproep aan iedereen die een 99-jarige kent om deze aan te melden, uiteraard wel met toestemming van de persoon zelf. Lees de oproep.

 

“Genieten van het idee om bijna een eeuw te leven”

Lees meer
Wim is hier toeschouwer met hoed op, eigenlijk geen wonder dat hij de beste is.
0

Prijsuitreiking onderlinge Biljartcompetitie

Afgelopen winter hebben 24 deelnemers van de biljartvereniging Zwanenburg  wekelijks tegen elkaar gestreden om de eerste plaats.
Natuurlijk is verliezen niet leuk je speelt allemaal om te winnen maar een kan er maar de winnaar zijn.
Uiteindelijk gaat het er toch om dat je als 55 + gezellig samen kan zijn om een potje te biljarten.
We zijn dan ook allemaal heel blij met de locatie Zwanenburg waar we elkaar dagelijks ontmoeten om bij te praten en lief en leed met elkaar delen.


Lees meer
0

De Schilders van de Zwanenburg.

Het wordt wel weer eens tijd om wat werk van de schilders van de AOBK te laten zien, heeft u ook interesse maar u denkt dat kan ik niet, loop dan eens naar binnen en laat je eens voorlichten wat er mogelijk is. Er is een deskundige lerares die iedereen helpt  en advies geeft die dat nodig heeft. De lessen, verf e.d. zijn tot de zomerperiode gratis, gewoon om eens te proberen. Echt u zult er geen spijt van krijgen, het enige wat gevraagd wordt is lid te worden van de AOBK. Bekijk het recente werk eens van de afgelopen periode. De cursus is elke maandagmiddag van 13:30 - 16:30 uur in de Zwanenburg.

Lees meer
0

VISIO Informatie over ouder worden en slecht (er) zien

DONDERDAG 24 MEI AANVANG 10:00 uur.

Goed zien en ouder worden

Veroudering hoort bij het leven. Ook ogen worden ouder. Vanaf het 40stelevensjaar begint de ooglens stugger te worden. Dit merken de meeste mensen doordat ze een boek of de krant minder gemakkelijk kunnen lezen. Slecht zicht kan ook een gevolg zijn van een oogaandoening, bijvoorbeeld staar, macula degeneratie of glaucoom. Veel mensen merken pas later op dat het lezen helemaal niet meer gaat. Het gezichtsvermogen gaat vaak geleidelijk achteruit. Dat vraagt veel aanpassing. Als een bril niet meer helpt en er geen oogheelkundige behandeling meer mogelijk is, kan bijvoorbeeld Visio in beeld komen.

 

Lees meer
0

scootmobielcursus

VeiligVerkeer 

Dit is geen activiteit of iets van de AOBK, maar lijkt ons belangrijke informatie voor de senioren in Katwijk.

Op 30 mei 2018 is er in de Ontmoetingskerk aan de nieuwe duinweg 64 een SCOOTMOBIELCURSUS

 

 

Lees meer
2

WE GAAN OP HERHALING informatie websites bezoeken.

In tegenstelling wat verwacht werd was de opkomst, om ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld, teleurstellend. Er waren slechts twee deelnemers welke zich kwamen aanmelden. De bijeenkomst in februari mochten we nog 25 bezoekers welkom heten, de reacties waren toen buitengewoon positief en werd juist gevraagd hiermee door te gaan. De oorzaak van deze desinteresse is nog niet helemaal duidelijk maar we zullen dit verder onderzoeken, ligt dit aan het onderwerp, ligt het aan de berichtgeving, ligt het aan het artikel in de Katwijk Speciaal waar de tijd, datum en locatie niet was aangegeven? Het is allemaal nog koffiedik kijken zeker gezien de opkomst bij andere informatie-ochtenden in de Zwanenburg, we zullen hier dan ook zeker met doorgaan. De volgende informatie-ochtend staat al weer ingepland op donderdag 24 mei de informatie hier over vind u elders in deze nieuwskolom onder het hoofdstuk Visio en in de agenda van de AOBK. Het voordeel van deze ochtend was voor de aanwezige wel dat zij echt één op  één begeleiding hadden en dus veel opgestoken hebben van deze morgen. 

.

 

Lees meer
0

Vriendschapsdag bij de biljartvereniging

 Beste biljartvrienden en AOBKers

Op 18 april hopen wij weer een "vriendschapsdag" te houden met de biljartvereniging uit Hoofddorp.

Na een onderbreking van 2 jaar, mag onze biljartvereniging de thuiswedstrijd beginnen op 18 april. Om 10 uur worden de gasten met koffie ontvangen.

 

Lees meer
0

LET OP BINGO DE 23e

Ondanks dat de Bingo niet op de vertrouwde laatste vrijdag in de maand maart wordt gehouden, was de opkomst weer groot, nagenoeg een volle bak zeg maar. De mensen laten zich hun spelletje niet aan hun neus voorbij gaan, ze laten de tam-tam gaan en ze zijn er. Het blijft sfeervol in het Dienstencentrum de Zwanenburg en al valt de bingo op vijf bordjes gelijk we laten er ons humeur niet door in de war brengen, sterker nog, wanneer de dobbelsteen moet bepalen wie er met de lijnprijs vandoor gaat, levert dit flinke hilariteit op wanneer de winnaars steeds hetzelfde aantal ogen blijft gooien. Maar ook degene met de minste ogen gaat toch niet met lege handen terug naar hun stoel. Dan is het weer tijd voor een pauze tijd voor een sapje en een hapje, een plas- of rookpauze is voor velen ook geen overbodige luxe zo blijft er beweging in zitten. Enfin geniet maar mee met de foto’s.

 

 

Lees meer
Speciale aandacht voor de afbeeldingen 15, 16 en 17. Dit zijn film en geluidsfragmenten opgenomen met een telefoon. VEEG DOOR MET JE VINGER TOT AAN AFB. 15 klik op het groot maakteken rechtsboven en daarna op de blauwe tekst.
1

Paasviering in de Zwanenburg.

De herdenkingsdienst van het lijden en sterven van de Here Jezus in de Zwanenburg is weer voorbij. Beide middagen waren weer volledig bezet en het waren mooie diensten de bezoekers van donderdagmiddag hebben genoten van de hele middag en zo ook van de vrijdagmiddag waarvan u hiernaast wat foto’s ziet en een opname van de mannenzanggroep van de Zwanenburg. Eigenlijk is het natuurlijk een vreemde situatie, genieten van het lijden en sterven, maar ds. Borsjes die deze dienst op vrijdagmiddag leidde, legde de mensen het bijzonder goed uit in zijn meditatie. Voorafgaande aan de kruisiging en de Here Jezus met zijn dicipelen in de Hof van Gethsemane was en zijn vader smeekte “laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan maar uw wil geschiede” De ds. legde daarna het verschil uit met “uw wil geschiedde” dus nadat het gebeurt was, het is geschied.

Lees meer
Mw. T. van Delft, dhr. G Herbrink, dhr. G. Mostert, dhr C. Van Oostindië, dhr. L. van der Plas, dhr. L. Bos
0

EEN BIJZONDER MANIFEST

 1. Het betreft hier geen verkiezingsstunt van de Christen Unie om op dit moment de uitgangspunten welke ze delen met de AOBK, PCOB Rijnsburg, DSV Verzorgd Leven, Curadomi Thuiszorg en Stichting Huurdersbelangen. . 
Lees meer
0

WAT IS ER TE VINDEN IN DEZE NIEUWSKOLOM.

Eerst even wat informatie vooraf. Alleen leden kunnen inloggen, zie home pagina linksonder. Wanneer u ingelogd bent kunt u ook in het z.g. smoelenboek zien welk gezicht bij welk persoon hoort zoals deze is weergegeven in de kolom “Over AOBK” bovendien bent u dan in staat te reageren op de artikelen in deze nieuwsbrief ook kunt u de personen vermeldt in deze kolom een persoonlijke mail sturen. Heeft u nog vragen mail dit rustig naar aobkatwijk@gmail.com. Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel. Veel plezier met uw website.

Hieronder een opsomming van artikelen die in deze kolom nog open staan. 

(vind u scrollen teveel werk ga dan naar de HOME kolom en klik op het artikel wat u zoekt)

Lees meer
0

KIEZERS DE GROTE VERLIEZERS BIJ HET FORUM IN TRIPODIA.

Op vrijdag 2 maart, heeft onder onder auspiciën van de ouderen bonden in Katwijk de PCOB Rijnsburg/Valkenburg en Katwijk en de AOBK, een presentatie van de politieke partijen in Katwijk plaats gevonden. Zij vormde een Forum waarin zij zich konden presenteren en dan vooral op het gebied van senioren in Katwijk. 

 

Lees meer
0

Dag van de Zorg

De week van 12 t/m 16 maart is de week van de zorg, op diverse locaties wordt hier in Katwijk aandacht aan besteedt en in de Zwanenburg maandag 12 maart van 10:00-14:00 uur.

Wanneer u op de link onder de afbeelding hiernaast klikt krijgt u een overzicht van alle plekken in de gemeente Katwijk.

 

Lees meer
0

Invullen belasting formulieren.

Twijfels bij het invullen van uw belastingpapieren? De Belasting Invul Hulp van de AOBK staat voor u klaar.

Bij de meeste is dit bekend onder de HUBA maar sinds de AOBK is aangesloten bij de FASv is de naam gewijzigd in BIH verder zijn het de vertrouwde opgeleide gezichten.

 

Lees meer
0

nieuw in uitgelicht

Er is een nieuwe  IN DE SCHIJNWERPER  ditmaal een echtpaar.

Wil je meer weten klik dan in de menubalk  op UITGELICHT om het hele artikel te lezen.

Zou erg leuk zijn als je een berichtje achterlaat om de waardering voor dit paar zo uit te spreken   

2

Info ochtend Website

Informatieochtend Website

 

De AOBK heeft in samenwerking met het welzijnskwartier een informatieochtend georganiseerd voor personen die graag wat meer willen weten over hoe kom ik nu bv op de website van de AOBK.

