Nieuw Perspectief in de Zwanenburg

Donderdag 19 maart komt het dameskoor “nieuw Perspectief” naar de zangavond van de Algemene Ouderen Bond Katwijk in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het dameskoor is ontstaan door personeelsleden van Zorgcentrum Overduin. Wanneer de FB-pagina van het koor wordt bezocht ziet hoeveel optreden staan geboekt, het tekent in elk geval de populariteit van de dames hetgeen garant staat voor een gezellig samen zijn waar het luisteren en samen zingen de verbindende factor zal zijn.

Lees meer
Op de foto ontbreekt helaas de oudste zus Leny van Rhijn-Hartevelt.
0

DAMESZANGGROEP “De Kandelaar”

Donderdag 20 februari komt de Dameszanggroep “de Kandelaar” naar het Huis van de Buurt. Het al weer 35-jarig koor bestaat uit 10 op elkaar ingezongen dames, veel leden van dit koor zijn heel erg bekend bij de bezoekers van de Zwanenburg elke dinsdagmiddag begeleiden zij de zang tijdens de damessoos op deze middagen.

Lees meer
0

De eerste zangavond van 2020

De eerste zangavond van 2020 is weer in aantocht en wat nog nooit gebeurd is gebeurd op deze avond. De avond wordt begonnen met ons eigen koor de Vierboet, juist ja het koor waar 2019 mee is afgesloten. Het is een bekend gegeven dat koren die naar de Zwanenburg komen financieel ondersteund worden door Fonds 1818. Dit fonds maakt het mogelijk dat de koren in onze regio kunnen blijven bestaan met hun financiële injectie, maar zoals met alles het digitale tijdperk schreit voort zo ook de wijziging van aanvragen. Hierdoor was er een misverstand ontstaan over de invulling van deze avond en de Vierboet zou de Vierboet niet zijn om met een oplossing te komen. Op de vraag of dit erg is? Nee beslist niet zonder andere koren te kort te willen doen kan niet anders gezegd worden dan dat dit koor een geweldige make over heeft gemaakt, wat maakt dat het beslist geen straf is om naar dit koor te komen luisteren en mee te zingen tijdens de samenzang. De dirigent weet met zijn ervaring wat de bezoekers willen horen en willen zingen. De opkomst was groot in november nu wordt niet anders verwacht en dat is een goed teken.

Donderdag 16 januari, inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur.

Ik heb een nieuw lied in mijn hart
0

De laatste Zangavond van 2019

Zangavond met de Vierboet

De grote zaal van het Dienstencentrum de Zwanenburg was goed bezet en de mensen wisten waarvoor zij kwamen, een voorstelling van het eigen koor van de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Binnenkort wordt er al door veel mensen gedacht aan het Kerstfeest met de mooie Kerstliederen in het verschiet, de Vierboet is  dan ook al druk bezig met het oefenen en leren de liederen met de klanken en tonen met zijn allen goed naar buiten te brengen. 

Lees meer
0

Het was weer een fijne avond

Het koor Gloria, waar we twee jaar geleden zo van hebben genoten, waren er niet bij deze avond maar de organist maakte op het AOBK orgel veel goed. De mensen genoten zichtbaar van het Salemkoor en eveneens van de samenzang en de voorgedragen gedichten van mevr. Barnhoorn en Dickky van der Spek. De dirigent en koorleider, Koos Vooijs, leidde het koor naar een acceptabel niveau precies waar de bezoekers voor waren gekomen. Dickky van der Spek gaat er van uit dat er op 21 november, de volgende zangavond, minstens net zoveel mensen aanwezig zullen zijn wanneer het eigen koor van de AOBK “de Vierboet” een optrede verzorgt. In elk geval waren de toegestroomde liefhebbers niet teleurgesteld in het vertrouwen wat zij hebben gegeven. Bedankt Salemkoor.

Onder de laatste foto, nr. 11, staat een link wanneer u deze aanklikt hoort u een geluidsfragment van een lied op deze avond.

