Nieuw Perspectief in de Zwanenburg

Donderdag 19 maart komt het dameskoor “nieuw Perspectief” naar de zangavond van de Algemene Ouderen Bond Katwijk in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het dameskoor is ontstaan door personeelsleden van Zorgcentrum Overduin. Wanneer de FB-pagina van het koor wordt bezocht ziet hoeveel optreden staan geboekt, het tekent in elk geval de populariteit van de dames hetgeen garant staat voor een gezellig samen zijn waar het luisteren en samen zingen de verbindende factor zal zijn.

Lees meer
Op de foto ontbreekt helaas de oudste zus Leny van Rhijn-Hartevelt.
0

DAMESZANGGROEP “De Kandelaar”

Donderdag 20 februari komt de Dameszanggroep “de Kandelaar” naar het Huis van de Buurt. Het al weer 35-jarig koor bestaat uit 10 op elkaar ingezongen dames, veel leden van dit koor zijn heel erg bekend bij de bezoekers van de Zwanenburg elke dinsdagmiddag begeleiden zij de zang tijdens de damessoos op deze middagen.

Lees meer
0

De eerste zangavond van 2020

De eerste zangavond van 2020 is weer in aantocht en wat nog nooit gebeurd is gebeurd op deze avond. De avond wordt begonnen met ons eigen koor de Vierboet, juist ja het koor waar 2019 mee is afgesloten. Het is een bekend gegeven dat koren die naar de Zwanenburg komen financieel ondersteund worden door Fonds 1818. Dit fonds maakt het mogelijk dat de koren in onze regio kunnen blijven bestaan met hun financiële injectie, maar zoals met alles het digitale tijdperk schreit voort zo ook de wijziging van aanvragen. Hierdoor was er een misverstand ontstaan over de invulling van deze avond en de Vierboet zou de Vierboet niet zijn om met een oplossing te komen. Op de vraag of dit erg is? Nee beslist niet zonder andere koren te kort te willen doen kan niet anders gezegd worden dan dat dit koor een geweldige make over heeft gemaakt, wat maakt dat het beslist geen straf is om naar dit koor te komen luisteren en mee te zingen tijdens de samenzang. De dirigent weet met zijn ervaring wat de bezoekers willen horen en willen zingen. De opkomst was groot in november nu wordt niet anders verwacht en dat is een goed teken.

Donderdag 16 januari, inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur.

Ik heb een nieuw lied in mijn hart
0

De laatste Zangavond van 2019

Zangavond met de Vierboet

De grote zaal van het Dienstencentrum de Zwanenburg was goed bezet en de mensen wisten waarvoor zij kwamen, een voorstelling van het eigen koor van de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Binnenkort wordt er al door veel mensen gedacht aan het Kerstfeest met de mooie Kerstliederen in het verschiet, de Vierboet is  dan ook al druk bezig met het oefenen en leren de liederen met de klanken en tonen met zijn allen goed naar buiten te brengen. 

Lees meer