Vandaag was het dan zover. 

Lees meer
2

Uitgelicht

Er is een nieuw artikel in de rubriek Uitgelicht verschenen.

Neem een kijkje daar en laat eventueel een reactie achter.

Evangelisatiekoor" de Zaaiers" uit Leiden

 1. Bij het presenteren van een koor dat al jaren 1 x per jaar naar de Zwanenburg komt is gewoon eens terug kijken, hoe vorig jaar februari hun optreden is verlopen, we hebben er tenslotte foto’s en een filmpje van. Zo komt dat ook nog eens van pas.

 

 

Lees meer
2

Website informatie

Het blijkt dat veel mensen extra informatie van en over de website willen hebben. Dit hebben we ter hand genomen en op woensdag 21 februari is het dan zover. In de grote zaal van het Dienstencentrum de Zwanenburg wordt in samenwerking met het Welzijnskwartier een informatie ochtend gehouden, hier wordt dan geleerd hoe op de website te komen en hoe men dan hier verder in kan komen, hoe je kunt inloggen en de diverse artikelen kan bekijken, foto’s kan inzien hoe men kan reageren en waarop. 

Lees meer
0

Informatie voorziening

Algemeen.

Er staan binnenkort weer nieuwe informaties aan de senioren van de gemeente Katwijk op de rol in het Dienstencentrum de Zwanenburg, de organisatie wordt verzorgt door de AOBK en het WZK.

 

Lees meer
0

Verkiezingen in aantocht.

Een uniek gebeuren

Zo mag het wel genoemd worden, de samenwerking tussen de Ouderen Bonden in Katwijk, diverse malen heeft de AOBK samenwerking gezocht voor die projecten waar het best wel zou kunnen zoals bijvoorbeeld de info-ochtenden. De AOBK is van mening dat juist de informatie aan ouderen over onderwerpen die belangrijk zijn voor senioren in Katwijk, zo breed als mogelijk is, gedragen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de info-middag “in de laatste levensfase” welke eind vorig jaar in de Zwanenburg werd besproken met een zeer deskundig panel. En zo hebben we er wel meer gehad, ondanks de openheid en de inzet mocht dit niet lukken, iedereen had hier zijn eigen inzicht en mening over. Des te wonderlijker is het dat het nu wel lukt, of is dit niet zo verwonderlijk? Nee, eigenlijk niet want er staat iets heel belangrijks de komende tijd te gebeuren, maar daarom blijft deze plotselinge samenwerking niet minder uniek.

Lees meer

Cornelis Onderwater

Cornelis Onderwater

 

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat de man van ons bestuurslid Dicky Onderwater, Cornelis Onderwater is overleden. De meeste bezoekers van de Zwanenburg hebben Kees, want zo kennen wij hem, goed gekend. Kees is zelf ook jarenlang bestuurslid geweest en heeft altijd klaar gestaan voor de Ouderen in Katwijk.

 

Lees meer
0

Zangavond met “Mare Canto”

Elke 3e donderdagavond van de maand zangavond met een koor uit de regio.

Ditmaal is de eerste zangavond van het seizoen en is het de beurt van zangkoor “Mare Canto” uit Katwijk.

 

Lees meer
0

Programma overzicht activiteiten 2018

Hij is er weer, het onvervangbare jaarboekje van de AOBK voor het jaar 2018. Al vele jaren verzorgt Maart Schaap samen met Dicky van der Spek en Cor Varkevisser dit jaaroverzicht. Het is inderdaad onvervangbaar want niet iedereen van de AOBK of trouw bezoeker van de Zwanenburg beschikt over internet of kan hiermee overweg. De aanwezige bij de nieuwjaarsreceptie kregen hem al aangereikt, de mensen zijn er blij mee ook de mensen die wel over internet beschikken omdat zo’n boekje toch wel heel gemakkelijk is. De activiteiten staan er vermeldt en worden omschreven evenals de agenda voor het jaar 2018. Het is een goed bewaarexemplaar en naslagwerk.

De nieuwe boekjes liggen op de informatietafel in de entree van de Zwanenburg.

Lees meer
Aafje en Janna
0

Foto overhandiging voor hun inzet

Deze oud-vrijwilligers ontvingen de foto welke werd genomen tijdens het uitbrengen van de woorden van dank voor hun inzet door de voorzitter van de AOBK de heer Leen van der Plas. Als er ooit nog een eregalerij in de Zwanenburg komt dan horen deze mensen er zeker bij.

Lees meer
0

De zin en de onzin van deze website.

Nu de AOBK deze website een jaar in gebruik heeft is het misschien eens goed om terug te kijken of de website wel zinvol is voor onze Algemene Ouderen Bond Katwijk. Zo’n website kost nu eenmaal geld, is die dat waard, kan het niet voordeliger?  Zo’n website vraagt ook ontzettend veel werk, vrijwilligerswerk wel te verstaan, is dat het wel waard? Bereiken we met deze website wel de mensen, de leden, die we willen bereiken en hoeveel mensen lezen nu werkelijk de berichten op de website? 

 

Lees meer
0

Vrijwilligersochtend en Nieuwjaarsreceptie

Dinsdagmorgen 19 november was het zover, alle vrijwilligers die in en om het Dienstencentrum de Zwanenburg hun beste beentje voorzetten waren uitgenodigd om onder het genot van een bakje en natuurlijk een sapje gezellig het jaar 2017 af te sluiten. 

Lees meer

Contributie AOBK

Onderstaande brief ontvangen de leden op hun email-adres het is misschien voor sommige hun laatste kans om toch nog snel even hun bankrekeningnummer door te geven want zijn de acceptgirokaarten eenmaal verzonden dan zijn de extra kosten die dit met zich meebrengt gemaakt en moeten we deze toch echt bij deze leden in rekening brengen. Het zou immers niet terecht zijn andere leden met deze kosten op te zadelen. Voor mensen zonder email-adres ontvangen dit bericht in hun uitreksel van de website wat we weer tijdig hopen te bezorgen.

Hier de mail welke de leden ontvangen hebben.

 

Lees meer

Kerstfeest 7 december 2017

Het was een fijn samenzijn deze eerste Kerstmiddag 7 december 2017 welke werd voorgegaan door Ds. P. Veerman. Na de opening door de voorzitter van de AOBK, de heer Leen van der Plas, o.a. met het voorlezen uit Lucas 2 waar uiteraard ook Ds. Veerman met zijn schriflezing en meditatie op doorging, vooral de woorden welke tot de herders in het veld gebezigd werden “haast u”. Het was een indringende boodschap aan de aanwezige waarbij de kerstboodschap centraal stond. Ook het kerstverhaal van mevr. Rie Kuijt was een hoogtepunt met een aangrijpend waar gebeurt verhaal uit de tweede wereldoorlog. Ook het gedicht welke haar man 28 jaar geleden heeft geschreven werd door mevr. Kuijt gedeclameerd, het waren wijze woorden door haar man aan het papier zijn toevertrouwd, zij zijn nog steeds toepasbaar en hebben niets aan glans verloren. Geweldig. Maar de mensen zijn natuurlijk ook gekomen om met zijn alle uit volle borst de kerstliederen te zingen en zeker het koor “de Vierboet” steeg onder leiding van dirigent Cor Varkevisser tot grote hoogte. Het was werkelijk een hele fijne kerstmiddag en na afloop werd gezamelijk de broodmaaltijd genuttigd.

Lees meer
Opening Maria van der Plas
0

Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat (wettelijk) mag.

Keuzes in de laatste levensjaren,

 

Dit was het thema wat vrijdag 1 december op het programma stond in het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Het is een thema wat we liever niet snel ter sprake willen brengen, het is soms zo onwezenlijk we kunnen, of willen, er niet aan dat de aftakeling van het menselijk lichaam ook ons treft. Wat we als handicap hebben kunnen we mee leven, daar kunnen we nog jaren mee vooruit. We willen niet weten dat de tijd heel snel voorbij gaat, als het ons uitkomt zeggen we het wel “hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd gaat” alleen het toepassen op ons zelf doen we dan liever niet. Toch geldt dit niet voor iedereen wat bleek uit de opkomst deze middag, ondanks dat vrijdagmiddag een middag is van het begin van het weekend met onze vaste gewoonte waar we ons niet snel van af laten brengen, was de opkomst niet onverdienstelijk.

Lees meer
0

Crea-ochtend

Lieve dames,

in verband met de komende feestdagen zal de creagroep op 14 december pas weer bij elkaar komen. We moeten de zaal met zn allen delen en dus moet je soms plaats maken voor de ander. De meesten van ons zijn hiervan al op de hoogte, maar om teleurstellingen te voorkomen zet ik het ook nog op deze website. Fijn dat we elkaar toch nog even zien voor de kerst en volgend jaar pakken we de draad gewoon weer op. Of liever gezegd, draden, want de een is met borduurgaren bezig, de ander met breigaren, enzovoort. En zo zijn we tot een groep aan het uitgroeien die van alle markten thuis is ! Kom, er is nog plek genoeg ! Tot 14 december allemaal......✂️

 

 

2

Bingomiddag

Het was weer gezellig druk op, geloof het of niet, alweer de laatste bingomiddag van dit jaar.

Als je binnenstap ruik je het aroma van de koffie. Ijs is al druk met het zetten hiervan.

De kopjes  staan klaar op de alle tafels.

Vanaf 13:00 uur komen de eerste vroege vogels al binnenwapperen om 1 of meerdere bingokaarten bij Ria en Wim te kopen en natuurlijk de lootjes voor de loterij bij Connie.

Rond 14:00 uur zit de zaal aardig vol met vrouwen en ook hier en daar een eenzame man ertussen.  Tja wat zal dat toch zijn; de meeste mannen vinden bingo schijnbaar niets, zal het iets met hun ego te maken hebben??

De voorzitter (Leen) opent en heet iedereen van harte welkom. Ook geeft Leen nog wat informatie over wat er komende weken op de agenda staat.