Lees meer
0

Het Salemkoor opnieuw in de Zwanenburg.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat het Salemkoor voor de laatste keer een optrede verzorgde in het Dienstencentrum de Zwanenburg, inmiddels meer bekend als het Huis van de Buurt. Het was 19 januari 2017 om precies te zijn. Het was ook het eerste gezamenlijke presentatie van het muziekensemble Gloria en het Salemkoor, het werd een geweldige avond waar ook veel bezoekers op waren afgekomen. En niet voor niets zoals later bleek het was een mooi repertoire, de mensen konden genieten en mee doen. Koos Vooijs had zich als dirigent en koorleider goed voorbereid evenals zijn koor en voor een eerste gezamenlijk optreden van het het muziekgezelschap was dit veelbelovend.

Of Gloria deze avond ook aanwezig zal zijn is op dit moment niet bekend, het zou jammer zijn als het niet zo is maar ook zonder dit muziekgezelschap is een bezoek donderdagavond 17 oktober een bezoek zeker waard. De toegang is zoals bekend gratis evenals de koffie/ thee en de daarbij behorende lekkernij. Inloop vanaf 19:00 uur aanvang 19:30 uur, einde ca 21:30 uur.

Hiernaast enkele afbeeldingen van het optreden op 17 januari 2017.

Lees meer
0

Mare Canto

Het is een waardige seizoensopening geworden voor de zangavonden in het Dienstencentrum de Zwanenburg. Het koor Mare Canto deed zijn uiterste best er een fijne avond van te maken hetgeen ook duidelijk lukte, er werd aandachtig geluisterd naar het koor en ook de uitgezochte liederen voor de samenzang droegen er duidelijk toe bij. Iedereen genoot deze avond getuige de foto’s hiernaast en een klein geluidsfragment.

 

Lees meer
 J. Varkevisser-van der Meer (45 jaar lid), J van Duijn-Barnhoorn en C.van Egmond-Ketting (beide 40 jaar lid), J. de Best (30 jaar lid), R. van der Veen-Bakker en J. van der Mey, die beide 25 jaar lid zijn.

Evangelisatiekoor Katwijk

De komende zangavond, 21 maart, wordt alweer de laatste zangavond in het seizoen 2018 – 2019 in de Zwanenburg, de allerlaatste zangavond is dit natuurlijk niet, deze is zoals gewoonlijk bestemd voor de Mannenzanggroep Sion in de Vredeskerk op woensdagavond 15 mei. De laatste zangavond in de Zwanenburg is van het geweldige gemengde Evangelisatiekoor Katwijk die acte de présence komt geven. Het koor komt al jaren naar de Zwanenburg en groot is dan ook hun gevolg, natuurlijk is de akoestiek niet zoals in een kerkgebouw maar dit koor weet dit alleszins goed te maken. De Zwanenburg is bij lange niet zo oud als dit koor met hun 65 jaar, sinds november vorig jaar, dat zij nu aan de weg timmeren. Dan komt het Dienstencentrum maar net kijken, in februari werden weer diverse leden in het zonnetje gezet voor hun jarenlange deelname aan het koor. Zie foto hiernaast, het zijn  J. Varkevisser-van der Meer (45 jaar lid), J van Duijn-Barnhoorn en C.van Egmond-Ketting (beide 40 jaar lid), J. de Best (30 jaar lid), R. van der Veen-Bakker en J. van der Mey, die beide 25 jaar lid zijn. Het belooft in elk geval weer een fijne avond te worden al helpt de buitenwereld hier niet echt aan mee. Bij hun vorige optrede in de Zwanenburg werd het dagelijks nieuws overschaduwd door de moord op Anne Faber, we kunnen deze afschuwelijke daad allemaal nog goed voor de geest halen zo aangrijpend die was en nu de aanslag in het hart van Nederland de stad Utrecht. Er kan natuurlijk totaal geen verband worden gelegd met deze nare gebeurtenissen in het land en het optreden van dit mooie koor welke altijd een graag geziene gast zijn bij de zangavonden van de AOBK. Laten we voor even maar het nieuws opzij zetten en genieten van het koor en de samenzang, tot a.s. donderdagavond 21 maart, aanvang 19:30 uur. Het koor staat onder leiding van dirigent Frans van Riessen en de organist, de in de Zwanenberg zeer bekende, Floor van Rijn. Floor is ook de organist van het koor van de AOBK, de Vierboet. Het is de eerste zangavond dat er gespeeld wordt op het orgel welke sinds kort is aangesloten op de geluidsinstallatie, Floor heeft met zijn koor de Vierboet al kunnen oefenen maar het is nieuw voor de bezoekers. Komt allen de toegang is gratis de koffie en koek staan klaar een kleine bijdrage wordt hierom wel gewaardeerd. Fijne avond.