Dan geeft Leen de microfoon aan Connie onze bingomaster en kan de bingo beginnen. Eerst wordt er een extra ronde gespeeld voor de volle kaart. De prijs is een truitje welke is gesponseerd door een kraam op de vrijdagmarkt. (sorry maar de naam hiervan is me ontschoten, excuses daarvoor).  1 gelukkige dame gaat met deze prijs naar huis.

 De nummers worden vloeiend afgeroepen, “op 1 bingokaart worden meerdere rondes gespeeld”, tot je een bingo door de zaal hoort schallen. Is er het  1 persoon of zijn er meerdere met bingo, dan komt de dobbelsteen tevoorschijn en wordt er gedobbeld voor de prijs.  

De verliezer gaat niet met lege handen weg. Een kleinigheidje dus al met al toch geen pech.

Na 3 rondes is het tijd voor een lekker bakkie en lopen de koffiedames door de hele zaal om iedereen te voorzien,  natuurlijk mag een lekkernij hierbij niet ontbreken. Tijd om ff lekker te kletsen onder het genot van een kopje koffie of thee.

De tweede pauze is ook voor koffie of thee en mogen de dames weer een rondje door de zaal maken. De lege kopjes worden als iedereen het op heeft gelijk opgehaald om plaats te maken voor een hapje en een drankje in de 2 pauzes erna.

Dan is het tijd voor de loterij. Prijzen: waardebonnen die altijd goed van pas komen, vooral in de aanstaande decembermaand: Sinterklaas, Kerst zijn feestdagen die vaak met familie gevierd gaat worden.

De voorzitter trekt de lootjes en noemt het nummer op.

Connie en Arend lopen door de zaal om de prijs bij de gelukkige winnaars te brengen.

De voorzitter sluit af met een praatje en wenst iedereen een goede thuiskomst .

Dan begint als iedereen weg is het opruimen van de zaal: alles moet weer op de goede plek gezet worden. De zaal moet voor de bingo toch altijd “omgebouwd” worden zodat iedereen ook een plekje heeft om te zitten.  De aanwezige vrijwilligers doen hun best om het allemaal weer op orde te krijgen.

Als dat gebeurt is, is het tijd om even bij te komen en na te kletsen met een drankje en een broodje.

Dickie zorgt voor wat lekkers op het broodje en is druk in de weer met de frituurpan om een kroketje of frikandel te bakken en ons allemaal te voorzien van een warme snack. Zo zitten we gezamenlijk nog even gezellig samen en gaan we allemaal met een goed gevoel huiswaarts.

Al met al was het een leuke, gezellige middag.

 

Ina

Lees meer
0

klaverjas en Jokermiddag

De wekelijkse kaartmiddag, daar lees je eigenlijk nooit iets over.                                                                                                                   Dus ik dacht: laat ik daar nu eens een stukje overschrijven.                                                                                                                             Elke donderdagmiddag is de kaartmiddag waar menigeen graag heen komt. Kaartje leggen, praatje maken, gezelligheid staat voorop. De inschrijvers zitten klaar, de koffie pruttelt en het theewater staat te borrelen. Vanaf half twee komt de eerste” binnenhuppelen”.

Eerst ff inschrijven, een lekker snoepje ligt op de tafel voor wie daar trek in heeft. Dan een praatje maken: de verhalen komen los. Het geroezemoes klinkt door de zaal, overal zie je groepjes zitten. Hey Piet, hoe’st  hoor je bv door de zaal als iemand opeens een bekende ziet komen. Al kent iedereen wel iedereen.

 Mannen bij de mannen en vrouwen bij de vrouwen, tja mannenpraat is toch anders als vrouwenpraat.

 

Lees meer
Interview met Ton Kholbeck
0

Keuzes in de laatste levensjaren

Wanneer u op tekst onder de hiernaast geplaatste foto’s klikt komt u bij de uitnodigingsbrief zoals u deze op de informatietafel, in de entree van het Dienstencentrum de Zwanenburg, aantreft. 

Het is een uitnodiging voor ons allemaal en voor iedereen. We krijgen namelijk allemaal, vroeg of laat, te maken met het thema wat op vrijdagmiddag 1 december behandeld gaat worden “Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!” Zowel het Welzijnskwartier als de AOBK stellen het bijzonder op prijs dat we door het Ouderenberaad Zorg &Welzijn van Regio Zuid-Holland Noord in de gelegenheid worden gesteld dit aan alle mensen in Katwijk te kunnen en mogen aanbieden. Met Dr. Dorothea Touwen halen we een bijzondere deskundige in huis, Dr. Touwen is docent en onderzoeker medische ethiek bij de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het LUMC. Haar onderzoekszwaartepunt betreft de zorg voor zorgafhankelijke ouderen die niet meer goed zelf kunnen beslissen. Daarbij is de rol van de familie essentieel: wat mogen familieleden beslissen en met welke problemen worden familieleden van wilsonbekwame ouderen geconfronteerd. Voortvloeiend uit haar onderzoek naar vraagstukken in de ouderengeneeskunde, hebben medische beslissingen rond het levenseinde en ook palliatieve zorg de aandacht.

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is  ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

Lees meer

Zangkoor Salem en het muziekgezelschap Gloria

Zowel het Salemkoor als het Muziekgezelschap als de bezoekers hebben allemaal genoten op deze laatste zangavond van 2017 in de Zwanenburg. Het was een goed repertoire waar de mensen ook voor komen, luisteren en ook lekker meezingen en ook in de muziekgroep zit muziek in, toekomst in, het overgrote deel bestaat uit jonge mensen dat gaat helemaal goed komen.

Er was ook een jarige in ons midden, n.l. de heer J. van Rijn uit de Zwanenburg is vandaag 93 jaar geworden, en als trouwe bezoeker van de zangavonden liet hij zelfs vandaag niet verstek gaan. Alle aanwezige zongen hem toe met het lied “Blijf bij mij Heer” wat door de heer van Rijn zeer gewaardeerd werd en via Dicky van der Spek zijn dank over liet brengen.

Het was een waardige afsluiting van de zangavonden van 2017, wat nu nog rest op dit gebied zijn de kerstmiddagen op 7 en 8 december. Tot dan.

Lees meer
0

Ziektekosten verzekering

De tijd om weer opnieuw een contract af te sluiten bij een Zorgverzekeraar voor het jaar 2018 breekt alweer aan en dan komen ook weer de vragen er aan, welke en bij wie krijgen we kortingen via de AOBK. Op de afbeelding hiernaast kunt u een overzicht zien welke korting op uw premie en bij wie heeft u recht als lid van de AOBK.

Heeft u vragen? Schroom niet om ze te stellen.

Lees meer
0

Crea-ochtend

hallo dames,

aanstaande donderdag 16 november komen wij weer gezellig bij elkaar in de Zwanenburg. Om te breien, haken, borduren, quilten, therapeutisch kleuren, punniken, enz. enz. 

Vanaf 10 uur een vers bakje koffie of thee, een warme zaal en vooral....veel gezelligheid ! En zo ontmoeten we elkaar steeds elke 14 dagen, met steeds weer nieuwe werkjes die we zelf meenemen van huis. U bent altijd van harte welkom, ook om zomaar even te komen kijken. Wij zien naar u uit ! Tot donderdag......

En dan is deze ook zo weer voorbij, bekijk de foto’s van deze ochtend in de gezellige huiskamer sfeer.

Lees meer
0

De stamppotdag in beeld

Zo’n 20% van de leden trokken er vandaag, vrijdag 10 november, er op uit. Het was weer tijd voor de traditionele stamppotdag en ook deze keer was deze dag gekoppeld met een bezoek aan de biesbos. Het is iets wat de mensen zich niet af laten nemen, hoewel het voor verscheidene mensen steeds moeilijker wordt om in de bus te komen en s’avonds op zeker de rekening gepresenteerd wordt in de vorm van pijn in alle gewrichten. Ze hebben het er voor over, wat het is weten we niet, er wordt genoeg georganiseerd in de Zwanenburg, ook daar zijn de meeste aanwezig maar het allerbelangrijkste lijkt toch het dagje uit met de AOBK te zijn. Het is in geval een pluim voor de reiscommissie, een vrouw vertelde nog “het lijkt allemaal zo simpel maar er moet voor ons toch ontzettend veel werk verzet worden, ook wat we niet zien” het toont ook aan dat de waardering er zeker ook is.

Voor de mensen die graag mee hadden gegaan is hier een kleine impressie va de schitterende natuur in Nederland en dan hier in het bijzonder de biesbos.

Lees meer
Meldpunt van Max
0

ANBO in het nieuws.

Om de uitzending te bekijken klik dan op de afbeelding hiernaast.

Voor de mensen die er toch iets meer van willen weten, hoe is het in anderen gemeente gegaan, waren de plaatselijke verenigingen niet goed bezig en waar is al het geld gebleven? Nieuwsgierig? Morgen woensdag 1 november kijken bij Max om 19:25 uur.

Zou het dan toch gaan gebeuren, zal de ANBO dan toch aangepakt gaan worden? Het is niet te verwachten dat Katwijk of een andere afdeling hun geld nog terug krijgen dat is allang al verdwenen. Wat voor de AOBK wel belangrijk kan zijn is dat de mensen welke lid zijn gebleven van de ANBO nu eens wakker worden en hun lidmaatschap bij deze instelling voor 1 december opzeggen. En doet u dit te laat dan zit u weer een jaar aan deze (laten we geen lelijke woorden gebruiken) instelling vast. Bij de AOBK zijn genoeg gevallen bekend van Ouderen waar met een deurwaarder gedreigd werd als zij hun lidmaatschapsgeld voor het afgelopen jaar, incl. boete, niet tijdig zouden betalen. Het was goed dat velen van hen de opzegging aangetekend hadden gedaan, maar toch, het was en is te triest voor woorden dat dit zondermeer bij Ouderen kan gebeuren en dan zeker door een instantie die zegt de belangen van Ouderen te behartigen. Vooralsnog schijnt het juridisch niet mogelijk te zijn deze club aan te pakken maar u kunt wel alert zijn waar en door wie u uw belangen wil laten behartigen.

Lees meer
0

KEUZES

Een tipje van de sluier

U was van de de AOBK en het WZK om de twee maanden een informatie-ochtend gewend over actuele zaken welke van groot belang en invloed zijn voor alle leeftijdgenoten vanaf de vijftig. We hebben de notarissen van notariskantoor Verhees op bezoek gehad die ons alles wisten te vertellen over uw testament, erfrecht etc. We hebben van de Katwijkse Apotheek de apotheker Piet Ooms op bezoek gehad die ons alles wist te vertellen over ons medicijngebruik, de voorgeschreven medicatie, waarom ineens andere medicijnen etc. etc. We zijn met de mannen naar het Katwijks Museum geweest waar zij de primeur hadden een nieuwe film uit vroegere tijden te bekijken of de tentoonstelling Katwijkse Buurtjes te bezoeken. Allemaal interessante zaken. In september zouden we een informatie-ochtend gehouden hebben over de WMO waar we met u zouden spreken over alles waar we mee te maken krijgen wanneer we zelf zorg nodig hebben. Helaas heeft dit om diverse redenen niet plaats kunnen vinden maar dit houdt u nog van ons tegoed want het blijft natuurlijk een bijzonder onderwerp waar velen van ons mee te maken hebben of krijgen.

 

Lees meer

BINGOOOOVrijdag

Weten we het nog, vrijdag is alweer de laatste vrijdag van de maand dus is het weer tijd voor een onvervalste BINGO met leuke prijzen maar de gezelligheid in de top. Vrijdag 27 oktober vanaf 14:00 uur..

Dit was de oproep van deze week om u de bingomiddag van de maand oktober in herinnering te brengen maar de tijd gaat snel het is alweer voorbij. En het is maar de vraag of zo’n oproep op onze website wel veel zin heeft, de mensen komen toch wel. Nog even en de Zwanenburg wordt echt te klein maar daardoor stijgt juist de sfeer, gewoon gezellig met elkaar en onder elkaar natuurlijk zijn er mensen die niet van het spelletje houden maar ze doen dan toch mee omdat de gemeenschapszin het toch wint van de bingo. Ze doen gewoon mee en hebben een fantastische middag en dat geeft de organisatoren ook weer voldoening, win-win situatie.  

Lees meer
0

Vrijwilliger

Gewoon vrijwilliger zoals er miljoenen zijn.

 

Overal over de hele wereld kom je mensen tegen die wat voor een ander over hebben. De één zoekt de publiciteit de ander werkt het liefst buiten de schijnwerpers en doen wat zij moeten doen. De één doet het vanuit zijn geloof van waaruit hij of zij hebben mee gehad dat het heel belangrijk is er voor elkaar te zijn de ander doet het om gewoon ergens bij te horen. Er zijn er ook bij waar het met de paplepel is ingegoten of door vrienden erin zijn gerold.

Wanneer we de publicaties mogen geloven moet er geconstateerd worden dat het vrijwilliger zijn of iets voor een ander over hebben steeds moeilijker wordt, de maatschappij wordt harder en egoïstischer de mensen zijn niet meer bereidt om voor een ander klaar te staan als er niets tegenover staat. 

Het is goed om uit het negativisme vandaan te komen want volgens vele viert dit momenteel hoogtij in onze samenleving. God bestaat niet meer, de mensen denken het allemaal zelf wel te kunnen, de politiek beduveld iedereen, kom voor je zelf op en laat de rest het maar zelf uitzoeken.

 

Lees meer

Crea-ochtend

jaaaaaa dames, het is alweer bijna donderdag. En dan gaan we elkaar weer ontmoeten toch? Heerlijk creatief bezig zijn met de handjes. “ Onze “ Ijs heeft weer een lekker bakkie klaarstaan ! Neemt u gezellig iemand mee? Van 10 tot 12 en u weet het he......niets moet . 

Tot donderdag !   

Lees meer

Zangavond de Vierboet.

AAN ALLE GEÏNTERESSEERDEN DIE VAN ZINGEN HOUDEN.

 

Dit bericht is een extra informatie over de zangavond in het Dienstencentrum de Zwanenburg, normaal zijn de zangavonden op de derde donderdag van de maand maar deze is dus een week eerder dan gewoonlijk, n.l. 12 oktober om 19:30 uur.

 

Het verdient ook extra aandacht omdat het deze keer de avond is van het eigen koor van de Algemene Ouderen Bond Katwijk “de VIERBOET”. De zangavonden worden georganiseerd in samenwerking met fonds 1818 en worden altijd redelijk bezocht. Veel mensen twijfelen altijd of zij zich wel of niet aan zullen sluiten bij een koor daarom heeft de koorleiding dan ook besloten om het repertoire van deze avond aan te passen aan deze groep. Er zal veel samenzang zijn om de bezoekers te laten proeven en zelf mee te laten beleven hoe het nu is om met dit koor mee te doen, een mooiere gelegenheid is er eigenlijk niet. Na afloop zullen de koorleden, de dirigent en organist er zijn om al uw vragen te beantwoorden, u kunt met ze kennismaken afspreken om bijvoorbeeld een keertje in het echt mee te doen met een oefenochtend etc. Het repertoire van het koor de Vierboet is gebaseerd op het christelijke lied, voor meer informatie kunt u altijd de website van de AOBK bezoeken. www.aobk.nl

Het is belangrijk dit bericht te delen met iedereen waarvan u denkt, voor die is dit ook wel wat of nodig eens iemand uit om samen te gaan. De toegang is gratis evenals de koffie/thee en cake. LAAT DEZE KANS NIET VOORBIJ GAAN EN KOM.

0

De Vierboet

Wie vanmorgen in de Zwanenburg was kon even meegenieten van het repertoire van de Vierboet. Er wordt druk geoefend want hun officiele optreden in de Zwanenburg komt nu toch wel heel erg dichtbij. Ze hebben een weekje minder om te repeteren dan vooraf gepland omdat hun optreden met een week is vervroegd. Een goed luisteraar kon horen dat zowel de dirigent Maart Schaap, de vervanger als de vaste dirigent Cor Varkevisser verhinderd is als organist Floor van Rijn tevreden waren over het verloop van deze morgen. Het geeft toch altijd weer extra spanning wanneer er in eigen huis moet worden opgetreden. Er worden volgende week toch wel wat extra mensen verwacht, broers en zussen, neven en nichten, vrienden en bekenden. Veel ooms en tantes zullen de koorleden niet meer hebben maar toch je weet het maar nooit. Zorg in elk geval dat je op tijd bent voor een goed plekje om optimaal te kunnen genieten. De toegang is zoals altijd gratis maar een vrijwillige bijdrage na afloop wordt toch wel op prijs gesteld.

Het optreden van de Vierboet is ook een mooie gelegenheid om te zien of meezingen voor u ook echt wat is. Twijfeld u al lange tijd om u aan te melden of wil u zien wie er nu eigenlijk in het koor zingen. Dan is donderdag natuurlijk de gelegnheid.

Tot donderdag 12 oktober, de aanvang is om 19:30. U komt toch ook?

Lees meer
0

Crea-ochtend

lieve dames,

aanstaande donderdag , 4 oktober, komen wij weer gezellig bij elkaar om onze kunsten te beoefenen .

Jawel, kunsten, want er ontstaan mooie dingen in de Zwanenburg ! De groep groeit gestaag, maar we missen  u ! Schroom niet, kom ff kijken, niks moet....

De sfeer is zo gezellig, we helpen elkaar en we doen hele diverse dingen. Er is pas een dame aangeschoven die aan het quilten is ! Prachtig ! En dan kunnen we tegelijkertijd ook nog kletsen    , knap he ? 

Nou, waar wacht u op? De koffie staat klaar, het kacheltje brandt en de gezelligheid maken we zelf . Zo creatief zijn we ook wel weer, haha.

 

KLEDING VERKOOP

Voor hen die het vergeten zijn of niet op de agenda kijken aanstaande woensdag 4 oktober, van 09:00-13:00 uur, is er weer de bekende kleding verkoop in Zwanenburg. Speciaal voor onze doelgroep wordt er, zoals we gewend zijn, weer dameskleding verkocht tegen sterk gereduceerde prijzen er is voor ieder wat wils. De AOBK is blij dat het ook deze keer gelukt is want dit is een belangrijk voordeel wat de ouderen wordt geboden.

BINGO

Zo de eerste bingo van het nieuwe seizoen zit er ook al weer op, het lijkt wel of de mensen er naar smachten na zo’n lange zomerstop. Alle stoelen waren bezet, er zijn wel wat kapotte stoelen verwijderd maar de zaal was weer gezellig vol en de mensen waren weer fanatiek om een prijsje te winnen, wanneer Connie aan het woord was met het noemen van de nummers kon je een speld horen vallen. Maar bovenal hing er een gezellige ontspannen sfeer, waren er mooie prijzen te verdienen en was er ook nog tijd voor een praatje.

Lees meer
0

AOBK bedankt zijn Sponsoren.

Aan alle organisaties welken de Algemene Ouderen Bond Katwijk een warm hart toedragen en deze ook daadwerkelijk financieel ondersteund

Zo begint de brief  welke de sponsoren deze week ontvingen om zich te presenteren aan alle Katwijkers en gaat verder met onderstaande.

Open Burendag, 23 september van 09:30-12:30 uur

Lees meer

Nieuws

Promotie WZK.


Bevrijdingsexpositie Schilderclub


nieuwe start van de crea-ochtend . 

We zijn het nieuwe seizoen gestart op 7 september,

Lees meer
0

Wijziging datum zangavond oktober

De zangavond in oktober, welke gepland stond op de derde donderdag, is verschoven naar de 2e donderdag. De reden van deze verschuiving is dat op de oorspronkelijke datum de vaste organist van de zanggroep "De Vierboet" niet beschikbaar is. De zanggroep "De Vierboet" is het die deze avond verzorgt in oktober en omdat hier ook veel samenzang bij plaats vindt is het eenvoudiger om voor deze keer de avond een week te vervroegen naar 12 oktober. Tot dan.