Door op de link onder de afbeeldingen 2 en 5 te klikken kunt u nu al horen wat dit koor zoal te brengen heeft.

 

21 Maart aanvang 19:30 uur.

 

Lees meer
De zaaiers tijdens een eerder ootreden in de Zwanenburg.
0

Evangelisatiekoor de Zaaiers op herhaling

Dit jaar is het het zesde lustrum dat dirigente, Jannie Spaargaren Zandbergen, de leiding heeft en het stokje hanteerd van het Christelijke Evangelisatiekoor de Zaaiers uit Leiden. Met 30 jaar leiding geven zit mevr. Spaargaren bijna op de helft van het bestaan van het koor, met hun 62-63 jaar dat het koor nu bestaat is het 4 stemmige koor een begrip geworden in de regio, het heeft een repertoire dat de mensen aanspreekt. Het blijkt telkens weer aan de grote trouwe groep bezoekers wat dit koor tijdens hun optredens bezoekt, zo ook in de Zwanenburg staat hun komst garant voor de trouwe bezoekers die komen luisteren naar dit koor. Vorig jaar was de dirigente er niet bij van wege een nare val vertoefde zij toen in het ziekenhuis, van deze val is mevr. Spaargaren nog steeds niet, zo ons verluidt, geheel genezen maar haar toewijding aan dit koor weerhoudt haar niet om er zelf bij te zijn. Zeker in dit jubileumjaar voor haar wensen wij haar veel kracht en Gods hulp toe haar bij te staan.

Wij zullen ongetwijfeld weer kunnen genieten van het mooie koor- en samenzang in het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Donderdag 21 februari, aanvang 19:30 uur, De bekende overheerlijke koffie met koek staat voor u klaar en de toegang is gratis.

Lees meer
Wees stil bij het aangezicht van God
0

Zangavond met het Pnieldameskoor

17 januari 2019, wanneer de tijd verstrijkt en de datum, dat er weer een nieuwe Zangavond in het Dienstencentrum de Zwanenburg, gepland staat wordt het toch altijd weer spannend voor de organisator van deze avonden. Vooral als er ook nog eens twee maanden zitten tussen de vorige en de aankomende zangavond en het weer ook nog eens niet uitnodigend is om de deur uit te gaan. Dan ziet Dicky van der Spek haar geest alweer dwalen maar elke keer zien we haar weer opfleuren en komt de smile niet meer van haar gezicht.

Lees meer
0

Avondzang met het Evangelisatiekoor Katwijk en de Vierboet

Het was weer een fijne avond met z’n allen een fijn koor en een fijne samenzang, we hebben weer heerlijk kunnen genieten.

De derde donderdag in oktober is het deze keer de tijd voor het eigen koor van de AOBK n.l. Zangkoor de Vierboet. Ook dat wordt weer genieten in de ontspannen sfeer van de Zwanenburg en het zou best eens erg druk kunnen worden met hun uitvoering deze avond.. Het is natuurlijk ook leuk voor de koorleden bij een grote opkomst en erg motiverend. Ze hebben nog vier weken om de puntjes op de i te zetten, het zal ze vast wel lukken wij zijn in elk geval benieuwd.

Lees meer
0

Zangavond

Avondzang in de Zwanenburg.

Al van oudsher komt er, elke derde donderdagavond van de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart of april, een koor uit de regio zingen in de Zwanenburg. M.u.v. dus de maanden mei,  juni, juli, augustus, december en maart of april. De maand mei wordt traditie getrouw gebruikt als afsluiting van het seizoen met de zangkoren en normaal gesproken is dit altijd in de Vredeskerk aan het baljuwplein met de mannenzanggroep Sion. De maanden december en maart of april wordt er geen zangavond georganiseerd i.v.m. Kerst- en Paasvieringen en juni t/m augustus is er gewoon zomerstop. De zangavonden worden veelal met subsidie van fonds 1818 mogelijk gemaakt, er zijn koren welke geregeld terugkeren maar ook nieuwe koren treden op. De hoofdorganisatie is in handen van Dicky van der Spek, de zangavonden worden al decennia lang goed bezocht en worden bijzonder gewaardeerd.