0

Opening Winterseizoen 2017-2018

De kop is er af.

Het was een gezellige en ontspannen seizoensopening van de AOBK. Het was er gezellig druk en de voorzitter opende het seizoen op zijn welbekende ontspannen wijze, een kleine terugblik maar met het vizier op het nieuwe seizoen gericht. Er werd dan ook aandachtig geluisterd ook naar de mededelingen, de voorzitter legde uit waarom het noodzakelijk is waarom er een extra bijdrage gevraagd wordt aan leden die persé niet willen dat de contributie automatisch wordt afgeschreven. Voor het toesturen en verwerken van het acceptgirokaarten moet worden betaald dan zit er ook nog eens veel extra werk aan controle omdat er ook nog al eens het e.e.a. misgaat bij het overmaken etc. Al met al is het niet redelijk om de extrakosten op andere leden af te wentelen, bovendien is het veel eenvoudiger voor de leden zelf om hun geld terug te krijgen, indien ze dit willen, dan bij andere betalingswijze. De AOBK staat echt voor zijn leden en de kans op malversaties is veel kleiner.

 

Lees meer

Burendag.

Nationale Burendag in en om de Zwanenburg

Zaterdag 23 september is het Nationale Burendag in Nederland en daar doet ook het Dienstencentrum de Zwanenburg aan mee dus ook de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Al de Bestuurders en Activiteiten Begeleiders van de AOBK zijn benaderd of zij hun vaste deelnemers zouden willen benaderen om mee te doen en zich zo te kunnen presenteren om zo de buren uit hun woonomgeving te laten zien hoe en waar  zij hun ontspanning vinden. De AOBK nodigt niet alleen de directe buren van de Zwanenburg uit maar alle buren en bekende van onze leden, we hopen dan ook u deze zaterdagochtend 23 september van 09:30 tot 12:30 uur te mogen ontmoeten en uiteraard is het leuk wanneer u ook uw bekenden daar ontmoet. We vragen u dan ook vriendelijk of u dit met zoveel mogelijk mensen wilt delen om er op die manier een echt onvergetelijke ochtend van te maken want één van de drijfveren van de AOBK, buiten de ledenvoordelen, is natuurlijk de onovertroffen gezelligheid en eensgezindheid. Over het programma zult u op deze site nog wel meer vernemen maar het belangrijkste is ook u te mogen begroeten zodat ook uzelf eens kennis kan maken met al die andere activiteiten in de Zwanenburg. We hopen u te mogen begroeten.

 

Crea-ochtend

Hallo crea-Thea 's !

het is alweer augustus. En daarna komt ....september ! En dus maken wij ons weer op voor de eerste gezellige samenkomst op donderdag 7 september. Er is een leuk werkje voorbereid voor als je es iets wilt proberen. Er is sowieso koffie en thee voor maar 0,50 cent ! En het is ALTIJD  gezellig . Of neem lekker je hobby mee van huis, haken, breien, quilten, sieraden maken, ......enz. Alles kan en zo kunnen we ons van 10.00 tot 12.00 prima vermaken. Kom en neem gezellig iemand mee ! Tot ziens op 7 september.

0

Nare acties van ANBO

Het is niet bekend of de ANBO hun oud leden in Katwijk ook al heeft benaderd, met deze kwalijke activiteiten toont de ANBO hun ware gezicht, het is laag bij de grond en zeker misplaatst en een Ouderen Advies orgaan onwaardig. Zelf noemt de ANBO dit een ludieke ledenwerf acties. We ontvingen dit bericht van FASv, dit is een nieuwe organisatie waar veel nieuwe Ouderen Bonden zoals de AOBK zich in verenigt hebben. De AOBK is nog niet aangesloten bij dit nieuwe orgaan omdat het bestuur nog beraad over aansluiting bij dit overkoepelend orgaan, door het regionaal overleg met ouderen bonden uit onze omgeving ontvangen we tijdelijk nog wel berichten en besluiten van de FASv

Maar het belangrijkste voor hier is dat we het bericht van de FASv aandachtig doorlezen en ook onze mede leeftijdgenoten welke lid zijn van de ANBO te wijzen op kwalijke praktijken van deze Bond waarbij ook weer duidelijk naar voren komt het afnemen van de gelden van de plaatselijke afdelingen en het tegenwerken bij het opzeggen van de leden, geen incidenten zijn.

Lees meer

GEWELDIGE DAG VOOR FIETSERS EN SCOOTMOBIEL RIJDERS.

FIETS EN SCOOTMOBIEL TOCHT DINSDAG 18 juli

Wat een voortreffelijke dag was het dinsdag 18 juli, er was een hete dag voorspeld maar dat viel alleszins mee het was precies de juiste temperatuur en iets van sluierbewolking het kon gewoon niet mooier. De stemming zat er van het begin af aan al gelijk goed in, de mensen hadden er echt zin in, ze waren er aan toe om weer eens zo’n tocht mee te maken. De mensen werden in drie groepen verdeeld, twee groepen scootmobielers voor de afstanden van 20 en 25 km en een groep fietsers die ook de 25 kilometer gingen afleggen. Een medewerkster van Welzorg reikte ook nog wat tasjes uit met wat documentatie materiaal en enkele leuke hebbedingetjes, ook vertelde zij dat Welzorg auto’s verhuurd waarmee een rolstoel of scootmobiel mee vervoert kan worden incl. 4 of 5 personen, wil je hier meer van weten kijk eens op zonnebloem.nl/zonnebloemauto of informeer eens bij Welzorg Katwijk, achter het Hoornesplein, van Houtenstraat 7.

 

Lees meer

De Vierboet

Zomerpauze bij “ De Vierboet “

Na een seizoen van heerlijk zingen is nu de zomerpauze weer aangebroken, wij zingen met ons koortje iedere dinsdagmorgen van
10.00 uur tot ongeveer 11.15, gezongen word uit christelijke bundels.
Twee maal per jaar zingen wij met de paas en de kerst middagen in de Zwanenburg, ook zingen wij af en toe in Salem en in de Duinrand.
Ons koortje bestaat hoofdzakelijk uit dames van wat hogere leeftijd, aangevuld met drie á vier mannenstemmen, we worden begeleid door Floor van Rijn en Cor Varkevisser is onze dirigent en als hij afwezig is word zijn taak overgenomen door Maart Schaap.
Mocht u denken nou dat lijkt mij ook wel wat om te komen zingen schroom dan niet om even te komen kijken of te bellen, ook als u wat jonger bent en u vind er voldoening in om met ons het christelijke lied mee te zingen dan bent u van harte welkom.
Namens het koor “ De Vierboet “
Cor Varkevisser
Tel. 0622512535

0

De Burgemeester in de Zwanenburg

In het kader van zijn kennismaking met de mensen uit zijn gemeente Katwijk deed burgemeester Visser ook de Zwanenburg aan. Waar anders kan de heer Visser beter terecht dan in de Zwanenburg om overwegend de geboren en getogen Katwijker te ontmoeten, hoe en wat zal hier ongetwijfeld nog wel verteld worden maar dat het in een ontspannende en gezellige manier gebeurde is wel van de gezichten af te lezen. Geniet maar mee met de foto's welke net binnenkomen van, hoe kan het ook anders, de secretaris Cor Varkevisser. Het kennismaking bezoek van de burgemeester is geregeld door Connie Ouwehand van der Spek, een leuk initiatief.

           kijk en geniet mee. 

Voor het verslag van een der aanwezige,

 

Lees meer

Jaarafsluiting Schilderclub de Zwanenburg

Het is te zien dat het een gezellig clubje is bij die hobbyisten van de schilderclub, het was een gezellige boel en een juiste jaarafsluiting, het was alleen jammer dat Wil Guyt er niet bij kon zijn omdat zij voor de moederdag weer twee hersenbloedingen heeft gehad en ook nog eens een hartoperatie, de club leeft met Wil mee en hopen op een voorspoedig herstel. Een ander puntje van aandacht willen we toch wel plaatsen voor andere activiteitengroepen binnen de AOBK wanneer zij iets organiseren, denk ook aan de bedrijven die onze Bond ondersteunen, u ziet ze allemaal voorbij komen op de reclamebalk onder deze website. Het is natuurlijk geen verplichting maar een kleine tegenprestatie mag toch niet teveel gevraagd zijn en we mogen ze dankbaar zijn. Klik op de foto hiernaast om alle foto's te zien.

0

Algemene Leden Vergadering 16 juni 2017

Het was een mooie bijeenkomst deze Algemene Leden Vergadering, de eerste in de geschiedenis van de AOBK. Voorafgaand aan deze vergadering werden alle foto's vertoond welke op de website zijn geplaatst, het hoort ook een klein beetje bij een jaarvergadering, het terugkijken naar het afgelopen seizoen en dan roept het terugkijken met plaatjes altijd weer herkenbare punten op. Om 13:30 uur kwamen de eerste mensen al naar binnen om een plaatsje te bemachtigen waardoor de voorzitter exact om 14:00 kon beginnen, met 75 leden die de presentielijst ondertekend hebben was dit een mooi aantal waar menige verenigingen jaloers op zijn. Het toont eens temeer de betrokkenheid van de leden en zeker rekening houdend met het tijdstip van twee uur, het is nu eenmaal zo dat veel ouderen na hun warme maaltijd eerst even de ogen dicht knijpen. Het moest deze keer iets vroeger omdat de zaal uiterlijk om 16:30 weer leeg moest zijn voor een andere activiteit. Achteraf was de vervroeging van de vergadering niet nodig geweest, de voorzitter die allen hartelijk welkom heten leidde de vergadering met strakke doch zachte hand. Na de opening vroeg de voorzitter om een minuut stilte zodat iedereen kon terug denken en om kon zien naar de vele leden die in het korte bestaan van de AOBK ons reeds zijn ontvallen.

Lees meer
0

Koek en Soepie

Koek en Soepie
Dat staat boven de uitnodigingsbrief om op maandagmorgen onder het genot van een kopje koffie, uiteraard met koek, en tegen lunchtijd een bolletje met een soepie te komen nuttigen in het Dienstencentrum de Zwanenburg. En dit niet alleen natuurlijk, het gaat om de gezelligheid, voor de een om even stoom af te blazen na de drukte in het weekend van de kinderen en kleinkinderen en voor de ander om juist na een heel stil weekend juist weer even onder de mensen te zijn en voor alles en iedereen voor wie hier tussenin zit. Het is ook juist de vraag van veel mensen zelf, op maandagochtend is er over het algemeen weinig te beleven en wordt er weinig georganiseerd terwijl juist velen hiernaar zeggen te snakken. 

Lees meer
0

Een dagje uit met de AOBK op 9 juni 2017

De vorige uitdag was een week voor de oprichting n.l. 4 november 2016, ook toen startte de dag met regen, maar in november is de kans op minder weer nu eenmaal groter dan in juni maar vandaag  was de start nog een graadje erger. Vanaf het moment dat men in de bus kon stappen, tussen 08:00 en 08:30 uur kwam het water met bakken naar beneden. Gelukkig kunnen we aan het weer niets doen maar het kan wel van invloed zijn op de stemming, echter niet op de leden van de Algemene Ouderen Bond Katwijk, de stemming zat er van het begin af aan in beide bussen goed in niemand was er weggebleven in alle twee de bussen was geen plekje onbezet dus vertrok men exact om 08:30 uur naar Ankeveen voor de opening met koffie of thee met een overheerlijk gebakje het was dus geen terrassen weer maar de ruimten waarin we werden ontvangen waren sfeervol en het smaakte allemaal prima. We zaten nog maar net allemaal in de bus dat Donar zijn aanwezigheid kenbaar maken, het kon de Oudjes allemaal niets schelen. Met vol vertrouwen dat het allemaal goed zou komen werd vertrokken naar Elburg om op de boot te stappen, een enkeling maakte de opmerking dat de boot niet uit gaat varen met onweer maar de mensen deden net of ze het niet hoorde, ze wilde het niet horen en hoorde het dus echt niet. Echter in Elburg aangekomen kwam het water nog steeds in overvloed naar beneden, maar er werd wederom om gelachen en wel zodanig dat niet alleen Donar er niet tegen op kon ook de rest van de weergoden deed er het zwijgen toe en kwam zelfs met een glimlach terug wat allemaal terug te zien is op de fotoreportage hiernaast. Nadat de broodmaaltijd aan boord genuttigd was kwam meer en meer het zonnetje tevoorschijn, de glimlach werd een uitnodigend zonnetje en was het op het zonnedek zelfs zonder jas goed toeven en kon genoten worden van de eilandjes, de Ral, Pierland en Kluut richting Harderwijk en weer terug na deze mooie tocht op deze mooie ruime boot en een wijdse natuur, langs mooie strandjes. De een genietend van de mooie strandjes de ander van de vele watervogels met hun jonge of gewoon keuvelend met elkaar, kortom iedereen lekker ontspannend waar zo'n dag voor is bedoeld.

Lees meer
0

Het bezoeken van het Katwijks Museum

Eindelijk was het dan zover, het is toch altijd weer afwachten of het onderwerp interessant genoeg om mensen naar zo'n ochtend toe te trekken. Zeker als de organisatie zichzelf beperkt door een leeftijdsgrens in te stellen en dan ook nog eens vrouwen uit te sluiten, dan moet er ingecalculeerd worden dat de opkomst tegen zou kunnen vallen. Er werd gevraagd of de mannen zich vooraf op wilde geven om zo te bepalen waar men op kon rekenen er was tenslotte best een lange voorbereidingstijd na de informatieochtend met de Katwijkse Apotheek en het bezoek aan het Katwijks Museum nu. Een dertigtal mannen had hier gehoor aan gegeven en de lijst in de Zwanenburg ingevuld of hun naam telefonisch doorgegeven, best een redelijk resultaat dacht de organisatie. Maar zouden ze ook werkelijk allemaal komen?

Lees meer
Dagje uit 9 juni

Drukke dagen voor de leden van de AOBK

MUSEUM BEZOEK

 De gewone activiteiten gaan gewoon door op vooral op de maandagmiddag, de hele dinsdag en de donderdagmiddag maar dan wat er deze komende 2 weken op het programma staat is wel veel maar wel fantastisch. Laten we bij het begin beginnen, donderdag 8 juni om half tien worden alle mannen uit Katwijk e.o., leden en niet leden, geïnteresseerde en niet geïnteresseerde, voormalige visserlui of landrotten, iedereen die houd van de visserij en nieuwe samenvattingen van de oude visserij omhelst of die zich die prachtige oude straatjes en steegjes met die oude vissershuisjes herinnert en er ook nog met leeftijdsgenoten over wil praten, over dagdromen of juist twijfelt bij dommige plaatjes. Ze zullen er allemaal zijn en zijn uiteraard van harte welkom en zullen beslist geen spijt krijgen van hun komst. 

Lees meer
0

Schilderen in de Zwanenburg

Elke maandagmiddag wordt er volop geschilderd in de Zwanenburg en elke maandagmiddag weer vol elan, groot enthousiasme en met veel plezier. Wie dacht dat op zo'n zonnige maandagmiddag de animo niet groot zou zijn heeft het volkomen mis, zoveel stranddagen zijn er tenslotte nog niet geweest, Of dit nu komt door de deskundige begeleiding,  de gezelligeheid of door het fanatisme van de schilders zelf, is niet bekend maar feit is wel dat ze er zijn. En toch is de druk niet groot want wanneer je de foto's bekijkt is ook te zien dat tussendoor ook van het zonnetje genoten kan worden, geniet  maar even lekker mee en lijkt het je ook wel wat? Kom rustig langs neem het in je op en tot de zomerstop welke eind juni een feit is kun je het gratis uit proberen. Ieder doet het op zijn eigen niveau, eigen wijze en eigen onderwerpen.

Lees meer
0

Een actieve handwerkclub binnen de AOBK.

De vrouwen kunnen er niet genoeg van krijgen, ze zijn begonnen met het vaststellen om als handwerkclub om de 14 dagen bij elkaar te komen, maar dit voornemen  schijnt al gauw in de prullemand te verdwijnen. Het clubje vrouwen vinden het zo gezellig dat een keer overslaan zelfs in de toekomst voor hun onbespreekbaar is. Ze hebben onder elkaar afgesproken dat ze deze keer op vrijdagmorgen bij elkaar komen vrijdag 19 mei en ook nu starten ze weer om 10:00 uur. De AOBK vind het prima natuurlijk als de dames het maar naar de zin hebben want daar gaat het om en ze zitten niemand in de weg, de groep groeit gestaag. Bent u ook nieuwsgierig en wil u dit wel eens zien of meemaken kom dan aanstaande vrijdag dan gewoon eens langs in de Zwanenburg en proef de sfeer en kijk gewoon of het iets voor u is. Meer of minder kunnen we er niet van maken.

De kerk loopt geleidelijk aan vol
0

Het Sion mannenkoor in de Vredeskerk.

Het is een waardige afsluiting van de zangavonden van de AOBK, geweldig wat kunnen die mannen van het Sionkoor een geluid voortbrengen. Het was zingen uit volle borst maar dan niet zomaar, nee zo zuiver zo goed van toon zo in evenwicht. De voorzitter had een vooruitziende blik in zijn voorwoord bedankte hij iedereen die aan de voorbereidingen hadden meegewerkt, van de maker en samenstellers van de liturgie tot de koster en organisatoren. Het moet toch maar blijken of alles zo goed gaat en is, maar het vertrouwen was terecht. In zijn slotwoord bedankte de voorzitter het koor voor hun prestatie, de tijd was eigenlijk te snel voorbij gegaan, het was een uitgebalanceerd geheel zowel het zingen van het koor als de samenzang en de declamaties van Dickie van der Spek. Zoals gezegd was het een waardige afsluiting van het seizoen met een goed gevulde kerk waarin de trouwe bezoekers van de zangavonden met genoegen op terug konden kijken en de grote stimulator en organisator, de duizendpoot Dickie van der Spek, was zelf ook bijzonder tevreden, het was een mooie reclame voor de AOBK zoals ze zelf na afloop zei. Ook de mensen die meeluisterden door de kerktelefoon hebben ongetwijfeld mee kunnen genieten van deze fijne avond. Had u deze avond ook graag bij willen wonen maar u was door omstandigheden verhinderd? Dan kunt u alsnog de dienst beluisteren door de app  kerkomroep te downloaden, vul de plaats katwijk in en klik op Vredeskerk, de dienst vindt u dan op 10 mei om 19:28 uur.

Lees meer
0

HANDWERKEN, BREIEN- HAKEN EN PUNNIKKEN EN NOG VEEL M.....

Het wordt steeds gezelliger, fijner op de club de groei zit erin evenals de sfeer natuurlijk maar deze was eigenlijk gelijk al goed. En wat wil een mens nog meer want daar gaat het toch eigenlijk om, de gezelligheid een woord dat ze veel talen niet eens kennen. Hier in het Dienstencentrum de Zwanenburg wel en omdat ze vorige week met Koningsdag niet terecht konden, doen ze het de komende donderdag gewoon een keertje extra. Wat moet dit straks eigenlijk worden als de plannen doorgaan om deze ruimte als een echte woonkamer in te richten, dat worden woorden met de mannen thuis zoals het gezegde luidt "gezelligheid kent geen tijd" maar goed daar zijn wij dan niet bij dat zoeken ze zelf maar uit. Komt u het ook eens proberen of gewoon even langs om te kijken? A.s. donderdag 11 mei vanaf 10:00 uur.