 

0

Een optreden van zangkoor de Vierboet

ZANGKOOR DE VIERBOET

Eindelijk is het dan zover dat het eigen koor van de AOBK een optreden geeft op een zangavond in de Zwanenburg, zij treden zelden of nooit buiten de Kerst- en Paasmiddagen op in het Dienstencentrum. Wel wordt er opgetreden in de kerk en bejaardencentra maar nu dus ook in de Zwanenburg eigenlijk is het dus een unieke kans. Het betekent ook dat het eens een ander repertoire zal zijn dan de meeste van hun gewend zijn, misschien dat we het hier nog horen voordat het zover is. In elk geval bent u van harte welkom..

Evangelisatiekoor" de Zaaiers" uit Leiden

  1. Bij het presenteren van een koor dat al jaren 1 x per jaar naar de Zwanenburg komt is gewoon eens terug kijken, hoe vorig jaar februari hun optreden is verlopen, we hebben er tenslotte foto’s en een filmpje van. Zo komt dat ook nog eens van pas.

 

 

Lees meer
Dhr Efferink in de Vredeskerk.
0

Zangkoor Laudanus in de Zwanenburg.

Zangkoor Laudanus in de Zwanenburg,

Donderdag 21 september vanaf 19:30 uur wordt de eerste zangavond van het nieuwe seizoen geopend door het Gereformeerd zangkoor Laudanus uit Rijnsburg. De voorzitter van dit zangkoor, de heer Leo van Delft, zegt hier in zijn voorwoord op hun website het volgende over ,

Lees meer
Tik hier en kijk en luister mee.

Sion koor in de Vredeskerk

Aanstaande woensdagavond is het alweer zover, de afsluitende zangavond van de AOBK in de Vredeskerk aan de Voorstraat. Wanneer u geregeld de zangavonden in de Zwanenburg heeft bezocht dan weten we dat u er deze avond zeker zal zijn, heeft u echter nog nooit een zangavond bezocht dan is dit zeker een mooie gelegenheid om deze eens bij te wonen. U zult er beslist geen spijt van krijgen om in deze mooie ambiance waar het geluid perfect is en u mee kunt genieten en mee kunt zingen. Is het koor bij u niet bekend? Klik dan de foto hiernaast aan en u wordt verbonden met de website van het 115-koppige koor, klikt u onder het logo van het Sion koor dan kunt u ook een opname zien en beluisteren van een eerder optreden. U zult versteld staan van hun kunnen en het zal zeker een stimulans zijn om met ons woensdagavond  aanwezig te zijn.

Lees meer

Zangavond met het Sion mannenkoor

Zangavond in de Vredeskerk 10 mei om 19:30 uur

Wanneer u op de foto van de Vredeskerk welke hiernaast is afgebeeld klikt wordt u automatisch doorverbonden met de website van dit geweldige mannenkoor. Al bladerend door de website komt u o.a. de agenda tegen en ziet u hoe vol deze agenda is en dat is niet voor niets natuurlijk. Met hun reputatie en overvolle agenda zijn de organisatoren van de AOBK met deze afsluiting van de zangavonden van dit seizoen weer geweldig in hun sas en mogen ook wij meegenieten.

Lees meer

ZANGKOOR "DE ZAAIERS"

Aanstaande donderdag 16 februari is het alweer zover en komt het in Katwijk en omstreken zeer bekende koor de Zaaiers naar het Dienstencentrum de Zwanenburg.

Lees meer

Zangavond

Het Salemkoor onder muzikale begeleiding van muziekgroep Gloria.

Donderdag 19 januari was weer de start voor een nieuw jaar met zangkoren in de avonduren in het dienstencentrum de Zwanenburg. Elke keer weet de organisatie toch weer verrassende koren te strikken die de mensen van het begin tot het einde weet te boeien, weet vast te houden en de toehoorders deelgenoot laat worden van hun uitvoering.

Lees meer