Sionkoor in de vredeskerk

Zangavond in de Vredeskerk 16 mei om 19:30 uur

Wanneer u op de foto van de Vredeskerk welke hiernaast is afgebeeld klikt wordt u automatisch doorverbonden met de website van dit geweldige mannenkoor. Al bladerend door de website komt u o.a. de agenda tegen en ziet u hoe vol de agenda van dit koor is en dat is niet voor niets natuurlijk. Met hun reputatie en overvolle agenda zijn de organisatoren van de AOBK met deze afsluiting van de zangavonden van dit seizoen weer geweldig in hun sas en mogen ook wij meegenieten.

Lees meer
0

Alleen voor mannen

Voor de mannen onder ons,
We mogen het nu wel verklappen, de contacten zijn gelegd en de voorbereidingen gaan in gang. In samenwerking met het Welzijnskwartier hebben we een schitterend item op de rol staan waar we velen een plezier mee doen. Onze volgende informatie-ochtend is er één voor alleen de mannen, ja we zouden het geheim willen houden voor de vrouwen om hun niet teleur te stellen maar dat lukt nu eenmaal niet. Dus we maken de vrouwen er deelgenoot van, de mannen mogen het de vrouwen vertellen en als we de berichten mogen geloven hebben de mannen genoeg stof om hun toehoorders te binden. Wat gaan we doen.
 
Lees meer
0

LIEF

Wanneer je over Lief en Leed spreekt kan dit echtpaar er over meepraten. Geweldig dat het nu allemaal al wat beter gaat en dan is dit toch extra leuk. Geniet van de momenten.

Het is een artikel uit de Katwijk Speciaal van deze week. Lees meer
17e eeuwse prent.
0

Het ontstaan van de vierboet.

De prent hiernaast komt uit het Leidsch-Katwijks archief, toen vingen ze nog eens een visje. En laat hij nu precies liggen waar nu het restaurant de Kw 106 staat.

Afgelopen week kwam onze voorzitter met twee jaarboekjes uit de 90er jaren, nog niet zo heel lang geleden zou je zeggen maar toch wel leuk. In een van de boekjes werd terug geblikt op het ontstaan van de het zangkoor de Vierboet. Het is misschien ook wel eens leuk om wat stukjes van vroeger jaren te plaatsen en ook dat stond in een van de boekjes vermeld “heb je iets te vertellen stuur het in en heeft u moeite met schrijven geen probleem we komen langs en schrijven uw verhaal op” ook dat is nu niet anders. Heeft u moeite uw verhaal zelf te schrijven geen probleem we komen graag langs om uw verhaal te noteren. En als er een schaap over de dam is volgen er meer. Even een berichtje naar de AOBK en we komen graag. Maar nu eerst waarover we begonnen een verhaal van mevr. Kl. Paap Hoek over het ontstaan van de Vierboet geschreven in 1996.

Lees meer
Piet

Lekker met je hobby bezig zijn

De hobbyisten in actie, heel zachtjes aan komen er toch wat meer mensen zomaar even kijken en genieten net zo intens mee als de werkers zelf. Een levende expositie is ook eigenlijk wel net zo leuk zowel voor de kijker als de schilder. Bekijk de foto's op uw gemak en wil u het zelf een keer meemaken? ook u bent van harte welkom om de sfeer te proeven en eens te luisteren naar wat de mensen er toe brengt om zich zo in te spannen.

Lees meer
2

Nieuwe Vrijwilligers Nodig

Het is nog niet zo heel lang terug dat we hier een oproep plaatsten voor vrijwilligers. Het was een succes reden waarom we opnieuw een oproep doen. De voorzitter heeft het in zijn voorwoord op deze website ook al aangegeven, uitbreiding is hard nodig. En eigenlijk is het vrijwilligerscorps van de AOBK een activiteit op zich. We zien dat de vrijwilligers ontzettend veel plezier beleven, een band opbouwen en vriendschap vinden in het vrijwilligers werk. Mensen die dit al eerder hebben gedaan kunnen hierover meepraten en zijn dan  meestal voor altijd verkocht, mensen die zich nog nooit hebben ingezet zien vaak problemen welke er helemaal niet zijn maar zij missen wel iets. Maar goed dat is een ander kapittel

Lees meer
0

De Katwijkse Apotheek

De heer Piet Ooms apotheker van de Katwijkse Apotheek komt naar de Zwanenburg.

In het kader van voorlichting aan de senioren in Katwijk komt, na de geweldige start van de notaris, de heer Piet Ooms naar de Zwanenburg om op 20 april om 10:00 uur toelichting te geven over medicijnen, het gebruik en misbruik ervan, over actuele zaken zoals het ineens krijgen van medicijnen van een andere fabrikant  en meer van dit soort zaken. En wie heeft nu niet met medicijnen en alles wat er om heen hangt te maken. Doe er uw voordeel mee.

Lees meer
mascotte van de Handwerkgroep.
0

Breien, Haken en Punniken

Nieuwe activiteiten in de Zwanenburg.

Het was gezellig zo'n eerste keer en ze gaan er gewoon mee door, de volgende is donderdag 4 mei weer om 10:00 uur - 11:30 uur.

Bovendien hebben ze gelijk een mascotte gemaakt.

Onlangs is er een nieuwe werkgroep gestart om te onderzoeken hoe het gesteld is met de bestaande activiteiten en of er behoefte is aan nieuwe, andere activiteiten in het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Lees meer

BRIEF AAN ALLE LEDEN 2.

Geachte Meneer, Mevrouw,

Dit staat op de brief die alle leden van de AOBK ontvangen hebben, hetzij via hun e-mailadres of dat zij deze via de postbezorg(st)ers thuis gebracht zijn. Wel uiteraard met hun eigen gegevens

Lees meer

BINGOOOO

Vrijdag, 24 februari, is het alweer de laatste vrijdag van de maand dus BINGOOO, Vanaf 14:00 uur is het weer zover.

Evangelisatiekoor" de Zaaiers" uit Leiden

 1. Bij het presenteren van een koor dat al jaren 1 x per jaar naar de Zwanenburg komt is gewoon eens terug kijken, hoe vorig jaar februari hun optreden is verlopen, we hebben er tenslotte foto’s en een filmpje van. Zo komt dat ook nog eens van pas.

 

 

Lees meer

Geweldig Nieuws

Ja we hebben geweldig nieuws te melden. Schuitemaker Vis mogen we beschouwen als de eerste sponsor van de AOBK, dit echte Katwijkse Bedrijf hebben we bereid gevonden om de kosten voor het produceren van de lidmaatschaps kaartjes voor hun rekening te nemen.

Lees meer

Oproep aan leden.

Aan alle leden van de AOBK.

Zo luid de kop van de brief welke onze leden volgende week op hun mail zullen aantreffen.

Lees meer

ZANGKOOR "DE ZAAIERS"

Aanstaande donderdag 16 februari is het alweer zover en komt het in Katwijk en omstreken zeer bekende koor de Zaaiers naar het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Lees meer
zij zorgde dat het de mensen aan niets ontbrak

Bingo 27 januari

De bingomiddag was weer een onvervalste ouderwetse bingo en verloting. Er was geen stoel onbezet de sfeer was geweldig zeg maar gezellig, een woord dat ze in het buitenland niet kennen maar ons alles zegt. Het was dan natuurlijk alweer 2 maanden geleden en nu alweer op naar de volgende, elke laatste vrijdag in de maand, vrijdag 24 februari.

Lees meer

HUBA

 • (HU)LP BIJ (B)ELASTING (A)ANGIFTE

Ook bij OABK kunt u dit jaar weer terecht voor hulp bij belasting aangifte met de vertrouwde gezichten zoals u dit in voorgaande gewend was.
Hij neemt uitgebreid de tijd om uw fiscale situatie door te nemen om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte, huur en of zorgtoeslag.
Voor het invullen dient u het volgende klaar hebben te liggen:
* jaaropgave ’s van werkgevers en uitkeringsinstanties
* overzicht gemaakte kosten in verband met ziekte en handicap
* een dieetverklaring van arts, diëtist of specialist
* reiskosten of gemaakte kilometers bij bezoek van arts, specialist, fysiotherapeut etc.
* bij bezit van eigen woning:
- woz- waarde 2015 (zie aanslag gemeente belastingen)
- betaalde hypotheekrente

U kunt contact opnemen met de volgende HUBA medewerkers

Leen van der Plas 071-4074831
Dick Heemskerk 06-25481348
Fokko de Boer 06-37612678

Wilt u wel uw BSN nummer en uw geboortedatum bij de hand houden ?

Zangavond

Het Salemkoor onder muzikale begeleiding van muziekgroep Gloria.

Donderdag 19 januari was weer de start voor een nieuw jaar met zangkoren in de avonduren in het dienstencentrum de Zwanenburg. Elke keer weet de organisatie toch weer verrassende koren te strikken die de mensen van het begin tot het einde weet te boeien, weet vast te houden en de toehoorders deelgenoot laat worden van hun uitvoering.

Lees meer

Nieuwe adverteerders

Wat hebben het CDA en de The Read Shop Express Katwijk gemeen.

Het CDA en de The Read Shop Express Katwijk zijn beide nieuwe adverteerders op de website van de AOBK, zij hebben dus als gemeenschappelijk doel het ondersteunen van de AOBK. Iets waar we als vereniging zeer trots op mogen zijn en dat zijn we ook. We zijn blij met de ondersteuning van het CDA. We zijn blij met de ondersteuningy van de The Read shop Katwijk in de Noordzee Passage.

Lees meer

Advertenties

ONZE EERSTE ADVERTEREERDER HEEFT ZICH AANGEMELD.

En ook de tweede willen we niet onvermeld laten.Ja u leest het goed, gisteren vermelden we nog dat er nog geen melding binnen was om onze vereniging, via een advertentie op onze Website, te steunen. Vandaag meld de Katwijkse Apotheek zich als eerste en dat is toch wel heel bijzonder althans je zou zeggen dat een Apotheek nu niet direct afhankelijk is van advertenties, wij zijn er zeer content mee.

Lees meer

Jaargids

De jaargids ligt voor u klaar.

Ook dit jaar ligt de vertrouwde jaargids voor u klaar. Elk jaar verzorgd Maart Schaap deze jaargids met veel precisie welke in samenspraak met de activiteitenbegeleiders van de AOBK en medewerkers van het Welzijnskwartier locatie de Zwanenburg wordt samengesteld

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie

NIEUWJAARSRECEPTIE 2 JANUARI

Bij een nieuwjaarsreceptie van een vereniging hoort natuurlijk ook een woord van de voorzitter zo ook bij de AOBK waar in de persoon van de heer Leen van der Plas terug-en vooruit gekeken werd.

Lees meer
De zaal loopt aardig vol

kerstmiddag 8 december 2016

Kerstfeest AOBK 8 december 2016

Ja u leest het goed, kerstfeest op 8 december 2016 in de Zwanenburg. Het is erg vroeg dit jaar maar de opkomst is er niet minder om de mensen zijn er schijnbaar aan toe.

Lees meer

Dagje uit AOBK 4-11-2016

Mooi om het grote aantal levensgenieters te zien. Eet smakelijk en met een volle buik weer richting Katwijk het was een heerlijke dag zonder ook maar een wanklank.

Lees meer
0

De vrijwilligersochtend in de Zwanenburg

De vrijwilligersochtend in het Dienstencentrum de Zwanenburg van zowel het Welzijnskwartier als de AOBK werd een ochtend zoals deze bedoeld was, gezellig alsmede kennismaken met die andere vrijwilligers. Maria had het allemaal slim aangepakt en goed doordacht en geholpen door een onverwachte, niet geplande onderbreking waardoor het nog leuker werd. Al liep de ochtend hierdoor wel wat meer uit waardoor er schijnbaar geen gelegenheid meer was voor een gezellige naborrel.

 

Lees meer
Smikkelen en smullen.
1

Biljarttoernooi december 2018

 Biljarttoernooi Hoofddorp.

 

Woensdag 12 december waren wij te gast bij de biljartvereniging hoofddorp waar we elkaar mochten ontmoeten om ons jaarlijkse vrienden toernooi te spelen. Wederom werden we vriendelijk ontvangen door onze biljartcollega's.

Na gezamenlijk koffie te hebben gedronken werden de wedstrijden voor de ochtend ingedeeld. Om 13.30 uur hadden we een gezamenlijk lunch welke goed was verzorgd door de dames en heren van Hoofddorp. Na de lunch werd het programma voor de middag afgewerkt, na afloop dronken we nog een drankje waarna we vertrokken om elders met elkaar gezamenlijk te genieten in een Chinees restaurant welke voortreffelijk was verzorgd. 

 

Rond de klok van 20.00 uur namen we afscheid van elkaar en spraken af om volgend jaar ergens in de maand mei elkaar weer uit te nodigen ( Katwijk ). 

Al met al was het een geslaagde dag en heerlijk vertoeven in Hoofddorp. Bedankt allen die deze dag door sponsoring mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Lees meer
0

Kerstvieringen

Met het kerstfeest en de jaarwisseling op komst betekend het ook dat we weer in de buurt komen van de kerstvieringen in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Deze vieringen zijn vastgesteld op donderdag12 en vrijdag 13 december aanvang 14:30 uur en zoals gewoonlijk is het gebruikelijk om zich aan te melden. Het is noodzakelijk om een juiste verdeling te maken over beide middagen om teleurstellingen te voorkomen en mensen naar huis gestuurd moeten worden want vol is vol. De aanmeldingen zijn inmiddels begonnen en kan nog steeds bij Dicky van der Spek in de Zwanenburg, in uiterste gevallen kan er ook gebeld worden naar Dicky tel. 071-4073750 

0

De Bushalte mag blijven.

Onderstaand artikel met foto is overgenomen uit het Leidsch Dagblad van vrijdag 18 oktober 2019.

 

Het bestuur van de AOBK, het IOV, Wijkwerk en Teamso van het WZK, de bewonerscommissie, de PCOB Rijnsburg Valkenburg, het Katwijks Nieuwsblad en natuurlijk ook het Leidsch Dagblad en al die stille werkers die op de achtergrond hebben meegewerkt om hun stem te laten horen, willen zij heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Ook zonder de politiek zoals het CDA en de SGP, en Kies Katwijk, de heer Nieuwenhuizen, oud gemeentesecretaris, was dit niet mogelijk geweest en in het bijzonder Irene van der Plas van het CDA die buiten de vragen aan het College om ook persoonlijke adviezen heeft gegeven m.b.t. De politiek en hoe te handelen.

Natuurlijk willen we de wethouder dhr. Rien Nagtegaal en zijn collega’s bedanken voor zijn inzet en werk wat hij hieraan heeft gehad, het idee dat zijn voorganger dhr. v.d. Bent alles al goed had geregeld bleek een misvatting. Dhr. Nagtegaal heeft het alles toch durven aan te pakken. Ondanks de in het begin minder vleiende opmerkingen, de les die hieruit geleerd mag worden, ga eerst praten met de direct betrokkene alvorens een conclusie te trekken. Beste heer Nagtegaalheel hartelijk bedankt.


Rollatorrevolutie geslaagd: bushalte blijft

Hielke Biemond

 

KATWIJK De overwinning tekende zich al af, maar is nu definitief voor de Katwijkse ouderen die zich fel hebben verzet tegen het verdwijnen van bushalte Tramstraat.

 

Het gemeentebestuur heeft in samenspraak met de provincie en busmaatschappij Arriva besloten dat die toch onderdeel gaat uitmaken van R-net, de nieuwe snelle busverbinding tussen Katwijk en Leiden.

 

 

 

Lees meer
0

WIJKREGISSEUR KOMT NAAR HET DIENSTENCENTRUM DE ZWANENBURG

Met de komst van de wijkregisseur naar het Dienstencentrum de Zwanenburg wordt weer een stukje droom verwezenlijkt om het Dienstencentrum echt het centrum te laten zijn wat het voor ouderen zou moeten zijn. De wijkregisseur start het nieuwe jaar in de Zwanenburg op dinsdag 8 januari vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur. Wat kan de wijkregisseur voor de mensen betekenen,  Katwijk aan Zee heeft een wijkraad die tot taak heeft om de leefbaarheid en de identiteit van de wijk te behouden en te versterken. De wijkraad dient als klankbord en geeft signalen uit de wijk door aan het college en de ambtelijke organisaties. Dit kan alle mogelijke onderwerpen betreffen: wonen, werken, welzijn, recreëren en veiligheid.

Lees meer
0

55 + Biljarters B.V. Zwanenburg

Ze zijn er echt wel binnen de leden van de AOBK, mensen de goed en leuk kunnen schrijven. Al is dit niet echt nodig, het goed en leuk kunnen schrijven, de een is er nu eenmaal beter in dan een ander maar het is hier niet eens nodig zelf iets te verzinnen. Wanneer je iets tegen komt wat je leuk vindt waarvan je denkt dat is ook iets voor de leden van de AOBK of gewoon iemand een hart onder de riem steken, iets weergeven van een activiteit het wordt echt gewaardeerd.

Maar ze zijn er dus wel, we hebben al eerder Ina de Mooij gehad met “Ode aan de Bezorgers” en nu is daar Jaap Klein met een fantastische ode aan, de “55 + Biljarters B.V. Zwanenburg”  Jaap heeft een bestaand gedicht, waarvan de herkomst onbekend is, zo bewerkt dat het een mooie ode is aan de biljarters van. De hiernaast afgebeelde afbeelding is van een schilderijwelke hangt in de biljartkamer.

Leuk we zien graag een vervolg op “55 + Biljarters B.V. Zwanenburg”

Lees meer
0

Ledenvergadering

Twee en twintig juni 2018, het lijkt misschien nog ver weg maar is zeker niet zo, zeker niet voor de organisatoren van het gebeuren na de pauze want er staat iets bijzonder te gebeuren, iets heel bijzonders. Wat? Dat verklappen we hier nog niet, we houden het nog even spannend. Maar het is wel de reden dat we u vragen vrijdagmiddag 22 juni in uw agenda te noteren, het wordt een heel bijzondere middag dat beloven we wel. Het belangrijkste voor nu noteer deze datum en zorgt dat u erbij bent.

Voor de belangrijkheid van de ledenvergadering mag deze er natuurlijk niet onder lijden, kijk maar wat vorig jaar op deze website hierover stond vermeld en dat is voor dit jaar niets minder. U bent degene die de koers van de AOBK bepaalt.

Lees meer
0

Crea-ochtend

En weer hebben we zojuist een zeer actieve en gezellige ochtend afgesloten. Kijk maar naar de foto’ s, de sfeer wordt hierop goed weergegeven!

De volgende keer komen we weer bij elkaar op 19 oktober, er is nog plek genoeg.

Alle creatieve activiteiten waar u mee bezig bent mag u meenemen, we zijn altijd heel benieuwd naar elkaars werkjes. Vanmorgen had een van de dames borduurwerk meegenomen, telwerk...pfffff, niet mijn ding maar zoooo knap ! En weer een ander maakte prachtige jurkjes in een combi van kant en haakwerk, zo mooi om te zien. Nou ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig gemaakt heb, kom lekker even kijken.

Tot ziens

Lees meer

Ouderen Initiatief

.
KiesKatwijk heeft het initiatief genomen om op 21 september 2017 een hoorzitting te laten organiseren door de Katwijkse gemeenteraad over seniorenhuisvesting. Dit is een onderwerp waarmee iedereen, direct of indirect, in zijn leven geconfronteerd gaat worden. Er liggen hier voor de gemeente Katwijk en bijvoorbeeld ook voor Dunavie grote uitdagingen.

Tot zover de aanvang van de mail welke we van KiesKatwijk hebben ontvangen.

Lees meer